Zenginlik ile ilgili anlamli sözler

• Bana ne zenginlik, ne yoksulluk ver. İncil

• Ben, zengin diye elindekiyle yetinmesini bilene, kimseye boyun eğmeyen tok olan kimseye derim. S.Hone

• Ben insana baktığımda şuna hayranım; böylesine büyük bir zenginlik, böylesine bir sefilliğin içine nasıl konmuş? Hz.İsa

• Bir zavallı olarak yaşayıp, sonunda zen gin olmak kadar büyük delilik yoktur. Robert Burton

• Biri öteki kadar zengin olunca, kardeşler birbirlerini severler. Uganda Özdeyişi

IMG_0166
zenginlik

• Birinin çöplüğü, diğerinin zenginliğidir. İngiliz Özdeyişi

• Cumhuriyetler zenginlik, diktatörlükler de yoksulluk yüzünden yıkılırlar. Montesquieu

• Çok kişi zenginlikten yoksulluğa düşen dostlarından yüz çevirir. Dostoyevski

• Gerçek zenginlik; vaktini insanlara vermektir, para karşılığı satmak değil. Richard Wilkins

• Gönül eli bol olmadı mı, zengin; pis bir dilencidir. Spinoza

• Her mecliste, buyur derler zengine. Huzûrî

• Her şeyi boğazına atan (fakir hakkı gözetmeyen) zengin, fakir hükmündedir. Hz.Ali

• Herkes, kendi zenginliğinin mimarıdır. Sallust

• Herkesin zengin olduğu yerde zenginlik; herkesin yoksul olduğu yerde yoksulluk yoktur. İlhan Selçuk

• Hiçbir iyi insan, ansızın zengin olmaz. P.Syrus

• Hiçbir mutfak, iki kadını alacak kadar zengin değildir. Sudan Özdeyişi

• İnsanı zengin eden şey, kalp zenginliğidir. Yoksa mal, sahibinin gözünü doyurmaz.
Hz.Ali

• İnsanın hayatını düzenleyen akıl değil, zenginliktir. Cicero

• İnsanların ahlaklarını bozan zenginlik değil, zengin olma tutkusudur. De Bonald

• İnsanların çok şeyi olmasını istemiyorum. Çünkü bu, beni onları sevme sıkıntısından koruyor. Jean Au…..

• Kim bir zengine, zenginliğinden dolayı aşırı saygıda bulunursa, dininin üçte biri gider.
Hz.Muhammed

• Mademki bu zenginlikler senin, neden öteki dünyaya götürmüyorsun? B.Franklin

• Malik olduğunda başka bir şey istemeyen insan, zengindir. Cicero

• Ne kadar zengin olsan, ancak yiyebile ceğin kadar yersin. Denize testiyi daldırsan, alabileceğin su kadar alırsın, gerisi kalır.
Mevlâna

• Rahatsız, gözü doymaz, telaşlı bir zengin; düpedüz yoksul kişiden daha zavallı gelir bana. Montaigne

• Sahip olduğundan fazla bir şey istemeyen insan zengindir. Çicero

• Şaşarım o kimseye ki, korktuğu yoksul luğa karşı koşup durur; arayıp istediği zenginlik, elinden yiter gider. Dünyada yoksullar gibi yaşar, ahretteyse, zenginlerin sorusuyla sorguya çekilir. Hz.Ali

• Tanrı ne zengin olurdu unutmasak bile, karşısında adadıklarımızı. La Fontaine

• Yalnız akıllılar, zenginliklerini kullanırlar. Euripides

• Zengin adamlarda, sağduyuya pek rastlanılmaz. Juvenalis

• Zengin, bilgisi çok olan insandır. Hz.Ali

• Zengin, çok mala sahip olana denmez, zengin kalbi olana denir. Hz.Muhammed

• Zengin denizciler, yoksul çobanları sevindiren yağmura küfrederler. Edmund Waller

• Zengin olarak ölüp de kıyamet günü Allah Teâla’ya malın hesabının verilmesi, insanlara muhtaç olmaktan bence daha iyidir. Süfyan-ı Şevki

• Zengin olmak için,yetim ve kadınların etrafında dönmek,zillettir. İmam Şafiî

• Zengin olmak istiyorsan, kazanmayı dü şündüğün kadar, biriktirmeyi de düşün. B.Franklin

• Zenginler para, fakirler çocuk yapar. Scott Fitzgerald

IMG_0154
zenginlik

• Zenginliğe meraklı olan kişinin, dünyaya da sevgisi vardır. Hz.Ömer

• Zenginliği elde etmede başarıya ulaşacağımı bilsem, arabacı olmak gerekirse bile, yine bunu yaparım. Fakat bunda başarı elde edemezsem, o zaman sevdiğim şeyi takip edebilirim. Konfüçyus

• Zenginliği olmayan adamı, adamlığı olmayan zengine tercih ederim. Plutarkhos

• Zenginliğin kanatları vardır. İncil

• Zenginliğin zevkleri, yoksulların gözyaşlarıyla satın alınır. Thomas Fuller

• Zenginlik başka, saadet başkadır. Akil Muhtar Özden

• Zenginlik, birçok ahmaklara zekânın maskesini giydirir. Agâh İzzet Yazgaç

• Zenginlik bize ne iyilik eder, ne kötülük; her ikisi için de malzeme verir. Montaigne

• Zenginlik, dünya köleliğinden azad olmaktır. Hasan-ı Basri

• Zenginlik, geçici bulutlar gibidir. Molla Camiî

• Zenginlik; gurbeti vatan, yoksulluk; vatanı gurbet yapar. Hz.Ali

• Zenginlik gübredir. Yalnız saçıldığında yararlı olur. Çin Özdeyişi

• Zenginlik; insanı sarhoş eder, aklını ba şından alır ve utanmayı gönülden siler. Mevlâna

• Zenginlik; insanı ya destekler, ya yöneltir. Horatius

• Zenginlik insanın kendisindedir, yoksul luk da öyle. Hangisini uygularsa, öyle olur. Hz.Ali

• Zenginlik, kullanılacak bir silahtır ama asla tapılacak bir mabud değildir. C.Coloridge

• Zenginlik, soysuzları daha çok soysuzlaştırır. R.Necdet Evrimer

• Zenginlik, uzun zaman bir efendisiyle oturmayan bir hizmetkâra benzer. C.Brooks

IMG_0165
zenginlik

• Zenginlik ve erdem, bir terazinin iki kefesine konulmuş iki ağırlık gibidir. Birinin yükselmesi, mutlaka diğerinin alçalmasına yol açar. Eflatun

• Zenginlik ve şeref, herkesin istediği şeylerdir. Eğer bunlar doğru bir yolda kazanılmazsa, çabuk kaybedilir. Konfüçyus

• Zenginlik ve şeref yüzünden kibirlenen, kendine kötülüğü çağırmış olur. Lao-Tzu