Değerli ile ilgili anlamlı sözler


Ayrı ayrı bakınca değer vermediğimiz kimselere, bir araya geldikleri zaman değer vermekten daha büyük budalalık olur mu? Cicero


Başkalarına kıymet biçmek, kendine kıymet biçmek demektir.   W.Shakespeare


Bazı eşyalar insandan, bazı insanlarda eşyadan kıymet alırlar.       Hekimoğlu İsmail


Belki ilk etapta yanlış insanlarla tanış masaydık; doğru insanı bulmasaydık, onun değerini anlamazdık. Wellington


Bir adamın değeri, konuştuğu kimsenin değeri ile ölçülür.      L.Coulling


Bir çok kişinin değeri, yontulmamış elmaslar gibi içinde saklıdır.     Juvenalis


Anlamlı Sözler, Manalı sözler, Kısa Anlamlı Sözler, Güzel Sözler,


A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  İ  K  L  M  N  O  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z 

Aradığınız konunun ilk harfini tıklayarak ilgili anlamlı sözlere ulaşabilirsiniz.

Bir insana değerinden fazla değer verme; ya onu kaybedersin ya da mahvedersin. İsmail Ergün


Bir insanın değeri,çevresinde kilerinin değeri ile ölçülür. Cevdet Rende


Bir insanın değeri, okuduğu kitapların değeri ile ölçülür.    H.Spencer


Bir insanın değerini öğrenmek istiyor sanız, onun kendisinden aşağı seviye de olan kimselerle münasebetlerini inceleyiniz. P.Pecaut


Bir insanın gerçek değeri,her şeyden önce kendinden kurtulmayı,ne ölçüde başardığına bakılarak anlaşılır.   A.Einstein


Bir ülkenin türkülerini yapanlar, ka nunlarını yapanlardan daha değerlidir.    Thales


Bir ürün, muhtemel alıcı için, karmaşık bir değer tatmini demetidir.      Levitt


Birbirlerini tutku,hayal gücü ve şefkatle seven bir erkekle kadının ilişkilerinde paha biçilmez değerler vardır. Bu değerlerden habersiz olanlar için bu büyük bir kayıptır.  B.Russell


Bugünün değerini anlamadan yarını bekleyen bu insanlar, dünün geçtiğini ve yarının belki de hiç gelmeyeceğini düşünemiyorlar. Douglas Burton


Cenab-ı Hak; Kur’anda dünyaya ne kadar değer verdiyse, siz de ona o kadar değer verin.    Hz.Osman


Değeri güzelliğinden uzun süren pek az kadın vardır.       La Rochefoucauld


Değerin sahtesi de gerçeği de, kara bahtın fırtınalarından belli olur.     W.Shakespeare


Değerli bir şeyi oluşturmak, sabır ve enerji gerektirir.      M.Esat Erişirgil


Değerli bir insan gördüğümüz zaman, onun gibi olmayı düşünmeliyiz. Değersiz bir kimseye rastladığımız zaman,g eri dönmeli ve kendimizi incelemeliyiz. Konfüçyus


Değerli insan, yaradılmışlar içersinde değersizi olmadığını idrak edendir.     Ahmet Hulusi


Değerli insanlar,çok kaldıkları yerde daima düşkünlüğe uğrarlar.Nasıl ki su havuzda fazla beklerse, durgunluktan dolayı kokar. Dakiki


Değerli olan hiçbir şey, hayatta mücadelesiz kazanılmaz.      James Brown


Değerli olan yeni, yeni olan değerli değildir. Daniel Webster


Derdi dünya olanın değeri, bağırsaklarında ki kadardır.     İmam Şafiî


Eğer bir insanın hayatından daha kıymetli bir şey yoksa, onun hayatının da kıymeti yoktur.      Tagore


Eğer bir kelebeği sevebiliyorsak, tırtıllara da değer vermemiz gerekir.                    Saint Exupery


Günümüzde insanlar her şeyin fiyatını biliyor, hiçbir şeyin değerini bilmiyorlar.                          Oscar Wilde


Hayatın değeri; uzun yaşanmasında değil, iyi yaşanmamasındadır.        Montaigné


Hayatından daha değerli şeyleri olmayan kişi ve toplumların, hayatlarının da değeri yoktur.                           G.Seume


Her şey, benim onlara verdiğim değerdedir.


J.Scheffel


Hiç gelmeyeceği bilinerek beklenilen şey, yaşamın en değerli şeyidir.     Erol Anar


Hiç kimse sizin izniniz olmadan, size kendinizi değersiz hissettiremez.    E.Roosevelt


Hiç kimseye faydalı olmamak, tam manasıyla kıymetsiz olmak demektir.   Descartes


Hiçbir şeye gerektiğinden fazla değer verme, çünkü mübalağa, hakikati söndürür. Yahya Bin Muaz


İnsan bir dostu satarda, ondan değerli ne olabilir.     Eyüboğlu


İnsan doğasında ki en derin ilke, değerli bulunmaya duyulan şiddetli istektir. William James


İnsan, göründüğünden daha değerli olmalı ki, çok iş başarmalı,az ortaya çıkmalıdır. Moltke


İnsan irfanla, pul zamanla değerlenir. Ali Suad


İnsan kendine ne kadar değer verirse, o kadardır.          Rabelais


İnsana aradığı şey, bakılarak değer biçilir. Mevlâna


 İnsana, “kendini bil” denilmesi, yalnız gururunu kırmak için değil, değerini de bildirmek içindir.    Çicero


İnsanın değeri, biraz da başkalarının kendi hakkındaki düşündükleriyle ölçülür. Pollock


İnsanın en büyük hatası; kendini olduğundan fazla sanmak ya da kendine hak ettiğinden daha az değer vermek. Goethe


İnsanın kumanda etmeğe hakkı olması için, kumanda ettiklerinden daha değerli olması gerekir.     Keyhusrev


İnsanın neye sahip olduğuna değer veririm, ama ne yapıp ne başardığına daha büyük değer veririm. Goethe


İnsanlar rakamlara benzer; durumlarına göre değer kazanırlar.       Napoleon


İnsanlara çok defa en yüksek paha, en zavallı bir durumda oldukları zaman biçilir.


John Webster


İnsanların değeri, düşüp kalktıkları ve beraber yaşadıkları insanlardan anlaşılır.     Hz.Ali


İnsanoğlunun değeri, benliğinden elde ettiği özgürlüğün derecesinde saklıdır.


A.Einstein


İnsanoğlunun değeri, bir kesirle ifade edilecek olursa; payı gerçek kişiliğini gösterir, paydası da kendisini ne zannettiğini. Payda büyüdükçe,kesrin değeri küçülür.


Tolstoy


Karşılığında para getiren her iş, o işi yapanın değerini gösterir.      Rockefeller


Kimsenin zenginliği, sana bir değer kazandırmaz.    Francis Bacon


Mertebe kıymete göre olaydı, “kaşa” “gözün” üstünde yer verilmezdi.   Mektupçu Agâh


Nur,aydınlattığı çevreye ve ateş, ısıttığı daireye nispetle kıymet alır.      Cenap Şahabettin


Orta değerde olan her şey değersizdir. Thomas Paine


 Önce çakmak vardır, sonra kıvılcım. Ama değerine bak bir de!. Kıvılcımın değeri, çakmaktan üstündür.                                            Mevlâna


Pek az kadın vardır ki, değeri güzelliğinden ömürlü olsun.    La Rochefoucauld


Sahibine göre değişen bir şeyin değeri, zarar görürse kötüdür, yarar görürse iyi…


Terentius


Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma.   Hz.Muhammed


Yapılmaya değer şeyler, iyi yapılmaya da değer.                                                             Chesterfield


Yere düşmekle cevher, sâkıt olmaz kadrü kıymetten.                                                    Namık Kemal