Ticaret ile ilgili anlamlı sözler

• Allah için ticaret yapın ve kazanın. Hz.Osman
img_3337• Bir insan; ticarette kaldıkça masrafları makul, süsü ölçülü olmalıdır. H.de Balzac
• Müşteriyi didesinden keşf eder, tacir olan.
Lâ-Edrî
• Nerede yumuşak huylu insanlar varsa, orada ticaret vardır; nerede ticaret var sa, orada insanlar yumuşak huylu olurlar. Montesquieu
• Özü sözü doğru olan tacire; cennet kapıları kapanmaz. Hz.Muhammed
• Ticaret ahlakının en kuvvetli müeyyidesi, halk terbiyesidir. R.Necdet Evrimer
• Ticaret bazı pınarlar gibidir, yollarını değiştirmeğe kalkarsınız kaçarlar. Fénelon
• Ticaret, sermayeleri boş ümitler olanlar için değildir. Pançatantra
• Ticaret, uçan bir kuşa ne kadar benzer. Harirî
• Ticaret; ulusların zenginliğini eşit yapan bir güçtür. Gladstone
• Ticaretin sadece iki basit işlevi vardır; pazarlama ve yenilik. Peter Drucker