Zeka ve zekilik ile ilgili anlamlı sözler. Zeka ve zekilik sözleri

Anlamlı sözler Zeka ve zekilik sözleri

• Bir gram zekâ, bir kilo kültüre bedeldir. Lois Bromfield

• Bir insanın zekâsı; vereceği cevaplardan değil, asıl soracağı sorulardan anlaşılır. De Levis

• Birinci sınıf bir zekanın göstergesi,,iki karşıt görüşü aynı anda akılda tutabilme yeteneğidir. S.Fitzgerald

Papağan söyleneni anlamaz ama aklında tutar. Lessing
Zeka ve zekilik sözleri

Anlamlı Sözler, Manalı sözler, Kısa Anlamlı Sözler, Güzel Sözler,

Aradığınız konunun ilk harfini tıklayarak ilgili anlamlı sözlere ulaşabilirsiniz.


A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  İ  K  L  M  N  O  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z 

• Büyük zekâlar, birlikte düşünür. Malcolm X

• Çoğu kadınların zekâları, akıllarından çok deliliklerini güçlendirmeye yarar. La Rochefoucauld

• Dünyada ki nüfus sürekli artar ama toplam zekâ sabit kalır. Murphy Yasası

• Dünyanın üstünde durduğu tek destek, insan zekâsıdır. Jonathan Edward

• Dünyayı idare eden tek şey, zekâdır. Emerson

• İnsanın zekâsını gizleyebilmesi, büyük bir zekâyı gösterir. La Rochefoucauld

• İki şey zannolunduğu kolay değildir. Sırasında gülmek, sırasında ağlamak. Gülünç olmaksızın gülen ve ağlayan büyük bir eser-i zekâ göstermiş olur. Cenap Şahabettin

• İnsan zekâsı üç çeşittir; kendiliğinden anlayanlar; kendilerine açıklanan şeyleri anlayanlar; nihayet ne kendiliklerinden ne de başkalarının aracılığıyla anlayanlar. Machiavelli

• Parlak zekâ, insanı bütün nimetlere kavuşturmaz. J.J.Rousseau

• Yaşayan insanların zekâsı, ölmüş insanlarla en iyi münasebeti kitaplar yoluyla kurar.
Bovee

• Zekâ ancak deney; kendisine zorunluluk yüklendiği zaman, yaratıcı yetisini kullanır. Henry Poincare

• Zekâ, bizimle karanlık arasında yegâne duvardır. Mark Van Doren

• Zekâ, dünyayı yerinden oynatmaya yarayan kaldıraçtır. H.de Balzac

• Zekâ, kafanın içinde ki altın madenidir. Pitigrilli

• Zekâ; kendini faaliyete geçirmek için muhtaç olduğu araçlardan yoksun olursa, ortaya çıkamaz. F.Grossen

• Zekâ -nar, ayva ve portakal gibi- geç renk ve koku kazanan bir sonbahar mahsulüdür. En az kırk sene güneşte pişirmeden bu asil meyve ballanmıyor. Ahmed Haşim

• Zekâ öğrenmek, kalp hissetmek ister. Fonvizin

• Zekâ tarla gibidir, ekip bakmak ister. Cicero

• Zekâları tek cepheli olanlar, uzun zaman hoşa gitmezler. La Rochefoucauld

• Zekâları yenen güç silah değil, ruhun büyüklüğüdür. Spinoza

• Zekâlarıyla ilgili en çok iltifat alan ka dınlar, tartışmasız derecede güzel veya tartışmasız derecede çirkin olanlardır. Chesterfield

• Zekâmızın ölçüsü, neyi nasıl yapmayı bilmek değildir. Neyi nasıl yapmayı bilmediğimizde nasıl davrandığımızdır. John Holt

• Zekânın ışığına her zaman ulaşabiliriz ama gönül zenginliğini bize kimse veremez.
Goethe

Akıllı adamlar istedikleri şeyi öğrenirler, aklı kıt olanlar ise başkalarının gerekli gördüklerini… Martials• Zekânın karşısında insan ezilir, iyi davra nış ve şefkat karşısında ise diz çöker. Dale Carnegie

• Zekânın milyonerleri, paranın milyoner lerine acırlar. Victor Hugo

• Zekânın peşinde koşmayın, aptallığı yakalarsınız. Montesquieu

• Zekâsını inkâr edenin, büyük zekâsı var demektir. Lessing

• Zekâsız kuvvet yıkabilir ama yapamaz. Cenap Şahabettin

• Zeki başkalarını bilendir; kendini bilen ise akıllıdır. Lao Tzu

• Zeki bir adam, ahmaklar meclisinde çok kere ne söyleyeceğini şaşırır. La Rochefoucauld

• Zeki bir adam, başkasının maiyetinde çalışmaya nasıl tahammül edemezse, güzel bir kadın da ihtişamsız hayata tahammül edemez. André Maurois

• Zeki kız, konuştuğu erkekten daha az şey bilendir. H.Doughty

• Zeki olmak, kendi duyma ve düşünme şeklini tanıdıktan sonra, bütün ötekilere kendininkileri uydurabilmek demektir. Leatand

• Zeki oluşuyla övünen insan, hücresinin büyüklüğüyle övünen idam mahkûmu gibidir. Simanue Weill

• Zeki ve olgun bir adama, neyle uğraşma sı gerektiğini, hiç kimse söyleyemez. Goethe