Vazife ile ilgili anlamlı sözler

• Bize vazifenin öğretilmesinden ziyade, sevdirilmesi gerektir. A.Vinet
• Bütün saadetler tembeldirler; onları harekete ve dinamik hale getirmek, insanların vazifesidir. R.Necdet Evrimer
• Eğer herkes, bir fert olarak kendi vazifesini başarır, kendi meslek ve sanatında gayret gösterirse, o zaman umumun refahı temin edilmiş olacaktır. Goethe
img_3524• En önemli vazifelerimizden biri de; kulak larımızı, sözlerimize duymaya alıştırmaktır. S.J.Harris
• Görev, içinde bulunduğumuz zamanın bizden istediği şeydir. Goethe
• Görev; büyük şey yapmak değil, gerekeni yapmaktır. A.Carrel
• Görev ile hak, müşterek anneleri hürri yet olan iki kardeştir. Onlar aynı günde doğar, büyür, olgunlaşır ve kaybolurlar. Victor Cousin
• Görev; insanın başkalarından beklediği şeydir, kendi yapacağı şey değil. Oscar Wilde
• Görevimizi yaparken kimseye; ne müvekkile, ne hâkime, hele ne iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üstte tanımıyoruz. En kıdemsizin, en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar, tarih boyu köle kullanmadılar ama hiçbir zaman efendileri de olmadı.
Montesquieu
• Görevin öğretilmesinden önce, sevdirilmesi gerek. A.Vinet
• Görevini bulan insan mutludur, başka nimet istemesin. Thomas Carlyle
• Görevini tam yerine getirmemiş olanın; vicdan yarasına ne mazeretin çaresi, ne ilacın şifası çare getirmez. Mevlâna
• Hak hırkasının astarı, vazifedir. K.Mikszath
• Herkesin herkes karşısında ödevleri vardır. Fakat hiç kimsenin doğrudan doğ ruya hiçbir hakkı yoktur. Diğer bir deyimle, hiç kimsenin ödevini yapmaktan başka hakkı yoktur. Auguste Comte
• Sakın “hakkım var” deme. Hak yok, vazife vardır. Ziya Gökalp
• Unuttuğumuz her görevle, öğreneceği miz gerçeğin üzerine bir perde örtmüş oluruz.
Edward Martin
• Uyudum ve rüyamda hayatın, mutluluk olduğunu gördüm. Uyandım ve gördüm ki, hayat görevdir. Çalıştım ve anladım ki, görev mutluluktur. H.Selye
• Vazife duygusu, en büyük terbiyeci güçtür. A.Schweitzer
• Vazife ile hak, anneleri hürriyet olan iki kardeştir. Onlar aynı günde doğar, büyür, olgunlaşır ve kaybolurlar. V.Cousin
• Vazife, insanın başkalarından beklediği şeydir, kendi yapacağı şey değil. Oscar Wilde
• Vazife karşısında, aşka susmak düşer. Prosper Mérimée
• Vazife ve erdem uğrunda yapılan fedakârlıklar yapılmaya değer; karşılıklı gönülde bıraktıkları anılarla ödenir. J.J.Rousseau
• Vazifesini tam yerine getirmemiş olanın vicdan yarasına ne mazeretin devası, ne ilacın şifası deva getiremez. Mevlâna
• Vazifeni yap, gerisini Tanrıya bırak. Corneille
• Vazifenin ifasından doğan kıvanç ve sevinç, asla toklukla mukayese edilemez. Selden
• Yalnız vazifeye hazır olmak kâfi değildir, onu anlamak bilmek de gerekir. Guizot
• Yerine getirilmiş bir vazife anlayışı, her şeye karşı bize hayatın güzel olduğunu tattıran bir çeşit mutluluk verir. E.Benés
• Yerine getirilmiş bir vazifenin mutluluğu, diğer bir vazifeyi yapabilme gücünü meydana getirir. George Elliot
• Yüklendiğimiz vazife ne kadar zahmetli olursa, ruhumuzu o nispette eğitir ve yüceltir. André Gide