Toplum ile ilgili anlamlı sözler

• Ancak üstün insanların bulunduğu toplumlar, üstündür. Fonvizin
img_3340• Bir topluluk, bireyin uzamış gölgesidir. Emerson
• Bir toplum, kendi başına yaşamayan insanların bir araya gelmesidir. Paul Valéry
• Bir toplumun içinde; geçmişin kalıntıları, geleceğin filizleri ve güncelin egemenliği birlikte yaşar. Henry Fielding
• Cemaat; insan vücutlarının değil, ruhların birlik içinde toplanmasıdır. Nurettin Topçu
• Çağdaş siyasi toplum, bir “insanları umutsuzluğa düşürme makinesi” dir. Albert Camus
• Düşünürlerin aydınlatamadığı toplumu, şarlatanlar aydınlatır. Condorcet
• Eğer hiç günah işlemeseydiniz, Allah si zin topunuzu mahveder ve yerine günah işleyip, af dileyen bir toplum getirirdi. Hz.Muhammed
• En iyi toplum, bilinçli üreten ve tüketen toplumdur. Bruce Burton
• İnsan iyi doğar, tabiaten iyidir; onu kötü yapan cemiyettir. Unamuno
• Küçük köpekler yabancılara nasıl havlarsa, topluluklarda büyük adamlara öyle havlar.
Seneca
• Mütefekkirlerin aydınlatmadığı toplumları, şarlatanlar aydınlatır. Condoret
• Parası bozuk para kadar değer taşımayan bir toplum ancak “Madeniyet toplumu” olabilir. Cihan Demirci
• Teker teker kötü olan insanlar birleşince, iyi bir toplum meydana getirirler.
Montesquieu
• Topluluktan ayrılmayınız. Şunu bilin ki, sürüden ayrılan koyunu kurt kapar. Hz.Muhammed
• Toplum; asıl yetenekten çok, sözde yetenekleri ödüllendirir. La Rochefoucauld
• Toplum, gerçek değerlerden çok, yalancı değerlere önem verir. İsmail Ergün
• Toplum; güven üstüne kurulmuştur. South
• Toplum, son derece hoş görülüdür. Deha dışında, her şeyi bağışlar. Oscar Wilde
• Toplum yaşamına yeni giren gençlerin, utangaç ya da dalgın olmaları gerekir. Becerikli ve yapmacıklı bir tavır, kolayca terbiyesizliğe çevrilir. La Rochefoucauld
• Topluma girmesini bilen, çıkmasını da bilir.
Kafkas Özdeyişi
img_3342• Toplumda en büyük güveni, her şeyin sonunda adil bir mahkemenin bulunabileceği inancı sağlar. Quintilian
• Toplumlarda ki büyük rütbe sahipleri, tıpkı banknotlar gibidirler; hepsi altını temsil ederler. Fakat yazık ki bunlardan birçoğu sahtedir. Thomas Carlyle
• Toplumsal hayatta, en yararlı erdem; hoşgörüdür. Monmarson
• Toplumsal kriz dönemlerinde bir köşeye çekilip oturanlar, cehennemin en alt tabakasını hak etmişlerdir. Dante
• Toplumsal yaşam, gündüzleri aklımıza egemendir. Aklımız, rüyalarımızda özgürleşir.
Melih Arat
• Toplumun büyük umudu, bireye dayanır. Channing
• Toplumun en büyük eserleri, çocuksuz adamların evlenmemiş olanları vermişlerdir. F.Bacon
• Toplumun yarası da, insanın yarasına benzer; çabucak unutuverir. Jean Giradoux

TOPRAK-YER

• Âlem; nimetlerle dolu bir bağ olsa, fare ve yılan yine toprak yer. Mevlâna
• Arz, Adem oğluna der ki; sen benimle bizim aramıza bir örtü koyuyorsun, halbuki sen yarın benim karnıma gireceksin.
Hz.Muhammed
• Bazı kişiler için toprağın altında olmak, üstünde olmak kadar doğaldı. Bazı kişiler içinse toprağın üzerinde kalabilmek önemliydi. Çünkü onlara aşağılarda yer yoktu. Uğur Arslan
• Bir insan toprak sahibiyse, toprakta o insanın sahibidir. Emerson
• Bizler toprağa benzeriz. Bize her türlü kötü şey atılabilir ama bizden hep güzel şeyler çıkar. Cüneyd-i Bağdadi
• Bugün üstüne bastığın çimenler, yarın toprağının üzerinde bitecek. Mevlâna
• Burada toprak ne kadar cömert! Bir sabanla gıdıklıyorsun, tutup hasatla gülüyor.
Douglas Jerrold
• Bütün sıkıntılar bitip, acılar dinse bile, bir susmayan çağrı var ki; kara topraktan gelir.
Mehmet Çınarlı
• Cennetin toprağı, beyaz undan yapılmış topraktır. Hz.Muhammed
• Dolacak havuzu olanın, etrafta ki toprağa hayrı dokunmaz. F.Bacon
img_33421• Dost dost diye nicesine sarıldım, benim sadık yârim kara topraktır. Aşık Veysel
• Eğer âdemoğlunun iki vadi dolusu altını olsa idi, mutlaka bir üçüncüsünü ister idi. Ademoğlunun karnını ancak, toprak doldurur. Hz.Muhammed
• Gel, çağlar çağımızken saçının örgüsüne benzeyelim! Yarın, aynı toprağın altında ayrı kalırız. Toprak, seni ve beni bir arada eritse bile duygusuz tozumuzdan dünya zehirlenir. R.E.Ünaydın
• Haktan bahar fermanı gelmedikçe, toprak sırrını açamaz. Mevlâna
• Hepimizin bir annesi vardır; toprak. Victor Hugo
• Her toprak, her şeyi taşıyamaz. Afrika Özdeyişi
• Hiç derede kuru toprak bulunur mu? Mevlâna
• İnsanlar; ana babalarının ölümlülerini unuturlar da, topraklarının elden gidişini unutmazlar. Machiavelli
• Kanla sulanan toprak, ürün vermez. Victor Hugo
• Rızka sebep olan toprak, gözlerine dolar bir gün. Seyrâni
• Sehpanın kurulduğu toprak, çorak kalır. Victor Hugo
• Sen ister boynuna ip tak, ister cevherli kordon tak, bu dünyada nasibin, en son bir avuç toprak. Eşref
• Tohum ek, vermezse toprak utansın. N.Fazıl Kısakürek
• Toprağa ekilen tohumlar içinde en çabuk mahsul vereni, fedailerin döktükleri kandır.
H.de Balzac
• Toprağa merhamet hayırdır, inan, lütfetsen gül verir, zulmetsen diken. Nizami
• Toprağı Bizanslı zorbanın elinden alıp, Arap bir zorbanın eline vermek çıkar yol değildir. R.Eşref Ünaydın
• Toprağında zengin bir altın damarının olduğundan habersiz toprak sahibi gibi, insanlarda kendi zayıf ve kuvvetli taraflarını (çok zaman) bilmezler. Jules Renard
• Toprak altında aranızda iki karışlık mesafe de olsa, sana çok uzak demektir. Hz.Ali
• Toprak, nankör bir adamdan daha kötü bir şey yetiştiremez. Ausonius
• Toprak ne kadar zengin olursa olsun, ekilmedikçe mahsul vermez. Kafalar da öyle; ekilmeyen kafalar da fikir üretmez. Seneca
• Toprak da kadınlar gibidir; kendisine karşı ne sert, ne de çekingen davranılmasını ister.
Anatole France
• Topraktan biten güller solar gider, gönülden biten güller daimidir. Mevlâna
• Topraksın, toprağa döneceksin. İncil