Bilim ile ilgili anlamlı sözler

Bilim sözleri

Bana göre her zaman, bilim-kurgu olacaktır. Çünkü biz insanlar; hayal güçleri, anlama yeteneği büyük olan insanlarız.
Arthur C.Clarke


Bilim; ahlaksız bir adamın elinde, kötülük yapmak için güçlü bir silahtır. Fonvizin


Bilim; akbabalar tarafından yağma edilmeyen, hırsızlar tarafından çalın mayan ve paylaşılınca azalmayan yegane servettir. Bhartrihari


Bilim bize gerçeği vaat eder. Barışı ya da mutluluğu vaat etmez. M.Esat Erişirgil


Bilim, bütün dünyanın malıdır; ulusların sınırlarını tanımaz. Goethe


Bilim, deneylerin düzenli şekilde sıralanışıdır. G.Henry Lewes


Bilim düzeni,bilgidir. Spencer


Bilim,gerçeğe giden yolları aydınlatan ışıktır. Hacı Bektaş-ı Veli


Bilim, gerçeğin edebiyatıdır. John Billush


Bilim gerçeklerden kuruludur, tıpkı evin tuğlalardan kurulu olması gibi. Ancak gerçeklerin toplanması bilim değildir, tıpkı bir küme tuğlanın ev anlamına gelmemesi gibi. Henry Poincare


Bilim için akıl, akıl için vicdan gerekir. İman, aklın ve vicdanın doğrusudur. Konfüçyus


Bilim ne amaçlar yaratabilir ne de bunları insanlara benimsetebilir; olsa olsa, son amaç bir takım araçlar sağlayabilir ancak.
A.Einstein


Bilim sadece gerçeği aramaktır, onu bulmak değil. Cüneyt Ülsever


Bilim, şimdiye kadar başarı kazanmış bir takım reçetelerin ürünüdür. Paul Valéry


Bilimde en yeni, edebiyatta en eski kitapları oku; klâsik edebiyat, yeni edebiyattır.
Bulwer Lyton


Bilimden korkmak, dinin Tanrı’yı küçük görmesi ve intiharı demektir. Emerson


Bilimin her yerinde gezinmeniz boşuna, bir kimse ancak öğrenebileceğini öğrenir.
Mephisto


Bilimin işi,görüntülerin yerine gerçek leri, izlenimlerin yerine göstergeleri koymaktır. John Ruskin


Bilimler kitapları değil, kitaplar bilimleri takip etmelidir. F.Bacon


Bilimler, sanattan çok tecrübelere dayanır.
Goethe


Bilimlerin en zoru da, yaşamı iyi yaşamasını bilmektir. Montaigné


Bilimsiz din kör, dinsiz bilim ise topaldır.
A.Einstein


bilim

Bilimsiz şiir, temelsiz duvara benzer. Fûzûlî


Bizi, daima hayvanlık halinin üstüne yükselten şey ilimdir ve ancak ilimdir. Edmont Goblot


Bu ilim tevil eden cahillerin, tahrif eden azgınların, iptalci müfterilerin, düşman olan her neslin elinden muhafaza olunacaktır. Hz.Muhammed


Cibilliyetsize ilim öğretmek, eşkıyanın eline kılıç vermektir. Mevlâna


Çağdaş bilimin ışıdığı toplum, yazgısını kendi elleriyle biçimlendirir. İlhan Selçuk


Dünyayı isteyen bilime sarılsın, ahreti isteyen bilime sarılsın; hem dünyayı hem ahreti isteyen yine bilime sarılsın. .
Hz.Muhammed


Eğer bütün dünya halkı; ilmin büyük hakikatlerini kavrayabilecek olsaydı, ıstıraplarını ve iştiyaklerini onun vasıtasıyla hallederdi. H.Ali Yücel


Eğer bilim ümit olsaydı, dünyada ki bütün insanlar alim olurdu. Hz.Ali


En gerekli ve en büyük bilim, bizi mutlandıran bilimdir. Mohammed Hecâzî


En zor bilim, kendini bilmektir. Miguel de Unamuno


Erdemlerin en büyüğü, bilimdir. Farâbî


Hazmolunmayan ilim, telkin edilmemelidir. B.Said-i Nursî


İlim; ancak edeple alınır, edeple anlaşılır.
Yahya Bin Muaz


İlim; aşağıdakileri yükseltir, cahillikte yüksektekileri alçaltır. Hz.Ali


İlim bahçesi, cennet bahçesidir. Hz.Ali


İlim; çok şeyler bilip rivayet etmek değil, Allah’tan korkmaktır. İbn-i Mesud


İlim deniz, dalgaları kıyıya vuran tecellilerdir. A.F.Y.


İlim; fakirlikte servet, zenginlikte zinettir.
Zübeyr Bin Ebubekir


İlim ibadetten efdaldir, dinin namazıdır (nizam üzere yürütendir). Hz.Muhammed


İlim ile ileriye, din ile doğruya, sanat ile güzele gidilir. Peyami Safa


İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir.
Yunus Emre


İlim meclisinde ciddi davranın, ilmi şakaya almayın, çünkü ilim değerini kaybeder.
Hz.Ali


İlim, müminin kaybolmuş malıdır, nerede bulursa alır. . Hz.Muhammed


İlim işlenmemiş zeka, ayan bozuk saat gibidir. Kâh ileri gider, kâh geri kalır.
Agah İzzet Yazgaç


İlim; iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda sığınak ve iyi bir yol göstericidir.
Aristoteles


İlim,kendi haddini bilmek; tasavvuf, kalbi temizlemektir. Cüneyd-i Bağdadi


İlim öğrenilen değil, yaşanandır. Yaşan mayan ilim,geçmeyen para gibidir. Cenap Şahabettin


İlim öğrenip de amel etmeyen kimse, çift sürüp de tohum ekmeyene benzer. Şeyh Sadi


İlim öğrenmek, nafile ibadetten hayırlıdır.
İmam-ı Şâfiî


İlim rütbesi, rütbelerin en yücesidir. Hz.Ali


İlim öyle bir şeydir ki,sen ona tüm gücünü vermedikçe, o sana yarısını bile vermez.
Ebû Yusuf


İlim, rivayet ve kuru malumat çokluğu değildir. İlim, faydalı olan ve kendisiyle amel edilen şeydir. İmam-ı Malik


İlim, servetten üstündür. Çünkü sen serveti korursun, ilim ise seni korur. Hz.Ali


İlim, üç şeye bağlıdır; istidat, zeka, sebat.
Hacı Veyiszade


İlim ürkek bir kuştur, bağlamasan kaçar.
İmam Şarani


İlim ve hikmet mü’minin kaybolmuş malı gibidir, nerede bulursa alsın. Hz.Muhammed


İlim ve hikmetin nuru, kendileriyle dünyalığın istenmesi halinde kaybolur. Yahya Bin Muaz


İlim yalnız zekayı değil, hamakati de artırır.
Cenap Şahabettin


İlim yapmak, amelden hayırlıdır. Dinin kıvamı da verağdadır (arkada). Alim ilmi az da olsa, ilmi ile amel edendir. Hz.Muhammed


İlimle imanı birleştiren, hakikate ulaşacaktır. H.Ziya Ülken


İlimsiz din topal, dinsiz ilim kördür. A.Einstein


İlimsiz hünersiz zenginlerde, bir nevi fukaradır. İ.Hakkı Bıçakçızade


İlme karşı duyduğunuz ilgi öyle bir susuzluğa benzer ki, içtikçe daha fazla susarız. Laurence Sterne


İlmi ile amel etmeyen kimse, üzerine kitap yüklenmiş hayvandan başka bir şey değildir. Şeyh Sadi


İlmi ile amel etmeyenler, gizli zina edipte aşikare doğurmak suretiyle re zil olan kadınlara benzerler. İlmiyle amel etmeyenleri kıyamet gününde, bütün mahlukların huzurunda Allah Teâla rezil eder. Hz.İsa


İlmin dışında ancak cehalet vardır. Edmont Goblot


İlmin en büyük düşmanı, sabırsızlıktır. Şemsi Tırmizi


İlmin evveli niyet, sonra anlamak, daha sonra yapmak, daha sonra hafıza etmek, en sonra da yaymaktır. Abdullah Bin Mübarek


İlmi öğreniniz, Çünkü Allah uğruna ilmi öğrenmek bir hasenadır. Hz.Muhammed


İlmi, yazıp kitap haline getirmek suretiyle kaydedip koruyunuz. Hz.Muhammed


İlmin özelliğidir ki; az da olsa ondan payı olan sevinir, olmayanlar daima mahzun kalır. İmam-ı Şâfiî


İlmin sonu, cehlin itirafıdır. Hz.Ali


İlmini de saatin gibi iç cebine sakla yalnızca ona sahip olduğunu göster mek için sık sık ortaya çıkarma. Chesterfield


İyi sindirilmiş bilim; bilgilerle mantıktan başka bir şey değildir. Stainlau


Karada, denizde yolunuza delalet edecek derecede yıldız ilmini öğrenin. Hz.Ömer


Milli bilim yoktur. Milli çarpım cetveli de yoktur. Milli olan artık bilim değildir.
Anton Çehov


Ne alimlere karşı iftihar ve övünmek için, ne de cahillerle münakaşa etmek için ve ne de meclislerin seçkin köşelerinde yer almak için ilim talep etmeyiniz.
Hz.Muhammed


Şu göğsümde saklı duran bir çok ilim var. Ah! Onları taşıtabilecek erleri bulabilsem.
Hz.Ali


Ya alim, ya öğrenci,ya dinleyici ya da ilmi sevenlerden ol. Beşinci olma ki helak olursun. Hz.Muhammed


Zahir ilimlere sahip olanların, gideceği cennetler bellidir. A.F.Y.


A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  İ  K  L  M  N  O  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z 

Aradığınız konunun ilk harfini tıklayarak ilgili anlamlı sözlere ulaşabilirsiniz.