Sır ile ilgili anlamlı sözler

Sır
Üç kişi bir sırrı saklayabilir, eğer ikisi ölmüşse.


Açıklamasını istemediğim, bana emanet edilen bir sırrı göğsüme yerleştiririm de, göğsüm ona mezar olur. İbn-i Müftez


Bana emanet edilen bir sırrı, kutsal bir emanet gibi saklarım. Ama sırları elimden geldiği kadar bilmemeye çalışırım. Montaigné


Başı mühürlü sırlardan, kimse pişman olmamıştır. Molla Camiî


Başkalarının senin sırrını açıklamasını istemiyorsan, sen kendi sırrını açıklama. Seneca


Başkalarının sırrını açıklamak, bir cinayete ortaklık etmek gibidir. Walter Hunter


img_3383Ben ve Hallac, aynı şey idik. Ne var ki o sırrı açığa vurdu, ben sakladım. Şibli


Bir insan; ya sarhoş ya da aşık olunca, sır tutamaz. Antiphanes


Bir kum tanesinin sırrını çözebildiysek, bütün dünyanın esrarını öğrenmiş olurduk. A.Einstein


Bir sırrı devamlı surette saklamak, insan ruhunu en çok olgunlaştıran şeydir. H.de Balzac


Bir sırrın ucunu veren, tamamını elinde tutamaz. Jean Paul Richter


Birisi bir söz söyledi de sonra önüne ardı na, sağına soluna baktı mı; o söz sırdır. Hz.Muhammed


Düşmanının bilmesini istemediğin şeyi, dostuna söyleme. Schopenhauer


Anlamlı Sözler, Manalı sözler, Kısa Anlamlı Sözler, Güzel Sözler,A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  İ  K  L  M  N  O  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z 

Aradığınız konunun ilk harfini tıklayarak ilgili anlamlı sözlere ulaşabilirsiniz.

Silahlar hedefini şaşırır ama çiçekler asla. S.Hone


Düşmanın bir sırrına agâh olursan, ondan istifade edinceye kadar gizli tut. Hz.Ebubekir


Eğer bir sırrın; sır olarak kalmasını istiyorsanız, kendinizin bile bilmemesi gerekir. Cleobul


Eğer sırrını saklarsan, sırrını saklamakta devam edersen ve daima kuşkulu olursan sır; senin kölen olur. Yok onu söyleyecek olursan, o zaman sen onun kölesi olursun.
İbn-i Sina


En ağır yük sırdır, aşk olsun taşıyabilene. La Fontaine


En budala kadının bile, sırlarını gizleyebilecek bir aklı vardır. F.Hérzég


En büyük ihanet, sırları ifşa etmektir. Ahmet Hulusi


En sıkı ve en samimi bağlar, bir sırrın vücuda getirdikleridir. Schiller


Erkek, başkalarının sırlarını kendilerinin kinden, kadın kendi sırlarını başkalarınınkinden daha iyi korur. La Bruyére


Eski sanat büyüklerinin sırlarını bilmedikçe, onlar derecesine erişilmez. Edgar Degas


Gizemini kaybeden her şey, bizim için de önemini yitirir. M.Cemal Kutay


Hangi türden olursa olsun, sır; kadın kalbini zorlar. A.Puşkin


Her ağzını açmayan, mutlaka bir sır saklamıyordur. Orhan Kemal


Her dil gönlün perdesidir. Perde kımıldadı mı, sırlara ulaşılır. Mevlâna


Her insan sırdaş olmaz, her testi su tutmaz.
Nâsır-ı Hüsrev


Her olur olmaza sırrını diyen, boz bulanık suya akmış gibi olur. Karacaoğlan


Her sırrını dostuna söyleme, günün birinde düşmanın olmayacağını nereden bilirsin?
Şeyh Sadi


Hiç kimse senin sırrına, senden fazla şefkat göstermez. Şeyh Sadi


Hiçbir sır yoktur ki, herkes duymuş olmasın.
Dostoyevski


İki kişinin bildiği şey, sır olmaz. Abdülaziz Dehlevi


İki kişiyi aşan ve bir başkasına da söylenen her sır, yayılır. Mevlâna


İnsan sırlarını kendinden yüksek olan lardan çok, kendinden aşağı olanlara açar. H.de Balzac


İnsanlara dürüst bir yaradılış ya da iyi bir terbiye, sır saklama yeteneğini kazandırır.
La Bruyére


İşlerini dostunla gör, sırrını kimseye aç ma. Hele şu üç kişiye açılmamaya dik kat et; geveze adamlara, çocuklara ve kadınlara.
Hz.Süleyman


Kağıt üzerine geçmeyen ilim; zayi, iki dudağı aşan sır; şayidir. Mektupçu Agah


Kadınlar sırrı,erkek kadar saklar. Fakat aynı sırrı, birkaç kadın bilirse… C.Bernard


Kadınların saklayabildikleri tek sır, bilmedikleri sırdır. Seneca


Kendi sırrını,senden daha iyi kim saklayabilir? Nasır-ı Hüsrev


Kızdığı zaman sırrı ifşa edenler, aşağı kimselerdir. Zünnûn-i Mısrî


Kimilerine göre sır saklamak, söylerken sesini alçaltmaktır. Franklin P.Jones


Sakladığın bir sır senin eserindir,açığa vurursan sen onun eseri olursun. Hz.Ali


Sen beşeri vasıflardan fani oldun mu? O vakit Allah’ın sırları denizi, seni baş üstünde tutar. Mevlâna


Sen daha kendi sırrını saklayamıyor san,bir başkasından senin sırrını saklamasını nasıl istersin? Seneca


Sır; anlatılmayan değil, anlaşılmayandır. H.Ziya Ülken


Sır çözer çözülmez, çözülürse sır değildir.
M.Rasim Mutlu


Sır saklamak,bir irade imtihanıdır. Bu imtihanı kazanmayan, hayatta hiçbir imtihanı kazanamaz. Hz.Ali


Sır, saklanmaz. T.Fontane


Sır saklarsan esirin, kaybedersen efendindir.
Arap Özdeyişi


Sır saklayan, söyleyenden daha büyüktür.
Amenemope


Sır, senin tutsağındır. Onu ortaya çıkardığın sen ona tutsak olursun. M.Oliphan


Sırlarını açıklayan kimselerden uzak dur. F.Attar
img_3381


Sırlarınızı kendi yüreğinizde saklamak, kalbinizi açtığınız kimselere dillerini tut maları için yalvar yakar olmaktan yeğdir. Geoffrey Chaucer


Sırrı olmayan bir şeyin, çekiciliği de yoktur.
Anatole France


Sırrımı sakalımın bir kılı bilse, hepsini keserim. F.Sultan Mehmet


Sırrımızı kendimiz saklayamamışken, nasıl isteriz ki bir başkası saklayabilsin. La Rochefoucauld


Sırrını aşikare olan işlerle bir tutma. Zira işin bozulur. Hz.Ebubekir


Sırrını kimseye verme, herkesten üstün olursun. Leonarde da Vinci


Sırrını saklarsan o sana esir olur, yayarsan sen ona esir olursun. İbn-i Sina


Sırrını saklayan, kendine hakim olur. Hz.Ömer


Üç kişi bir sırrı saklayabilir, eğer ikisi ölmüşse. B.Franklin


Yaşamın sırrı bilgi almak değil, harekete geçebilmektir. Thomas Huxley


Yiğit olan kimse saklar sırrını, kötü kalbindekini dile getirir. Karacaoğlan