Akıl ile ilgili anlamlı sözler.

Akıl Akıl oyunları

Yeşilliklerden, çiçeklerden meydana gelen bahçe geçici, fakat akıldan meydana gelen gül bahçesi, hep yeşil ve güzeldir. Akıl oyunları


Akıl, aşk ve can! Bu üçü üçgendir. Her derde çare, her yaraya merhemdir. Mevlâna

Papağan söyleneni anlamaz ama aklında tutar. Lessing
akıl

Akıl hazır değilse, göz göremez. Emilie Serge


Akıl her şeyi olduğu gibi, görmekten başka bir şey değildir. Voltaire


Akıl her zaman, gönlün oyuncağıdır. La Rochefoucauld


Akıl başka yerde olunca, gözler kör olur.
P.Syrus

Akıl; birbirinden farklı olan şeylerin, birbirine benzeyen yanlarını ve birbirine benzeyen şeylerin, birbirlerinden farklı yanlarını bilmektir. Goethe


Akıl gibi mizan,kanaat gibi hazine, fazilet gibi ayna olamaz. Hz.Ali


Akıl gibi zenginlik, bilgisizlik gibi yoksulluk, iyi huy gibi dost, edep gibi miras, başarı gibi rehber, ilim gibi şeref, danışmak gibi arka olamaz. Hz.Ali


Akıl, himmet, tedbir ve fikir sahibi olmayan birisinin kapıcısı; “evde kimse yoktur!” diye ne güzel söylemiş. Şeyh Sadi


Akıl yeryüzünden kalksa bile, hiç kimse akılsız olduğunu kabul etmez. Şeyh Sadi.fw
akıl

Akıl insanın külâhında bir çividir. Yumruk yemeden içeri girmez. Arnavut Özdeyişi


Akıl istediği kadar ilerlesin, kalbi asla geride bırakmaz. Konfüçyus


Akıl kalptedir,merhamet karaciğerdedir, esirgeyiş (şefkat) dalaktadır, nefes de akciğerdedir. Hz.Ali


Akıl maddeyi,madde kalbi fetih içindir.
M.İkbal


Akıl; nimetlerin en büyüğü, dünya ve ahret; şereflerin en yücesidir. Hz.Ali


Akıl noksanlığı iki türlü olur; biri delilikten, öbürü cahillikten. Eflatun


Akıl olan aklıyla mağrur değil, meşgul olur.
İbrahim Olcaytu


Akıl padişahı kafesi kırdı mı, kuşların her biri bir yöne uçar. Mevlâna


Akıl gibi zenginlik, bilgisizlik gibi yoksulluk, iyi huy gibi dost, edep gibi miras, başarı gibi rehber, ilim gibi şeref, danışmak gibi arka olamaz. Hz
akıl oyunları

Akıl; sonradan ah çekmek için değil, önceden düşünüp tedbir almak içindir.
Mevlâna


Akıl tam olunca, söz azalır. Hz.Ali


Akıl ve mantık, ilim ve marifetle doğru orantılı olarak gelişir. Thomas Mann


Akıl, vücudun efendisidir. Alfred de Vigny


Akıl yaşta değil baştadır, fakat aklı başa yaş getirir. Cenap Şahabettin


Akıl, yalnız doğrulukta bulunur. Goethe


Akıl yeryüzünden kalksa bile, hiç kimse akılsız olduğunu kabul etmez. Şeyh Sadi


Akıldan başka her şey; çoğaldıkça değerinden kaybeder. Vittorio Alfieri


Akıldan büyük hazine, cehaletten daha ileri fakirlik, danışmaktan daha kuvvetli destek yoktur. Halife Mansur


Akıldır insanda varlık silahı, Akılla rızklanan buldu felahı. Hz.Muhammed


Akıllara bakın, aşk olunca nasıl da aptallaşıyorlar. Joshua Cooke


Yeşilliklerden, çiçeklerden meydana gelen bahçe geçici,fakat akıldan meydana gelen gül bahçesi, hep yeşil ve güzeldir. Mevlâna
mevlana

Akılları,zekaları kıt olan kimseler, güzelim topraklardan hoşlanan muzır otlara benzerler. H.de Balzac


Akıllı adam, akılsız adamın yaptığını ilk önce yapar. Hint Özdeyişi


Akıllı adam aklını kullanır, daha akıllı adam başkalarının da aklını kullanır. B.Shaw


Akıllı adam, deliyi azarlamaz. Çin Özdeyişi


Akıllı adam hem kitapları, hem de doğrudan doğruya hayatı okur. Lin Yutang


Akıllı adam şansı,güzel bir hazineye dönüştürür. Thomas Fuller


Akıllı adam yarışmaz, böylece kimse de onunla yarışamaz. Lao Tzu


Akıllı adam, yatışmış olsa da kini, küllenen ve eşelenmeyen ateş gibi sayar.
Beydebâ


Akıllı adamın davranışlarını, olasılıklar yönlendirir. Cicero


Akıllı adamlar istedikleri şeyi öğrenirler, aklı kıt olanlar ise başkalarının gerekli gördüklerini… Martials


Akıl gibi mizan,kanaat gibi hazine, fazilet gibi ayna olamaz. Hz.Ali.fw
Hz ali

Akıllı adamların tek içkisi,sudur. Thoreau


Akıllı ameline dayanır,cahil emeline dayanır. Bilgin kalbiyle, gönlüyle bakar görür; cahil, gözüyle bakar görür.
Hz.Ali


Akıllı aşık,ihtiraslı aşıktan iyidir. Sokrates


Akıllı bir adam,senin canının düşmanı bile olsa, cahil bir dosttan iyidir. Firdevsi


Akıllı bir insan için en iyi dost,yine kendisidir. Emily Brontë


Akıllı bir insan kazandığı paranın birazını, aldığı nasihatin bir çoğunu ise bir yana koyar. Harry Carns


Akıllı bir insanın ülkesi, bütün dünyadır.
Aristofanes


akılsız

Akıllı bir kadın erkeğini yönetmez, birlikte hareket eder. Şükret Baldede


Akıllı bir kadın, iki kere budaladır. Erasmus


Akıllı bir kimse,düşmanından da akıl öğrenmeyi ihmal etmez. Beydeba


Akıllı davrananlara, talih yardım eder. Euripides


Akıllı diye,rastlantı sonucu akıllıca düşünene değil,mantığı bilen, ayırt eden ve tadına varana demek gerekir.
La Rochefoucauld


Akıllı donkişot, uygun rüzgarı bekler. S.Lec


Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır.
Hz.Ali


Akıllı erkek, haksız olduğu zaman erkeklerden, haklı olduğu zaman kadınlardan özür diler. Quintilian


Akıllı görünme çabası, çoğu zaman akıllı olmayı engeller. La Rochefoucauld


Akıllı her şeyin farkına varır, budala ise her konuda fikrini söyler. Heinrich Heine


Akıllı adam, deliyi azarlamaz. Çin Özdeyişi.fw

Akıllı insan, bütün yumurtalarını bir tek sepete koymaz. Cervantes


Akıllı insan düşündüğü her şeyi söylemez, fakat söylediği her şeyi düşünür.
Aristoteles


Akıllı insan, herkesten öğrenen insandır.
Montaigné


Akıllı insanın serveti aklında, cahilin zenginliği de malındadır. Hz.Ali


Akıllı insanla istişare eden kazanır, aklını beğenen zarar eder. Hz.Ali


Akıllı insanlar oturup kayıplarına hayıflanmazlar. Keyifle zararlarını nasıl karşılayabileceklerini bulmaya çalışırlar.
Burhan Toprak


Akıllı insanlar, pek az özür dilemek zorundadır. Emerson


Akıllı,kendi biliminden üstün bir bilim zanneder ve fazlalık yüzünden alçak gönüllü olur. Bilgisiz ise bilimin sona erdiğini zanneder ve fazlalık yüzün- den insanlar ona düşman olurlar. Kendî


Akıllı kimdir,anlat denince,buyurdular ki; “Her şeyi lâyık olduğu yere koyandır”. Cahile anlat dediler, buyurdular ki; “anlattım ya”. Hz.Ali


Akıllı kimse,her sözden bir hisse kapar. Cahile hikmet kitabından yüz bölüm okunsa masal gibi kalır. İmam Şarani


Akıllı kimse kendisine bir şey sorulmadıkça cevap vermez. Çünkü sözü doğru da olsa, ehemmiyet vermez, saçmadır derler.
Bostan ve Gülistan Kitabından


sokrates

Akıllı kimse; korktuğu başına gelmeden önce,onun çaresine bakar. Ebu Osman Hirî


Akıllı kimseler odur ki, malına güve düşmeyecek, hırsı olmayacak yerde saklayandır. Yani Allah yolunda harcayandır. Abdullah Bin Mesud


Akıllı kişiler,sahip olmadıkları şeylere üzülenler değil; elde ettiklerine sevinenlerdir. Epiktetos


Akıllı konuşur, çünkü onun söylemek istedikleri vardır. Aptal konuşur, çünkü kendisinin bir şeyler söylemek zorunda olduğunu sanır. Eflatun


Akıllı olan, başkasının kusurunu görerek kendisininkini düzeltir. P.Syrus


Akıllı olan her adam, af dileyenin bir suçu olduğuna inanır. Firdevsî


akıllı adam

Akıllı olan kişi, halkı mazur tutar. Hz.Ömer


Akıllı olmak bir şey değil, mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır. Descartes


Akıllı olmak, çekingen olmak demektir.
İbn-i Sina


Akıllı zalimler, hiçbir zaman cezalandırılamazlar. Voltaire


Akıllılar istediği şeyi öğrenir, akılsızlar başkasının istediğini öğrenir. Şeyh Sadi


Akıllılar önceden ağlarlar; bilgisizlerse, işin sonunda başlarını vururlar. İşin başında sonunu gör de, ceza gününde pişman olma. Mevlâna


Akıllılar, sebepler konusunda tartışır, aptallarda karar verir. Anarchasis


Akıllılar, sözlerini altın tartan bir terazide tartarlar. Ecclus

Akıl, aşk ve can! Bu üçü üçgendir. Her derde çare,her yaraya merhemdir. Mevlâna.fw
Mevlana

Akıllılar, zayıf taraflarını bildiklerin- den, yanılmazlık iddiasında bulunmaz lar; en çok bilen,ne kadar az bildiğini herkesten çok daha iyi bilir. Ç.T.Sefferon


Akıllıların, iyi bilenlerin hepsi sanılma sın ki, gönüllerinden de haberlidirler. La Rochefoucauld


Akıllılarla cenk etmek, akılsızlarla helva yemekten kolaydır. Fudayl Bin İyaz


Akıllılarla dolaşan, akıllı olur. İncil


Akıllılık, ne zaman akıllı olunamayacağını bilmek demektir. Paul Engle


Akıllının tahmini,cahilin kesin bilgisinden üstündür. Hz.Ali


Akıllıya tek kelime yeter bile! Terentius


Akılsız adam mutluluğu uzakta arar; akıllı ise, onu ayaklarının altında bulur.
James Oppenheim


aristoteles

Akılsız, aklı içinde kalandır. N.Fazıl Kısakürek


Akılsız başın cezasını halklar çeker. Cihan Demirci


Akılsız insanın ağzı kalbinde, akılsız insanın kalbi ağzındadır. Hz.Süleyman


Akılsız otorite, ağzı keskin olmayan bir kesere benzer. Düzeltmekten çok, parçalamaya yarar. A.Bradstreet


Akılsıza sır verme, öttürmesi için düdük verdin sanır. Ali Suad


Akılsızlar ev yapar, akıllılar satın alır. İngiliz Özdeyişi


Akılsızlar,hırsızların en zararlılarıdır. Zamanınızı ve neşenizi çalarlar. Goethe


Akılsızlara zenginliğin iyiliği yerine, kötülüğü dokunur. Ostrovski


Akılsızlık alameti dörttür; ahmağa fikir danışmak, cahile para vermek, dostların öğütlerini dinlememek, dünyadan ibret almamak. F.Attar


Akla kara diye ayıramazsın insanları, iyilikleri de kötülükleri de karmakarışık. G.B.Shaw


Akla sırt çevirmektense, ölmek daha iyidir.
Çin Özdeyişi


Akla uygun inancın temeli üreti- ciliktir; inancımıza göre yaşamak, üretici olarak yaşamaktır. Erich Fromm


Aklen halledilemeyen nice işler vardır ki, ancak kalben çözülebilir. A.Vient


akıl sözleri
Aklı az olanın verdiği öğüt çok olur. Boileau

Aklı başında insan,değerlerini hasede uğramamak için kader ya da talihe mal eder. F.Bacon


Aklı başında insanların direnci,istek ve heveslerini gönüllerde hapsetmek sanatından başka bir şey değildir. La Rochefoucauld


Aklı bol olan, zamanın kıtlığından zarar görmez. İbn-i Sina


Aklı olanın bilmediği yoktur. Kafkas Özdeyişi


Aklı olmayan fakirdir (zavallıdır). Kafkas Özdeyişi


Akıl; birbirinden farklı olan şeylerin, birbirine benzeyen yanlarını ve birbirine benzeyen şeylerin, birbirlerinden farklı yanlarını bilmektir. Goethe.fw
akıl oyunları Goethe

Aklımın sakat olmadığına benim bulduğum en iyi yanıt; kendime az değer verişimdir. Montaigné


Aklımızın düzeltemeyeceği bir çok kusuru, talih düzeltir. La Rochefoucauld


Aklın arkasında yatan duygusal tutum, alçakgönüllülüktür. Erich Fromm


Aklın bağlamadığı dostluğu, akılsızlık kolayca çözebilir. W.Shakespeare


Aklın gönül rolünü oynaması, uzun sürmez.
La Rochefoucauld


Aklın gücüne hiçbir engel karşı duramaz.
C.Marcus Aurelius


Aklın ispatı, yalnızlığı sevmendir. Cüneyd-i Bağdadi


Aklın öğütlediği her şeyi, tutkuya kapılmaksızın yerine getirmek için sağlam bir kararlılık gerekir. Bence erdem bu karar sağlamlığıdır. Descartes


Aklın önünde kuşku, ilme yol aralar; geçerse nefsin eline kalbi yarlar. Ali Suad


Aklın saf dışı edildiği yerde,zekanın ürünleri yenir; ama meyve zehirleyici de olabilir!. Ahmed Hulûsi


Aklın varsa başka bir akıl ile dost ol da, işlerini danışarak yap. Mevlâna


Aklın ve deneyimin, ak saçlıların ki gibi; ama yüreğin,masum çocukların ki gibi olsun. Schiller


Aklına güvenen akıl seviyesini aşamadığı için, ilhamdan mahrum kalır.
M.Rasim Mutlu


Allah, mahvetmek istediği kimsenin önce aklını alır. Euripides


Allah’ın insanlara verdiği nimetlerin en büyüğü,akıldır. Hz.Ali


Başkalarında bizden daha fazla yiğitlik, beden gücü, deneyim, yetenek, güzellik görebiliriz ama akıl üstünlüğünü kimseye vermeyiz. Montaigné


Hz süleyman

Başkalarını bilen kimse; bilgili,kendini bilen kimse; akıllıdır. Lao-Tsze


Başkalarının bilgisi ile bilgin olsak bile ancak kendi aklımızla akıllı olabiliriz. Montaigné


Beşer aklı,dünyanın en tehlikeli vebasıdır.
Calvin


Bir akıl iyidir ama iki akıl daha iyidir. Anton Çehov


Bir budala para kazanabilir ama onu sarfetmek için akıllı olmak lâzımdır. C.H.Supergeon


Bir erkek, bir kadının aklını başından çıkarır da, bir tanesini aklına koyamaz. Daniel Webster


Bir insanın akıllı olmasına bir şey dediğimiz yok. Yeter ki; aklını başka larına kabul ettirmeye çalışmasın. Eflâtun


Bir insanın aklını beğenmemesi için, aklından ötesini görebilmesi gerekir. Montaigné


Bizi nereye götürürse götürsün, akla tabii olmalıdır. A.Comte


Boynuzu olup da, aklı olmayan öküzden korkarım. Şeyhur Reis

Bu kadar zeki olma, senden daha zekileri hapiste. Rus Özdeyişi


akılsız

Elinizde ise başka insanlardan daha akıllı olun, ama sakın onlara bunu söylemeyin.
Chesterfield


En ucuz ve rahatsız edici şey; akıl satmaktır. G.Santayana


En zavallı insanlar bile, akıldan yana paylarına razıdırlar. Montaigné


Ham düşünceleri ancak, akıl pişirir. Firdevsî


Hem kendimizi, hem başkalarını; iyiden iyiye bize tanımayı öğreten, akıldır.
Eflatun


Her akılsıza hayran olacak, başka bir akılsız bulunur. Fransız Özdeyişi


Akıllı adamlar istedikleri şeyi öğrenirler, aklı kıt olanlar ise başkalarının gerekli gördüklerini… Martials
Akıl

Her zaman aklımızın ardı sıra gidelim, halkın takdiri de, canı isterse ardımızdan gelsin. Montaigné


Her zaman aklımızın izinden yürümeye, gücümüz yetmez. La Rochefoucauld


Herkesin aklı, yüzü gibi çeşitlilik gösterir.
Locke


İnsan akılla pîr olur, saçı sakalı ağarmakla değil. Mevlâna


İnsan, aklın sınırlarını zorlamadıkça, hiçbir şeye ulaşamaz. A.Einstein


İnsan; talihsizlikten ve mutsuzluktan değil, akılsızlıktan korkmalı. Thomas Carlyle


İnsan, yalnız akla bağlıdır ve hiç kimsenin uşağı değildir. E.de La Boetie


İnsana akıl,dertlerinden kurtulması için verilmiştir. Tolstoy


İnsanı hayvandan ayıran akıldır. İnsan, akıldan uzaklaştığı zaman, hayvan ortaya çıkar. Epiktetos


İnsanlar,akılsızlıkları yüzünden “alınlarında yazılı olandan” daha çok acı çekerler.
Eflâtun


İnsanlara en adil biçimde dağıtılan nimet akıldır. Çünkü kimse, aklından şikayetçi değildir. Montaigne


ögüt

İnsanları sevip sevmediğini de hissettirmek, aklın yarısıdır. Fettullah Gülen


İnsanların akılları içinde yaşadıkları devirlerin seviyesi, miktarıncadır. Katip Çelebi


İnsanların en akıllısı, insanların hareketlerini en iyi takdir edendir. Hz.Ömer


Kendi aklını kullanmayan insan, kitapların en güzeline de inansa, özgür düşünemiyor demektir. S.Fitzgerald


Kim daha akılsızdır dersiniz? Karanlıktan korkan çocuk mu, ışıktan korkan büyük mü? M.Freehili


Kim kendini, akılsız sayabilir. Montaigné


Hz ali

Kişi eğer seni azgınlık yolunda alı kor, doğru yola sevk ederse,bu onun akıllı olduğuna delâlet eder. Hz.Ali


Mecnûn’la birlikte oturan akıllı, Leyla’nın yüzünden başka şey konuşmaz. Şeyh Sadi


Nesnel olarak düşünebilme yetisi, akıllılıktır. Erich Fromm


Papağan söyleneni anlamaz ama aklında tutar. Lessing


Pirenin midesini tanzim eden, manzume-i şemsiyeyi de o tanzim etmiştir. B.Said-i Nursî


Servetin en büyüğü, akıldır. Hz.Ali


Sığır çayırdan ahıra döneceği zamanı bilir de, akılsız midesinin ölçüsünü bilmez.
H.C.Andersen


Akıllı insan düşündüğü her şeyi söylemez, fakat söylediği her şeyi düşünür.
akıllı insan

Sürekli akıllı olmak, akıcıdır. Aynen sürekli bir cenaze töreninde olmak gibi.
D.H.Lawrance


Şu dünya hapishanesinde gardiyanımız, aklımızdır. M.Rasim Mutlu


Tanrı düşüncesini yaratan kişi; akıllı bir adammış doğrusu. Euripides


Tanrım bana; değiştirebileceklerim için güç, değiştiremeyeceğim şeyler için sabır, ikisinin arasında ki farkı anlamak için de akıl ver.. Kleist


Yalnızca akıllı olmayı istemek, büyük bir deliliktir. La Rochefoucauld


Yegâne sermayeleri zaman olan in sanların akılları; tek güç kaynağıdır. Les İllusions Perdues


Yeni bir evren için bütün gereken, yeni bir akıldır. William C.Williams


Şeyh sadi

Yeşilliklerden, çiçeklerden meydana gelen bahçe geçici,fakat akıldan meydana gelen gül bahçesi, hep yeşil ve güzeldir. Mevlâna


 

Anlamlı Sözler, Manalı sözler, Kısa Anlamlı Sözler, Güzel Sözler,


A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  İ  K  L  M  N  O  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z 

Aradığınız konunun ilk harfini tıklayarak ilgili anlamlı sözlere ulaşabilirsiniz.