Zeka ve zekilik ile ilgili anlamli sözler

• Bir gram zekâ, bir kilo kültüre bedeldir. Lois Bromfield

kanun• Bir insanın zekâsı; vereceği cevaplardan değil, asıl soracağı sorulardan anlaşılır. De Levis

• Birinci sınıf bir zekanın göstergesi,,iki karşıt görüşü aynı anda akılda tutabilme yeteneğidir. S.Fitzgerald

• Büyük zekâlar, birlikte düşünür. Malcolm X

• Çoğu kadınların zekâları, akıllarından çok deliliklerini güçlendirmeye yarar. La Rochefoucauld

• Dünyada ki nüfus sürekli artar ama toplam zekâ sabit kalır. Murphy Yasası

• Dünyanın üstünde durduğu tek destek, insan zekâsıdır. Jonathan Edward

• Dünyayı idare eden tek şey, zekâdır. Emerson

• İnsanın zekâsını gizleyebilmesi, büyük bir zekâyı gösterir. La Rochefoucauld

• İki şey zannolunduğu kolay değildir. Sırasında gülmek, sırasında ağlamak. Gülünç olmaksızın gülen ve ağlayan büyük bir eser-i zekâ göstermiş olur. Cenap Şahabettin

• İnsan zekâsı üç çeşittir; kendiliğinden anlayanlar; kendilerine açıklanan şeyleri anlayanlar; nihayet ne kendiliklerinden ne de başkalarının aracılığıyla anlayanlar. Machiavelli

• Parlak zekâ, insanı bütün nimetlere kavuşturmaz. J.J.Rousseau

• Yaşayan insanların zekâsı, ölmüş insanlarla en iyi münasebeti kitaplar yoluyla kurar.
Bovee

r40• Zekâ ancak deney; kendisine zorunluluk yüklendiği zaman, yaratıcı yetisini kullanır. Henry Poincare

• Zekâ, bizimle karanlık arasında yegâne duvardır. Mark Van Doren

• Zekâ, dünyayı yerinden oynatmaya yarayan kaldıraçtır. H.de Balzac

• Zekâ, kafanın içinde ki altın madenidir. Pitigrilli

• Zekâ; kendini faaliyete geçirmek için muhtaç olduğu araçlardan yoksun olursa, ortaya çıkamaz. F.Grossen

• Zekâ -nar, ayva ve portakal gibi- geç renk ve koku kazanan bir sonbahar mahsulüdür. En az kırk sene güneşte pişirmeden bu asil meyve ballanmıyor. Ahmed Haşim

• Zekâ öğrenmek, kalp hissetmek ister. Fonvizin

• Zekâ tarla gibidir, ekip bakmak ister. Cicero

• Zekâları tek cepheli olanlar, uzun zaman hoşa gitmezler. La Rochefoucauld

• Zekâları yenen güç silah değil, ruhun büyüklüğüdür. Spinoza

• Zekâlarıyla ilgili en çok iltifat alan ka dınlar, tartışmasız derecede güzel veya tartışmasız derecede çirkin olanlardır. Chesterfield

• Zekâmızın ölçüsü, neyi nasıl yapmayı bilmek değildir. Neyi nasıl yapmayı bilmediğimizde nasıl davrandığımızdır. John Holt

r24• Zekânın ışığına her zaman ulaşabiliriz ama gönül zenginliğini bize kimse veremez.
Goethe

• Zekânın karşısında insan ezilir, iyi davra nış ve şefkat karşısında ise diz çöker. Dale Carnegie

• Zekânın milyonerleri, paranın milyoner lerine acırlar. Victor Hugo

• Zekânın peşinde koşmayın, aptallığı yakalarsınız. Montesquieu

• Zekâsını inkâr edenin, büyük zekâsı var demektir. Lessing

• Zekâsız kuvvet yıkabilir ama yapamaz. Cenap Şahabettin

• Zeki başkalarını bilendir; kendini bilen ise akıllıdır. Lao Tzu

• Zeki bir adam, ahmaklar meclisinde çok kere ne söyleyeceğini şaşırır. La Rochefoucauld

• Zeki bir adam, başkasının maiyetinde çalışmaya nasıl tahammül edemezse, güzel bir kadın da ihtişamsız hayata tahammül edemez. André Maurois

• Zeki kız, konuştuğu erkekten daha az şey bilendir. H.Doughty

• Zeki olmak, kendi duyma ve düşünme şeklini tanıdıktan sonra, bütün ötekilere kendininkileri uydurabilmek demektir. Leatand

• Zeki oluşuyla övünen insan, hücresinin büyüklüğüyle övünen idam mahkûmu gibidir. Simanue Weill

• Zeki ve olgun bir adama, neyle uğraşma sı gerektiğini, hiç kimse söyleyemez. Goethe