Tabiat doğa ile ilgili anlamlı sözler

• Bırakında doğa size dadılık etsin. Wordsworth
• Biz, tabiatı örnek alırsak asla yanılmayız. Çicero
• Doğa, acımasız. Victor Hugo
• Doğa, birine başka diğerine başka davranmaz. Tao Öğretisi
• Doğa; bize bilgiyi değil, bilginin tohumlarını vermiştir. Seneca
• Doğa, boşluklardan nefret eder. B.Pascal


• Doğa çeşitlenir ve öykünür, sanat öykünür ve çeşitlenir. Vergilius
• Doğa da ara sıra, insanlar gibi sevinçten ağlar. B.Disraeli
• Doğa; değişebilen bir buluttur, o her zaman veya hiçbir zaman aynı değildir. J.Galsworthy
• Doğa; dilsiz hayvanlara bile hürriyet vermiştir. Tacitus
• Doğa gençlere kuvvet, yaşlılara hikmet vermiştir. Aristoteles
• Doğa, görülebilen düşüncedir. E.Crabbe
• Doğa, her yaprağında en derin yazılar olan biricik kitaptır. Goethe
• Doğa, hiçbir zaman bizi aldatmaz, birbir lerini aldatan her zaman insanlardır. J.J.Rousseau

• Doğa; insan olmadan da yaşar, ama insan doğa yok olduktan sonra yaşayamaz.
Paul Richer
• Doğa; kendisine güveneni, asla aldatmaz. B.Rahmi Eyüboğlu
• Doğa, saklanmayı sever. Herakleitos
• Doğa sanatçıları bulmuş, yapmış; artıklarından da eleştirmecileri meydana getirmiştir. Holmes
• Doğa sustuğu zaman, insan konuşur. J.J.Rousseau
• Doğa, Tanrının yazdığı bir kitaptır. Harvey
• Doğa; toprağı verdi, insanda şehirleri kurdu.
Varrd
• Doğa, zorluklardan hoşlanmaz. Spinoza

img_3334

• Doğada taşkın bir öfke kadar, insanı insanlıktan çıkaran, hayvanlaştıran bir şey yoktur. John Webster
• Doğadaki her şey, bazı olayların kaynağı olan bir sebebe dayanır. Spinoza
• Doğanın en büyük armağanı, hayatın kısalığıdır. Pliny
• Doğanın insanlara en adilce dağıttığı nimet akıldır derler; çünkü hiç kimse, akıl payından şikâyetçi değildir. Montaigné
• Doğanın isteklerini anlamazlıktan gelen, cezasını görür. H.de Balzac
• Doğanın tutarlılığı, insanın tutarsızlığın dan sonra güzel bir tesellidir. Goethe
• Doğaya tam itaatte, zorlanma yoktur. A.Kadir Geylani
• Doğayı yorumlamak için, onun sessiz harflerine aklın sesli harflerini eklemek gerekir. J.G.Hamann
• Hiç ırmak görmemiş biri ilk kez bir ırmak gördüğünde, deniz sanmış onu. Biz en büyük bildiğimiz şeyleri, doğanın o konuda ki son sınırları sayarız. Montaigné
• İnsanı daha az değil, doğayı daha çok severim. Lord Byron
• İnsanlar; şehirleri yaratmadan önce, doğa insanları yarattı. Lowell
• Öyle görünüyor ki doğa her insana, daha doğuşunda, iyilikler ve kötülükler için sınırlar çizmiştir. La Rochefoucauld
• Tabiat, Allah’ın yazdığı bir kitaptır. Harvey
• Tabiat aşkı, insanın ümitlerini boşa çıkarmayan yegâne aşktır. H.de Balzac
• Tabiat bir aynadır, hem de aynaların en parlağı. Dostoyevski
• Tabiat; bize bilginin tohumlarını vermiştir, bilginin kendisini değil. Seneca
• Tabiat, boşluktan nefret eder. Blaise Pascal
• Tabiat, çok defa pislikleri bir güzellik duvarı ile çevirir. W.Shakespeare

• Tabiat dostluğu; erdemin yardımcısı olsun diye vermiştir, hataların yardakçısı olsun diye değil. Cicero
• Tabiat, en şefkatli annedir. Lord Byron
• Tabiat; her bilimizin eline bir kemik verir, ömrümüz oldukça iliğini çıkaracağız diye uğraşırız. İşte Hayat!. Cenap Şahabettin
• Tabiat, her yaprağında en derin yazılar olan biricik kitaptır. Goethe
• Tabiat ile talih, hesabı denk getiriyorlar; insana bir iyilik etmiyorlar ki, arkasından bir kötülük çıkmasın. Machiavelli
• Tabiat, ona baş eğmekle ele geçirilir. Francis Bacon
• Tabiata bir şey ilave ederseniz, elbette ondan büyük olursunuz. Victor Hugo
• Tabiata karşı işlenen bir suçun intikamı, insan adaletinden daha zor olur. Dostoyevski
• Tabiatı yorumlamak için fizik yetmez. Tabiat yalnız sessiz harflerden meydana gelen bir şifredir. Bir mana çıkarmak için ona aklın, sesli harfler eklemesi gerekir. Haman
• Tabiatın büyük haksızlığı; hayatı anlamayanlar kadar. Cenap Şahabettin
• Tabiatın isteklerini anlamazlıktan gelen, cezasını görür. H.de Balzac
• Tabiatın tercümana ihtiyacı yoktur, onun güzelliğini anlamak için, açık bir ruh yeter.
Karl Detler
• Tabiatta her şey bir değişimdir. Ama her değişimin ardından, bir sonsuzluk yatar. Goethe
• Tabiattan ayrılma, mutluluktan ayrılmadır. Samuel Johnson

img_33351