Alçak ile ilgili anlamlı sözler.

Alçak sözleri, Manalı, Güzel Sözler

Alçak gönüllü bir insan, kendini hiç söz konusu etmez. La Bruyére


Alçak gönüllü ol. Mütevazı insan meyve ağacına benzer. Meyve dalının yere eğilmesi, meyvesinin çokluğundandır. Ali Fuat Başgil


Alçak gönüllü yüreklerde yaşayan düşünceler, en yüksek düşüncelerdir. Montaigné


Alçak gönüllülük, bir nevi ikbâl hırsı (ya da şöhret hırsı) dır. Spinoza


Alçak gönüllülük, gururun perhizidir. Voltaire


Alçak gönüllülük içinde yürüdüğüm içindir ki, önümde bütün yollar açılıyor. Goethe


Anlamlı Sözler, Manalı sözler, Kısa Anlamlı Sözler, Güzel Sözler,


A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  İ  K  L  M  N  O  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z 

Aradığınız konunun ilk harfini tıklayarak ilgili anlamlı sözlere ulaşabilirsiniz.

Alçak gönüllülük, kendi gerçek değerini anlamaktır. Anatole France


Alçakgönüllülük süstür, fakat onsuz daha başarılı olunur. Alman Özdeyişi


Allah için halka tevazu edenin Cenab-ı Hak,şeref şanını yükseltir. Hz.Ömer


Aşırı tevâzuunda, gurur gibi kendine mahsus tehlikeleri vardır. J.J.Rousseau


Benim kadar büyükken,alçak gönüllü olmak zordur. M.Ali Clay


Bir adamın büyük olup olmadığını, onun alçak gönüllüğünden anlayabilirsiniz. John Ruskin


Boş kafalı insanlarla mütevazı insanı ayırmak kolaydır,çünkü birincileri hep kendilerinden bahsederler. La Bruyére


Çok sevilmek için, alçak gönüllü olmalıdır.
Oscar Wilde


Ehliyetli ve mütevazı olmak güç değildir; güçlük, hem ehliyetsiz hem de mütevazı olabilmektir. Cenap Şahabettin


En alçak gönüllü insan bile, ilgi çekmekten zevk alır. C.Pollock


Ezberlenmiş, yapmacık tevazular vardır ki,gizli bir gururu örtmeye yararlar.
C.Rolling


Gerçekten değerlendirdiğim üç hazinem var; birincisi, sevgi ve nezaket; ikincisi, tasarruf; üçüncüsü ise alçak gönüllülüktür. Lao Tzu


İfrata varan bir tevazu, insanı silik yapar.
R.Necdet Evrimer


İnsan; gururu yüzünden de, alçak gönüllü olabilir. Montaigne


İnsan, tevazu ile yükselir. Hz.Ali


Kendisini yaptığı işin üzerinde gören kimse, mütevazı değildir. Alçak gönüllü insan, kendisini yaptığı işin altında görendir.
Ataullah İskenderi


Kul,Allah için tevazu gösterdiği zaman, Allah Tealâ onun hikmetini artırır ve yükseltir. Hz.Ömer


Rıfk ve yumuşaklık, alçak gönüllük neticesidir. Vehbi Bin Münebbih


Tanrı, alçak gönüllüleri yüceltmesini bilir.
Keble


Tevâzu, hasis adamı yükseltir; kibirde, yüksek adamı alçaltır. Abdullah Bin Mes’ud


Tevâzu; ister cahilden,ister çocuktan olsun, hakkı duyduğun vakit,ona boyun büküp, onu kabul etmendir. Fudayl Bin İyaz


Tevâzu, karşılaştığın her müslümanın senden üstün olduğunu kabul etmesidir.
Hasan-ı Basri


Tevâzu sahibi olmayan zahit, meyvesiz ağaç gibidir. Kendi kendine alçalmayan kimse, başkası yanında yükselemez.
Süfyân-ı Sevrî


Tevâzu, şerefi avlamanın vasıtalarından biridir. Aynı zamanda her nimet sahibi, haset edilir. Haset edilmeyen tek nimet, tevâzudur. Urve Bin Zübeyr


Tevâzu yaşmağa benzer; örterek güzelleştirir. Cenap Şahabettin


Tevâzuun zıddı kibir, çalım; müsamahanın zıddı ise yobazlık ve bağnazlıktır. Fettullah Gülen


Size gerekli olan tevazuudur. Çünkü, büyük bir nimettir ve bu nimetten dolayı kimsesize haset edemez. Ürve Bin Zübeyr


Sizi kıskanmalarını istemiyorsanız, alçak gönüllü olun. Edward Roe


Sizin mağfiret edileceğiniz en büyük ibadetlerin başında, tevazu gelir. Hz.Ayşe


Şaşıyorum alçak gönüllü olmak, niçin bu kadar güç. K.Mansfield


Yüksekliği istedim, onu alçak gönüllülükle buldum. Hz.Ali