Vatandaş ile ilgili anlamlı sözler

• Ben bir dünya vatandaşıyım. Diyojen
img_3552• Ben Yunanistan’da ki Atina’nın değil, bütün dünyanın yurttaşıyım Sokrates
• İnsan; bir devletin yurttaşı olduğu gibi, zamanının da yurttaşıdır. Schiller
• İnsan hayvandan, alim cahilden, aklı ile hareket eden kişi ihtiraslıdan, bir demokrasi vatandaşı bir otokrat hükümdarın tebaasından daha özgürdür. Edmont Goblot
• Yurttaşlarımız herhangi bir iş için yaratılmışlarsa, yalnız o işi yapmalıdırlar. Böylece birçok işe bölünmeden, bir tek bütün kalabilirler. Farabi