Akıl sözleri

Akıl

Yeşilliklerden, çiçeklerden meydana gelen bahçe geçici, fakat akıldan meydana gelen gül bahçesi, hep yeşil ve güzeldir.
Akıl, aşk ve can! Bu üçü üçgendir. Her derde çare, her yaraya merhemdir. Mevlâna

Papağan söyleneni anlamaz ama aklında tutar. Lessing

Akıl hazır değilse, göz göremez. Emilie Serge

Akıl her şeyi olduğu gibi, görmekten başka bir şey değildir. Voltaire

Akıl her zaman, gönlün oyuncağıdır. La Rochefoucauld

Akıl başka yerde olunca, gözler kör olur.
P.Syrus

Akıl; birbirinden farklı olan şeylerin, birbirine benzeyen yanlarını ve birbirine benzeyen şeylerin, birbirlerinden farklı yanlarını bilmektir. Goethe

Akıl gibi mizan, kanaat gibi hazine, fazilet gibi ayna olamaz. Hz.Ali

Akıl gibi zenginlik, bilgisizlik gibi yoksulluk, iyi huy gibi dost, edep gibi miras, başarı gibi rehber, ilim gibi şeref, danışmak gibi arka olamaz. Hz.Ali

Akıl,himmet,tedbir ve fikir sahibi olmayan birisinin kapıcısı; “evde kimse yoktur!” diye ne güzel söylemiş. Şeyh Sadi

Akıl yeryüzünden kalksa bile, hiç kimse akılsız olduğunu kabul etmez. Şeyh Sadi.fw

Akıl insanın külâhında bir çividir. Yumruk yemeden içeri girmez. Arnavut Özdeyişi

Akıl istediği kadar ilerlesin, kalbi asla geride bırakmaz. Konfüçyus

Akıl kalptedir,merhamet karaciğerdedir, esirgeyiş (şefkat) dalaktadır, nefes de akciğerdedir. Hz.Ali

Akıl maddeyi,madde kalbi fetih içindir. M.İkbal

Akıl; nimetlerin en büyüğü, dünya ve ahret; şereflerin en yücesidir. Hz.Ali

Akıl noksanlığı iki türlü olur; biri delilikten, öbürü cahillikten. Eflatun

Akıl olan aklıyla mağrur değil, meşgul olur. İbrahim Olcaytu

Akıl padişahı kafesi kırdı mı, kuşların her biri bir yöne uçar. Mevlâna

Akıl gibi zenginlik, bilgisizlik gibi yoksulluk, iyi huy gibi dost, edep gibi miras, başarı gibi rehber, ilim gibi şeref, danışmak gibi arka olamaz. Hz

Akıl; sonradan ah çekmek için değil, önceden düşünüp tedbir almak içindir. Mevlâna

Akıl tam olunca, söz azalır. Hz.Ali

Akıl ve mantık, ilim ve marifetle doğru orantılı olarak gelişir. Thomas Mann

Akıl, vücudun efendisidir. Alfred de Vigny

Akıl yaşta değil baştadır, fakat aklı başa yaş getirir. Cenap Şahabettin

Akıl, yalnız doğrulukta bulunur. Goethe

Akıl yeryüzünden kalksa bile, hiç kimse akılsız olduğunu kabul etmez. Şeyh Sadi

Akıldan başka her şey; çoğaldıkça değerinden kaybeder. Vittorio Alfieri

Akıldan büyük hazine, cehaletten daha ileri fakirlik, danışmaktan daha kuvvetli destek yoktur. Halife Mansur

Akıldır insanda varlık silahı, Akılla rızklanan buldu felahı. Hz.Muhammed

Akıllara bakın, aşk olunca nasıl da aptallaşıyorlar. Joshua Cooke

Yeşilliklerden, çiçeklerden meydana gelen bahçe geçici,fakat akıldan meydana gelen gül bahçesi, hep yeşil ve güzeldir. Mevlâna
mevlana
Akılları,zekaları kıt olan kimseler, güzelim topraklardan hoşlanan muzır otlara benzerler. H.de Balzac

Akıllı adam, akılsız adamın yaptığını ilk önce yapar. Hint Özdeyişi

Akıllı adam aklını kullanır, daha akıllı adam başkalarının da aklını kullanır. B.Shaw

Akıllı adam, deliyi azarlamaz. Çin Özdeyişi
akıl sözleri

Akıllı adam hem kitapları, hem de doğrudan doğruya hayatı okur. Lin Yutang

Akıllı adam şansı,güzel bir hazineye dönüştürür. Thomas Fuller

Akıllı adam yarışmaz,böylece kimse de onunla yarışamaz. Lao Tzu

Akıllı adam,-yatışmış olsa da- kini, küllenen ve eşelenmeyen ateş gibi sayar. Beydebâ

Akıllı adamın davranışlarını, olasılıklar yönlendirir. Cicero

Akıllı adamlar istedikleri şeyi öğrenirler, aklı kıt olanlar ise başkalarının gerekli gördüklerini… Martials

Akıl gibi mizan,kanaat gibi hazine, fazilet gibi ayna olamaz. Hz.Ali.fw
Hz ali
Akıllı adamların tek içkisi,sudur. Thoreau

Akıllı ameline dayanır,cahil emeline dayanır. Bilgin kalbiyle, gönlüyle bakar görür; cahil, gözüyle bakar görür. Hz.Ali

Akıllı aşık,ihtiraslı aşıktan iyidir. Sokrates

Akıllı bir adam,senin canının düşmanı bile olsa, cahil bir dosttan iyidir. Firdevsi

Akıllı bir insan için en iyi dost,yine kendisidir. Emily Brontë

Akıllı bir insan kazandığı paranın birazını, aldığı nasihatin bir çoğunu ise bir yana koyar. Harry Carns

Akıllı bir insanın ülkesi, bütün dünyadır. Aristofanes

Akıllı bir kadın erkeğini yönetmez, birlikte hareket eder. Şükret Baldede

Akıllı bir kadın, iki kere budaladır. Erasmus

Akıllı bir kimse,düşmanından da akıl öğrenmeyi ihmal etmez. Beydeba

Akıllı davrananlara, talih yardım eder. Euripides

Akıllı diye,rastlantı sonucu akıllıca düşünene değil,mantığı bilen, ayırt eden ve tadına varana demek gerekir. La Rochefoucauld

Akıllı donkişot, uygun rüzgarı bekler. S.Lec

Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır. Hz.Ali

Akıllı erkek, haksız olduğu zaman erkeklerden, haklı olduğu zaman kadınlardan özür diler. Quintilian

Akıllı görünme çabası, çoğu zaman akıllı olmayı engeller. La Rochefoucauld

Akıllı her şeyin farkına varır, budala ise her konuda fikrini söyler. Heinrich Heine

Akıllı adam, deliyi azarlamaz. Çin Özdeyişi.fw
Akıllı insan, bütün yumurtalarını bir tek sepete koymaz. Cervantes

Akıllı insan düşündüğü her şeyi söylemez, fakat söylediği her şeyi düşünür.
Aristoteles

Akıllı insan, herkesten öğrenen insandır.
Montaigné

Akıllı insanın serveti aklında, cahilin zenginliği de malındadır. Hz.Ali

Akıllı insanla istişare eden kazanır, aklını beğenen zarar eder. Hz.Ali

Akıllı insanlar oturup kayıplarına hayıflanmazlar. Keyifle zararlarını nasıl karşılayabileceklerini bulmaya çalışırlar.
Burhan Toprak

Akıllı insanlar, pek az özür dilemek zorundadır. Emerson
akıl sözleri

Akıllı,kendi biliminden üstün bir bilim zanneder ve fazlalık yüzünden alçak gönüllü olur. Bilgisiz ise bilimin sona erdiğini zanneder ve fazlalık yüzün- den insanlar ona düşman olurlar. Kendî

Akıllı kimdir,anlat denince,buyurdular ki; “Her şeyi lâyık olduğu yere koyandır”. Cahile anlat dediler, buyurdular ki; “anlattım ya”. Hz.Ali

Akıllı kimse,her sözden bir hisse kapar. Cahile hikmet kitabından yüz bölüm okunsa masal gibi kalır. İmam Şarani

Akıllı kimse kendisine bir şey sorulmadıkça cevap vermez. Çünkü sözü doğru da olsa, ehemmiyet vermez, saçmadır derler.
Bostan ve Gülistan Kitabından

sokrates
Akıllı kimse; korktuğu başına gelmeden önce,onun çaresine bakar. Ebu Osman Hirî

Akıllı kimseler odur ki, malına güve düşmeyecek, hırsı olmayacak yerde saklayandır. Yani Allah yolunda harcayandır. Abdullah Bin Mesud

Akıllı kişiler,sahip olmadıkları şeylere üzülenler değil; elde ettiklerine sevinenlerdir. Epiktetos

Akıllı konuşur, çünkü onun söylemek istedikleri vardır. Aptal konuşur, çünkü kendisinin bir şeyler söylemek zorunda olduğunu sanır. Eflatun

Akıllı olan, başkasının kusurunu görerek kendisininkini düzeltir. P.Syrus

Akıllı olan her adam, af dileyenin bir suçu olduğuna inanır. Firdevsî

Akıllı olan kişi, halkı mazur tutar. Hz.Ömer

Akıllı olmak bir şey değil, mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır. Descartes

Akıllı olmak, çekingen olmak demektir.
İbn-i Sina

Akıllı zalimler, hiçbir zaman cezalandırılamazlar. Voltaire

Akıllılar istediği şeyi öğrenir, akılsızlar başkasının istediğini öğrenir. Şeyh Sadi

Akıllılar önceden ağlarlar; bilgisizlerse, işin sonunda başlarını vururlar. İşin başında sonunu görde, ceza gününde pişman olma. Mevlâna

Akıllılar, sebepler konusunda tartışır, aptallarda karar verir. Anarchasis

Akıllılar, sözlerini altın tartan bir terazide tartarlar. Ecclus

Akıl, aşk ve can! Bu üçü üçgendir. Her derde çare,her yaraya merhemdir. Mevlâna.fw

Akıllılar, zayıf taraflarını bildiklerin- den, yanılmazlık iddiasında bulunmaz lar; en çok bilen,ne kadar az bildiğini herkesten çok daha iyi bilir. Ç.T.Sefferon

Akıllıların, iyi bilenlerin hepsi sanılma sın ki, gönüllerinden de haberlidirler. La Rochefoucauld

Akıllılarla cenk etmek, akılsızlarla helva yemekten kolaydır. Fudayl Bin İyaz

Akıllılarla dolaşan, akıllı olur. İncil

Akıllılık, ne zaman akıllı olunamayacağını bilmek demektir. Paul Engle

Akıllının tahmini,cahilin kesin bilgisinden üstündür. Hz.Ali

Akıllıya tek kelime yeter bile! Terentius

Akılsız adam mutluluğu uzakta arar; akıllı ise, onu ayaklarının altında bulur.
James Oppenheim

Akılsız, aklı içinde kalandır. N.Fazıl Kısakürek

Akılsız başın cezasını halklar çeker. Cihan Demirci

Akılsız insanın ağzı kalbinde, akılsız insanın kalbi ağzındadır. Hz.Süleyman

Akılsız otorite, ağzı keskin olmayan bir kesere benzer. Düzeltmekten çok, parçalamaya yarar. A.Bradstreet

Akılsıza sır verme, öttürmesi için düdük verdin sanır. Ali Suad

Akılsızlar ev yapar, akıllılar satın alır. İngiliz Özdeyişi

Akılsızlar,hırsızların en zararlılarıdır. Zamanınızı ve neşenizi çalarlar. Goethe

Akılsızlara zenginliğin iyiliği yerine, kötülüğü dokunur. Ostrovski

Akılsızlık alameti dörttür; ahmağa fikir danışmak, cahile para vermek, dostların öğütlerini dinlememek, dünyadan ibret almamak. F.Attar

Akla kara diye ayıramazsın insanları, iyilikleri de kötülükleri de karmakarışık. G.B.Shaw

Akla sırt çevirmektense, ölmek daha iyidir. Çin Özdeyişi

Akla uygun inancın temeli üreti- ciliktir; inancımıza göre yaşamak, üretici olarak yaşamaktır. Erich Fromm

Aklen halledilemeyen nice işler vardır ki, ancak kalben çözülebilir. A.Vient

Aklı az olanın verdiği öğüt çok olur. Boileau

Aklı başında insan,değerlerini hasede uğramamak için kader ya da talihe mal eder. F.Bacon

Aklı başında insanların direnci,istek ve heveslerini gönüllerde hapsetmek sanatından başka bir şey değildir. La Rochefoucauld

Aklı bol olan, zamanın kıtlığından zarar görmez. İbn-i Sina

Aklı olanın bilmediği yoktur. Kafkas Özdeyişi

Aklı olmayan fakirdir (zavallıdır). Kafkas Özdeyişi

Akıl; birbirinden farklı olan şeylerin, birbirine benzeyen yanlarını ve birbirine benzeyen şeylerin, birbirlerinden farklı yanlarını bilmektir. Goethe.fw
Goethe
Aklımın sakat olmadığına benim bulduğum en iyi yanıt; kendime az değer verişimdir. Montaigné

Aklımızın düzeltemeyeceği bir çok kusuru, talih düzeltir. La Rochefoucauld

Aklın arkasında yatan duygusal tutum, alçakgönüllülüktür. Erich Fromm

Aklın bağlamadığı dostluğu, akılsızlık kolayca çözebilir. W.Shakespeare

Aklın gönül rolünü oynaması, uzun sürmez.
La Rochefoucauld

Aklın gücüne hiçbir engel karşı duramaz.
C.Marcus Aurelius
akıl sözleri

Aklın ispatı, yalnızlığı sevmendir. Cüneyd-i Bağdadi

Aklın öğütlediği her şeyi, tutkuya kapılmaksızın yerine getirmek için sağlam bir kararlılık gerekir. Bence erdem bu karar sağlamlığıdır. Descartes

Aklın önünde kuşku,ilme yol aralar; geçerse nefsin eline kalbi yarlar. Ali Suad

Aklın saf dışı edildiği yerde,zekanın ürünleri yenir; ama meyve zehirleyici de olabilir!. Ahmed Hulûsi

Aklın varsa başka bir akıl ile dost ol da, işlerini danışarak yap. Mevlâna

Aklın ve deneyimin, ak saçlıların ki gibi; ama yüreğin,masum çocukların ki gibi olsun. Schiller

Aklına güvenen akıl seviyesini aşamadığı için, ilhamdan mahrum kalır.
M.Rasim Mutlu

Allah, mahvetmek istediği kimsenin önce aklını alır. Euripides

Allah’ın insanlara verdiği nimetlerin en büyüğü, akıldır. Hz.Ali

Başkalarında bizden daha fazla yiğitlik, beden gücü, deneyim, yetenek, güzellik görebiliriz ama akıl üstünlüğünü kimseye vermeyiz. Montaigné

Başkalarını bilen kimse; bilgili,kendini bilen kimse; akıllıdır. Lao-Tsze

Başkalarının bilgisi ile bilgin olsak bile ancak kendi aklımızla akıllı olabiliriz. Montaigné

Beşer aklı,dünyanın en tehlikeli vebasıdır. Calvin

Bir akıl iyidir ama iki akıl daha iyidir. Anton Çehov

Bir budala para kazanabilir ama onu sarfetmek için akıllı olmak lâzımdır. C.H.Supergeon

Bir erkek, bir kadının aklını başından çıkarır da, bir tanesini aklına koyamaz. Daniel Webster

Bir insanın akıllı olmasına bir şey dediğimiz yok. Yeter ki; aklını başka larına kabul ettirmeye çalışmasın. Eflâtun

Bir insanın aklını beğenmemesi için, aklından ötesini görebilmesi gerekir. Montaigné

Bizi nereye götürürse götürsün,akla tabii olmalıdır. A.Comte

Boynuzu olup da, aklı olmayan öküzden korkarım. Şeyhur Reis

Bu kadar zeki olma, senden daha zekileri hapiste. Rus Özdeyişi

Elinizde ise başka insanlardan daha akıllı olun, ama sakın onlara bunu söylemeyin. Chesterfield

En ucuz ve rahatsız edici şey; akıl satmaktır. G.Santayana

En zavallı insanlar bile, akıldan yana paylarına razıdırlar. Montaigné

Ham düşünceleri ancak, akıl pişirir. Firdevsî

Hem kendimizi, hem başkalarını; iyiden iyiye bize tanımayı öğreten, akıldır.
Eflatun

Her akılsıza hayran olacak, başka bir akılsız bulunur. Fransız Özdeyişi

Akıllı adamlar istedikleri şeyi öğrenirler, aklı kıt olanlar ise başkalarının gerekli gördüklerini… Martials

Her zaman aklımızın ardı sıra gidelim, halkın takdiri de, canı isterse ardımızdan gelsin. Montaigné

Her zaman aklımızın izinden yürümeye, gücümüz yetmez. La Rochefoucauld

Herkesin aklı, yüzü gibi çeşitlilik gösterir. Locke

İnsan akılla pîr olur, saçı sakalı ağarmakla değil. Mevlâna

İnsan, aklın sınırlarını zorlamadıkça, hiçbir şeye ulaşamaz. A.Einstein

İnsan; talihsizlikten ve mutsuzluktan değil, akılsızlıktan korkmalı. Thomas Carlyle

İnsan, yalnız akla bağlıdır ve hiç kimsenin uşağı değildir. E.de La Boetie

İnsana akıl,dertlerinden kurtulması için verilmiştir. Tolstoy

İnsanı hayvandan ayıran akıldır. İnsan, akıldan uzaklaştığı zaman, hayvan ortaya çıkar. Epiktetos

İnsanlar,akılsızlıkları yüzünden “alınlarında yazılı olandan” daha çok acı çekerler.
Eflâtun

İnsanlara en adil biçimde dağıtılan nimet akıldır. Çünkü kimse, aklından şikayetçi değildir. Montaigne

İnsanları sevip sevmediğini de hissettirmek, aklın yarısıdır. Y. Bülbül

İnsanların akılları içinde yaşadıkları devirlerin seviyesi, miktarıncadır. Katip Çelebi

İnsanların en akıllısı, insanların hareketlerini en iyi takdir edendir. Hz.Ömer

Kendi aklını kullanmayan insan, kitapların en güzeline de inansa, özgür düşünemiyor demektir. S.Fitzgerald

Kim daha akılsızdır dersiniz? Karanlıktan korkan çocuk mu, ışıktan korkan büyük mü? M.Freehili

Kim kendini, akılsız sayabilir. Montaigné

Kişi eğer seni azgınlık yolunda alı kor, doğru yola sevk ederse,bu onun akıllı olduğuna delâlet eder. Hz.Ali

Mecnûn’la birlikte oturan akıllı, Leyla’nın yüzünden başka şey konuşmaz. Şeyh Sadi

Nesnel olarak düşünebilme yetisi, akıllılıktır. Erich Fromm

Papağan söyleneni anlamaz ama aklında tutar. Lessing

Pirenin midesini tanzim eden, manzume-i şemsiyeyi de o tanzim etmiştir. B.Said-i Nursî

Servetin en büyüğü, akıldır. Hz.Ali

Sığır çayırdan ahıra döneceği zamanı bilir de, akılsız midesinin ölçüsünü bilmez.
H.C.Andersen

Akıllı insan düşündüğü her şeyi söylemez, fakat söylediği her şeyi düşünür.

Sürekli akıllı olmak, akıcıdır. Aynen sürekli bir cenaze töreninde olmak gibi. D.H.Lawrance

Şu dünya hapishanesinde gardiyanımız, aklımızdır. M.Rasim Mutlu

Tanrı düşüncesini yaratan kişi; akıllı bir adammış doğrusu. Euripides

Tanrım bana; değiştirebileceklerim için güç, değiştiremeyeceğim şeyler için sabır, ikisinin arasında ki farkı anlamak için de akıl ver.. Kleist

Yalnızca akıllı olmayı istemek, büyük bir deliliktir. La Rochefoucauld

Yegâne sermayeleri zaman olan in sanların akılları; tek güç kaynağıdır. Les İllusions Perdues

Yeni bir evren için bütün gereken, yeni bir akıldır. William C.Williams

Yeşilliklerden, çiçeklerden meydana gelen bahçe geçici,fakat akıldan meydana gelen gül bahçesi, hep yeşil ve güzeldir. Mevlâna

Anlamlı Sözler, Manalı sözler, Kısa Anlamlı Sözler, Güzel Sözler,


A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  İ  K  L  M  N  O  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z