Tevhit ile ilgili anlamlı sözler

• Tenzih ve teşbihin eş değerde yaşanışı, Tevhid’dir. Ahmed Hulûsi
img_3595• Teşbih yönü olmayan tevhid görüşü, tanrısallığa uzanan bir yoldur. A.F.Y.
• Tevhid, Allah’ı vehmine göre tavsif etmemektir.(vasıflandırmamaktır) Hz.Ali
• Tevhid; kalbi Allah-ü Teâla’dan başka şeylere bağlanmak demektir. İmam-ı Rabbani