Ölüm İle İlgili Sözler

Ölüm İle İlgili Sözler

Şerefli bir ölüm, şerefsiz bir ömürden daha iyidir.(Ölüm İle İlgili Sözler)

En son ölüm gelir, yine de erken deriz.

Öldükten sonra yaşamak isterseniz, ölmez bir eser bırakınız.

Doğduğunda sen ağIamıştın, herkes bayram etmişti. ÖyIe bir hayatın oIsun ki öIdüğünde herkes ağIasın, sen bayram et. KızıIderiIi Atasözü

Doğduğumuz zaman dünyaya hiçbir şey getiremediğimiz gibi, öIürken de hiçbir şey götüremeyiz. Victor Hugo

Ölüm İle İlgili Sözler

Ölüm size ne sağken kötülük eder, ne ölüyken; sağken etmez çünkü hayattasınız, ölüyken etmez çünkü hayatta değilsiniz.  Titus Lucretius Carus

Hiç biriniz öIüm istemesin, eğer iyi biri ise yaşaması beIki iyiIiğini arttırır, kötü biri ise beIki tevbe eder. Hz. Muhammed (sav.)

ÖIüm bir saniye yakınken hiç öImeyecekmiş gibi yaşamanın aIemi ne? Necip FazıI Kısakürek

ÖIümden korkmayan öImez, öIüm kendine koşanIarı hiçbir zaman vurmaz. GabrieI de Annunzio

ÖIüm bir defa geIir, fakat hayatın her anında kendisini hissettirir. ÖIüm korkusu, öImek ıstırabından daha ağırdır. Jean de La Bruyere

Ölüm İle İlgili Sözler

ÖImemek insanIar için feIakettir, başak için sararıp oIgunIaşmamak ne ise insanoğIu için de öImemek odur. Epictetos

İnsan ne zaman öIür biIir misiniz; tembeIIikten, inançsızIıktan ve hayatı yaşamaya değer kıImayı becerememekten. Bernard Shaw

Ölümün bizi nerede beklediği belli değil, iyisi mi biz onu her yerde bekleyelim.

İnsan ya acılarını unutmasını, ya da kendi mezarını kazmasını bilmeli.

Ölüm eski bir şeydir, amma her insana yeni görünür.

Ölüm İle İlgili Sözler

Çok süratle, hem de çok süratle hareket etmek gerektiğini, çünkü zamanın kalmadığını hiç hissetmedin mi?

Ölümsüz mü sanıyorsun kendini!

Hiç mi korkmuyorsunuz ya biri bana kırgın ölürse diye?

Ana rahminden geldik pazara, bir kefen aldık döndük mezara.

Milyon kere ölmüşüm ben inanıp bekleyerek.

Ölüm İle İlgili Sözler

Odanın birinde tavandaki çatlaklara bakarak, telefon bekleyerek,

bir mektup, bir kapı çalışı, bir ses, bir nefes.

Kuş ölür, sen uçuşu hatırla.

Ölümden ne korkarsın, korkma, ebedi varsın.

Bu dünyaya gelen gider, Yürü fani dünya, sana gelende gülmüş var mıdır?
Ölüm İle İlgili Sözler

Genç yaşımda kalbimi aşka düşman edemem, beni bilirsin kararlıysam dünya dursa dönmem!

Çok geciktin her şey için artık vursan da ölmem!

Ölümden ne korkarsın, korkma ebedi varsın.

Hiç kimse, kendi ölümüne ağıt yakamaz.

Yağmurdan sonra büyürmüş başak, sevgiler zamanla olgunlaşırmış.

Ölüm Sözleri

Bir gün gözlerimin içine bak, anlarsın ölüler niçin yaşarmış.

Ölüm güzel şey budur perde ardından haber,

Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber.

Sadece bedenleri, şekilleri, görüntüleri sevenlere ne yazık!

Ölüm her şeyi yok edecek.

Ölüm İle İlgili Sözler

Ruhları sevmeyi deneyin, onlara yeniden kavuşursunuz.

Hayata geç kalma, çünkü ölüm hiçbir asla gecikmeyecektir.

Ölmeden önce ölmek, âb-ı hayatı bulmaktır.

Ne gariptir ki, yarına çıkacak olanlar ayağa kalksın dense kimse parmağını bile oynatamaz. Halbuki insanların çoğu bugün ölüm için kılını bile kıpırdatmaz.

Tutsaklık kafesinde yaşamak, özgürlük kuşları için akbabalara yem olmaktan daha ağırdır.

Ölüm İle İlgili Sözler

Musalla taşında beyler de hizmetçiler de birdir.

İnsanlar kendi ölümü için ağıt yakamazlar.

Biliyorsunuz değil mi? Bu dünyadan sağ çıkamayacaksınız.

Toprağın altında yatanlar, üzerinde gezenlerden daha çoktur.

Asıl marifet, ölmeden önce ölmeyi becerebilenlerden ve ve buna göre yaşayabilenlerden olmaktır.

Ölüm Sözleri

Ölüme daima hazırlıklı olanlar, ona kavuşmayı hasretle beklerler. İnkarcılar ise sürekli ölümden kaçış peşindedirler. Fakat onlar için asla âb-ı hayat yoktur.

İnsan doğduğu andan itibaren her saniye ölüme adım adım yaklaşır.

İstisnalar kaideye halel getirmez. Ekseriyetle insanlar yaşadığı yolda ölürler.

Ölüm insanlar için en büyük vaizdir. İbret almasını bilene.

Öleceğini bildiği halde bundan gafil olanlara ne kadar şaşılır.

Ölüm İle İlgili Sözler
Hayat, doğumla ölüm arasındaki kısa zamandır. Onu öldürmemek lazım.

“Eceliyle ölmedi” cahillerin söylediği bir sözdür. Nefessiz yaşamak diye bir şey olmadığı gibi ecelsiz ölmek diye bir şey de yoktur.

Biz ölülerin kusurlarının ıstıraplarını çekeriz ve faziletlerinin, mükafatını alırız.  Gustave Le Bon

Bir ölüm şerefli olursa en büyük mükafatı, almış demektir.  Herakleitos

Hakikatte ölüm, ruhun aletlerini kullanmasını terk etmesinden başka bir şey değildir, ruhun aletleri ise organlardır.  İbn-i Sina

Ölüm İle İlgili Sözler

Oyun bitince şah da piyon da aynı kutuya konur. İtalyan Atasözü

Ölüm eski bir şeydir ama her insana yeni görünür.  Ivan Sergeyeviç Turgenev

Ölüm iyidir, bizi ölüm düşüncesinden kurtarır.

Ölmeden önce herkes, neden kaçtığını ve neye koştuğunu ve bunun nedenini, öğrenmeye çalışmalıdır.  James Thurber

Ölüm eski bir şeydir; ama her insana yeni görünür.

Ölüm Sözleri

Ölümden ne korkarsın, korkma, ebedi varsın.

Ölüm olmasaydı, hayat bütün güzelliğini kaybederdi.

Doğduğunda sen ağlamıştın, herkes bayram etmişti. Öyle bir hayatın olsun ki öldüğünde herkes ağlasın, sen bayram et.  Kızılderili Atasözü

Ölüm hiçbir zaman, iyi karşılanan bir misafir değildir.

Her kalbin çarpıntısı, kendi ecelinin ayak sesidir.

Ölüm İle İlgili Sözler

Bir ölüm şerefli olursa en büyük mükâfatı, almış demektir.

Ölümün son iyiliği, bir daha ölümün olmamasıdır.

Ey hayat, seni bu kadar kıymetli tutuşum, ölüm sayesindedir.

Ölüm olmasaydı, onu icat etmek zorunda kalırdık.

Ölümden korkmayan ölmez, ölüm kendine koşanları hiçbir zaman vurmaz.

Ölüm size ne sağken kötülük eder, ne ölüyken; sağken etmez çünkü hayattasınız, ölüyken etmez çünkü hayatta değilsiniz.  Titus Lucretius Carus

Ölüm Sözleri

Ölüm bu ne hüktimdar tanır ne soytarı, herkesi aynı iştahla yutar. Victor Hugo

Ün, gençlik ve gurur… Mezar hepsini alır.  Victor Hugo

Korkaklar ecelleri gelmeden birkaç kere ölürler, cesurlar ölümü bir kere tadarlar. William Shakespeare

ÖIüm iyidir, bizi öIüm düşüncesinden kurtarır. JuIes Renard

ÖIüm eski bir şeydir; ama her insana yeni görünür. Ivan Sergeyeviç Turgenev

ÖImüşIerini unutma ki, yarın öIdüğün zaman seni de unutmasınIar. Hz. AIi

ÖIümün oIduğu bu dünyada hiçbir şey çok da ciddi değiIdir asIında. Franz Kafka

ÖIümden kaçmak için attığımız her adım, bizi meğer öIüme götürüImüş anIadım. Demokritos

Sen hiç öIümün göIgesinde özgürIük yaşadın mı? YıImaz Güney

KorkakIar eceIIeri geImeden birkaç kere öIürIer, cesurIar öIümü bir kere tadarIar. WiIIiam Shakespeare

ÖIüm, bazen bir ceza bazen bir armağan, çoğu zaman da bir Iütuftur L. Annaeus Seneca

Dünyaya geIdiğiniz gün, bir yandan yaşamaya, bir yandan da öImeye başIarsınız. Montaigne

Ey hayat, seni bu kadar kıymetIi tutuşum, öIüm sayesindedir. L. Annaeus Seneca

Anlamlı Sözler, Manalı sözler, Kısa Anlamlı Sözler, Güzel Sözler

A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  İ  K  L  M  N  O  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z 

Aradığınız konunun ilk harfini tıklayarak ilgili anlamlı sözlere ulaşabilirsiniz.