Tutku ile ilgili anlamlı sözler

• Altı yaşındayken aşçı olmak istiyordum, yedi yaşıma geldim Napoleon olmak istedim ve ihtirasım o zamandan beri çoğalmakta. Salvador Dali
img_33461• Bazı insanlar bir şeyi o kadar isterler ki, elde edememek korkusuyla yaptıkları her şey, onlara o şeyi kaybettirir. La Bruyere
• Bir ihtiras, başka bir ihtirası durdurabilir. Voltaire
• Bir nehre set çekince taşar; bir tutku da tazyik edilince, yolunu sapıtır. Remy de Gourmont
• Bugünkü tutkularımız, dünün duyurulma mış ilgi ve duygularının maskeli uzantısı olabilirler. Sait Faik
• Dünyada ihtirasla beraber olmadıkça, hiçbir büyük iş başarılamaz. G.Hegel
• En suçlu ihtiraslarla bile övünenler bulunur. Fakat haset, asla itirafa cesaret edemediğimiz sıkılgan ve utangaç bir ihtirastır. La Rochefoucauld
• Gençliğin tutkuları kurtuluşa erişmeye, yaşlı insanların gevşekliğinden çok daha kolay değildir. La Rochefoucauld
• Her sanatkârın başta gelen başarı sırrı, ihtirastır. W.S.Cather
• Her tutku, saçma değildir. J.A.Proude
• Herkes bir gayretkeşlik görünüşü altında, ihtirasını gizler. Fénelon
• Herkesi sürükleyen, kendi tutkusudur. Vergilius
• İhtiras; bazen en zekileri aptal, en aptalları ise en becerikli insan yapar. La Rochefoucauld
• İhtiras bir kere adamın yakasına yapıştı mı, mantık ağlayarak ve tehlikeyi haber vererek onu takip eder. Alfred de Musset
• İhtiras, çok kere en becerikli adamı çılgına döndürür ve gene çok kere en ahmakları becerikli kılar. La Rochefoucauld
• İhtiras, doymak bilmeyen bir canavardır. Brachvogel
• İhtirasınız sınırsızsa, kaygı ve korkularınızda öyledir. Thomas Fuller
• İhtiraslar, geminin yelkenlerini şişiren rüzgârdır; bazen gemiyi batırdığı olur, ama onsuz gemi yerinden kımıldamaz. Voltaire
• İhtiraslar, şiddetlenmiş kusur ya da meziyetlerdir. Goethe
• İhtiraslarda biri öbürünü yutmuş, sen de nefsini körlettiğini sanıyorsun. Voltaire
• İhtiraslardan her birinin, aşkın bile mide si vardır. Bunu çok doldurmamalıdır. Victor Hugo
• İhtirasları alt etmek, silah gücüyle dünyayı hüküm altına almaktan daha çetindir.
M.Gandhi
img_3344• İhtiraslarımız; iyi birer hizmetkâr, fakat kötü efendilerdir. R.Lestrange
• İhtiraslarımız, suyun üstünde ki yakamozlar gibi değişir. Emile Alain
• İhtiraslarımıza karşı koyabiliyorsak bu, irademizin kuvvetinden çok, o ihtiraslarımızın zayıflığındandır. La Rochefoucauld
• İnsan bir defa âşık olur, geride kalan ise sadece bir tutkudur. J.A.Proude
• İnsan büyük tutkuları mazur görmelidir, çünkü onlar bizden çok daha güçlüdürler. Vittorio Alfieri
• İnsanın çok mutlu olması için, tutkusuz olması yeter. Voltaire
• İnsanlar; büyük tutkuları olmasa, küçük işleri başarırlardı. Longfellow
• İnsanlar kendi çılgın ihtiraslarının neticelerini kadere yüklerler. Walter Scott
• Kadınların büyük tutkusu, aşkı ilham etmektir. İnsanı, aşkın güzellikleri yaşatır. Montaigné
• Kendi içine bir göz atarsan, orada her çeşit yıkıcı tutkudan bir depo ve hazine bulacaksın. Demokritos
• Kıymet hükümleri ihtiraslarımızla, her zaman mücadele edemez. Bunu yapabilmek için, kahraman veya mü’min olmak ister.
A.Hamdi Tanpınar
• Ömrümüzün uzunluğuna olduğu kadar, ihtiraslarımızın devamına da bizim hükmümüz geçmez. La Rochefoucauld
• Tutku; aşka meyden okuyan tek kuvvettir. Colley Cibber
• Tutku, başarısızlığın son sığınağıdır. Oscar Wilde
• Tutku bir kez adamın yakasına yapıştı mı, mantık ağlayarak ve tehlikeyi haber vererek onu izler. Alfred de Musset
• Tutku; bir köylüde bir işadamında kötülük, bir kralda ise fazilettir. Phillip Massinger
• Tutku, dinlemek bilmez. Bulwer Lytton
• Tutku, doymak bilmez bir canavardır. Brachvogel
• Tutku, evrensel insanlıktır. Onsuz din, tarih, sevgi, sanat, olmaz. H.de Balzac
• Tutku ile aşk, büyük işlerin kanatlarıdır. Goethe
• Tutku, insanın en büyük paradoksların dan birisidir. O,bir anda parlar ve söner. Erol Anar
• Tutku, insanın en güçlü duygularından dır. Mantığı ve gerçekliği de alt ede bilecek güce sahiptir. Tutku, bir insanı özgürleştirebilir ya da tutsak edebilir. Erol Anar
• Tutku, insanın kendine güvenmesinden doğar. George Sand
img_3346• Tutkular bir tiyatronun rejisörleri gibi, insanların fikrini sormadan, yeteneklerini göz önüne almadan, onları bazı roller oynamaya zorlar. Henry Fielding
• Tutkulara itaat etmekten daha büyük bir yanılgı olamaz. Lao-Tzu
• Tutkuları ve cimriliği alt etmek, daima bir zaferdir insanlar için. Montesquieu
• Tutkuların kükrediği günlerde, akıl sözünü dinletemez. S.Fitzgerald
• Tutkularımıza karşı koyabiliyorsak, bu irademizin gücünden çok, o tutkularımı zın zayıflığındandır. La Rochefoucauld
• Tutkunun bittiği yerde, mutluluk başlar. Macar Özdeyişi
• Tutkusu olmayan bir erkek, güzelliği olmayan bir kadın gibidir. F.Harris