Bilgin ile ilgili anlamlı sözler

Anlamlı Sözler, Manalı sözler, Kısa Anlamlı Sözler, Güzel Sözler,


A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  İ  K  L  M  N  O  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z 

Aradığınız konunun ilk harfini tıklayarak ilgili anlamlı sözlere ulaşabilirsiniz.


Alim cahile borçludur; cahil, alimden alacaklı olduğunu bilsin. M.Rasim Mutlu


Alim, ilim ve amelin yeri cennettedir. Alim, ilmi ile amel etmezse, ilim ve amel cennette, alim ise cehennemde olur.
Hz.Muhammed


Âlim ol ki ölmeyesin, çünkü insanlar ölür, fakat âlimler diridirler. Hz.Ali


Alim ölse de yaşar, cahil yaşarken de ölür.
Hz.Ali


Alime yaklaşan odur ki, kendisiyle Rabbi arasında kalan iyi amellerden çokça yapsın. Çünkü insanlar için aşikâr olan ilim ve amellerin uhrevi faydaları azdır. İmam-ı Şafiî


Âlimi dünyada meyleder gördünüz mü, dininiz adına onu ayıplayınız. Çünkü, herkes sevdiği şeye dalar. Hz.Ömer


Alimler; asırların, devirlerin ışıklarıdır. Her alim; zamanının insanları aydınlatan bir kandilidir. Hasan-ı Basri


Alimler meclisinde sükût, cahillerin en güzel süsüdür. Bhartrihari


Alimlerin süsü; ilimlerinin ameline uymasıdır. İmam-ı Şafiî


Bir alim; ya hiçbir yeni şey ileri sür memeye ya da bu yeniyi savunabil mek için onun kölesi olmaya karar vermek zorundadır. İ.Newton


Bilginler, nebilerin varisleridir. Hz.Muhammed


Bilginlerle beraber düşünmeli, halkla beraber hareket etmelidir. G.Berkeley


Bilgisizler arasında bilgi elde etmeğe çalışan, ölüler arasında ki deliye benzer.
Hz.Muhammed


Bir alimin devlet adamlarının kapısına gitmesi, Allah’ın en kızdığı şeydir. İmam Evzaî


Bir bilgin, çalışarak vakit öldüren bir avaredir. G.B.Shaw


Demir demiri, bilgin bilgini biler. Talmud


Gerçek âlim, cemaatını Allah’ın mek rinden emin kılmayıp, rahmetinden de ümitsizliğe düşürmeyen kimsedir. Hz.Ali


Gerçek alim suali cevaplandırırken, kıyamette “Bu cevabı nereden buldun?” diye sorulacağından korkan zattır.
Hafs-ı Nisâbûri


Gerçek alim yastığını taştan kıldı; anladığı şeyi aleme dedi. Ahmet Yesevi


Her büyük adam; büyük bir bilgin, her büyük bilgin; büyük bir adam değildir.
Holmes


İlmi ile amel etmeyen alim, başkalarını giydirdiği halde kendisi çıplak olan iğne gibidir. İmam Gazali


İnanmayan “bilgin”,inanan “bilmez” den daha cahildir. İmanın cahili olan, neyin alimidir? Ali Suad


İnsanların en kötüleri, insanların arasına katılan kötü bilginlerdir. Hz.Muhammed


Nice bilgin vardır ki,gerçek bilgiden, gerçek irfandan nasipleri yoktur. Bu çeşit bilgin; bilgi hafızıdır, bilgi sevgilisi değil. Mevlâna


Ulema, Allah’ın kulları üzerinde pey gamberlerin eminleridir. Siz onlardan çekinin ve onlara taarruz etmeyin. Onlar hükümet erkanı ile ihtilal etmedikçe ve dünyaya karışmadıkça. Hz.Muhammed


A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  İ  K  L  M  N  O  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z 

Aradığınız konunun ilk harfini tıklayarak ilgili anlamlı sözlere ulaşabilirsiniz.