Ruh ile ilgili anlamlı sözler

RUH


Alçak ruhlu olanlar para arar, yüksek ruhlu olanlar ise saadet arar. Dostoyevski


Ancak, küçük ruhlar, işlerin altında ezilir, onlardan sıyrılmayı bir yerde durup yeniden başlamayı bilmezler. Burhan Toprak


Arıtılmış olan ruh, mutlu olan için bir süs tür. Mutsuz olan için ise bir sığınaktır. Demokritos


Asil bir ruh için başını boyunduruğa uzatmakla, balta önünde eğmek arasında fark olmamalıdır. Goethe


Astronomi, ruhu yükseklere doğru uçmaya zorlar ve bizi bu dünyadan başka dünyaya götürür. Eflatun


Basit bir ruh mutluluk ile övünür, felâketle de yere serilir. Epicure


Başkalarının ruhu, karanlık bir ormana benzer. Turganyev

ruh
ruh

Anlamlı Sözler, Manalı sözler, Kısa Anlamlı Sözler, Güzel Sözler,


A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  İ  K  L  M  N  O  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z 

Aradığınız konunun ilk harfini tıklayarak ilgili anlamlı sözlere ulaşabilirsiniz.


Bir amaca bağlanmayan ruh, yolunu kaybeder; Çünkü her yerde olmak, hiçbir yerde olmamaktır. Horatius


Bir insanın ruhunu mektuplarında, çırılçıplak görebilirsiniz. Samuel Johnson


Bir tek hedef üzerinde toplanan ruh kuvveti pek büyüktür, harikalar başarır. Buda


Bizi şartlardan çok, ruh yapımız mutlu kılar.
Voltaire


Büyük bir ruhta, her şey büyüktür. B.Pascal


Büyük ruhlar daha da ileri gider, kaçışlarında sakin telaşsız olmakla kalmaz, gururlarını da yitirmezler. Montaigne


Çizgiler; yüreklerimizle değil, yalnız alınlarımızla belirir. Çünkü insan ruhu hiç yaşlanmaz. James A.Garfield


Çok derine inilmezse, ruhta eğitim fışkırmaz. Protagoras


Derin ruhlar hem geçmişte, hem de gelecekte yaşamak zorundadır. Goethe


Duyan ve gören yalnız ruhtur. Geri kalan her şey; sessiz ve sağırdır. Epikharmos


Dünya değişir; ruhla, Tanrı yerinde kalır.
R.Browning


Dünyada değerli olan tek şey, hareketli bir ruhtur. Emerson


Dünyada en gelişmemiş ülke, insan ru hudur. En verimli ülkede odur. Bu sebep le eğitimin en kutsal görevi, ruhları geliştirip kemale ulaştırmak olmalıdır. Pearl S.Buck


Dünyada işlenmesi en güç üç şey vardır; elmas, çelik ve insan ruhu. B.Franklin


Dünyasına isyan etmeyen ruh, Allah’a teslim olmamıştır. Nurettin Topçu


Eğer insanlığın ruhundan bilgisizliği ve hatayı silmeyi başarırsak, insanların hareketlerinde ki kötülükleri ve haksızlıkları da ortadan kaldırmış oluruz. Sokrates
IMG_0113


Evliliği sürdüren vücut değil, ruhtur. Publius Syrus


Gören ruhtur, göz değil. M.Rasim Mutlu


Hasis ruhu, hiçbir kazanç doyurmaz. P.Syrus


İnsan ne kadar büyük ruhlu olursa, aşkı o kadar derin bir şekilde duyar. Leonardo da Vinci


İnsan ruha bakmalı, güzel bir vücutta güzel bir ruh olmazsa neye yarar. Euripides


İnsan ruhu; büyük emeller peşinde belirli yüksekliklere eriştikten sonra baş dönmesine tutulursa, artık eski yerine yavaş yavaş inmez, ancak yuvarlanır. George Sand


İnsan ruhu, yaptığı seçimlerle belirlenir. F.Nietzsche


İnsan, ruhunda açılan yaradan da ölür. H.de Balzac


blankİnsan ruhunun sağlıklı kalabilmesi için en gerekli şey, bir dostun candan uyarmalarıdır.
F.Bacon


İnsanı mutlu kılan şey; şartlar değil, ruh yapısıdır. Voltaire


İnsanların ruhlarından söküp atacakları yalnız iki şey vardır. Bencillik ve imansızlık. Epicures


İyi şeyler için sevinmek, kötülükler için acı duymak, dengeli bir ruhun özelliğidir. Çicero


Kâinatın efendisi, ruhtur. A.Hamdi Tanpınar


Önemli olan ruhtur. Güzel bir çehre de güzel bir ruh yoksa neye yarar. Euripides


Ruh, akılda ve gerçekte hayata kavuşur. Tutkuda ve yanlışta varlık anlamını yitirir.
Epiktetos


Ruh aynasında iyiliklerin yanında, kötülüklerde sıra sıradır. Aldoux Huxley


Ruh başıboş kalınca, türlü hayaller kuruyor.
Lucianus


Ruh, düşüncedir. M.Rasim Mutlu


blankRuh ile beden, kendi arasında mutabık olmayınca; yol,yoldaş ve han aramanın faydası kime? R.Eşref Ünaydın


Ruh, maddenin yüksek bir ürününden başka bir şey değildir. F.Engels


Ruh hastası olmak kolay iş değildir. İnsanın önce ruh sahibi olması gerekir. Nelson


Ruh huzuru ve insanın kendi halinden memnun olması, muhteşem bir duygu. Bu mücevher, değerli olduğu ölçüde kolay kırılır da, olmasa keşke. Goethe


Ruh ile beden arasında ayırım varsa, hangisine sahip olmak daha iyidir. Woody Allen


Ruh yaşlı doğar fakat gençleşir; Hayatın komedisi bu. Vücutta genç doğar, gitgide yaşlanır. Bu da hayatın trajedisi. Oscar Wilde


Ruhları ışıktan hoşlanmayanların gözleri, karanlıkta da kamaşır. Cemil S.Ongun


Ruhların alçalması, bedenin yüzündendir. Bedenlerin yücelmesi, ruhlardandır. Mevlâna


Ruhların gerçek uyumu halinde insanlar, birbirlerine durmadan yaklaşırlar, görü nürde birbirlerinden uzaklaşsalar bile. Goethe


blankRuhların yerleştiği beden yapısının nite liği, pek önemlidir. Çünkü birçok beden özellikleri vardır ki ruhu keskinleştirir; birçokları da vardır ki köreltir. Cicero


Ruhsuz bakana, görünmez sonsuz. Ali Suad


Ruhu herhangi bir biçimde karartan ne varsa, günahtır. André Gide


Ruhu lekeleyen daima vücuttur. Victor Hugo


Ruhu öldürmek, cismi öldürmekten daha büyük bir cinayettir. G.Hauptmann


Ruhumun pencerelerini güneşe açtım. Walt Whitman


Ruhumuzda açılan yaralar, kapanmaz. Ali Suad


Ruhun büyüklüğü büyük yerlerde değil, gösterişsiz yerlerde çıkar ortaya. Montaigné


Ruhun büyüklüğü enginliğiyle değil, inançlarda ki kesinlik ve gerçeklikle ölçülür. Epiktetos


Ruhun da, vücut gibi ihtiyaçları vardır. J.J.Rousseau


Ruhun derdi içinde ve kaçamaz kendi kendisinden. Horatius


Ruhun güzelliği, bedenin güzelliği kadar kolaylıkla görülmez. Aristoteles


blankRuhun miyarı, idbardır. W.Shakespeare


Ruhun yüksekliği; ne zeka, ne zafer, ne de aşk ile ölçülemez. O ancak, iyilikle mukayese edilebilir. La Cordaire


Ruhunda istiklâl olmayan, hür değildir. H.Ziya Ülken


Ruhunda kölelik olan, taht’ta çıksa da yine köledir. Vauvanarques


Ruhunu geniş tutmasını erken öğrenebilmiş kişi, sonraları dünyayı içine sığdırabilir.
Stefan Zweig


Ruhunu iyice araştır, derinde zengin hazineler vardır. Fakat bu hazineleri, eg zersizlerle daima canlı tutmak gerekir. M.Aurelius


Ruhunu kaybeden, dünyayı kazansa ne çıkar. Victor Hugo


Ruhunuzu, yüreğinizi alabildiğine doldurun. Goethe


Safahat âleminde insanın ruhu, kendi vücudundan iğrenir. Montesquieu


Sevgisiz ve takdirsiz ruhun, öz kökleri kurur. K.Erdmann


Uhud günü öldürülen kardeşlerinizin ruhlarını Allah Teala, yeşil renkli kuşların karınlarına koyar, böylece cennet nehirlerine uğrar; cennet meyvelerinden yer ve arşın gölgesinde yumuşak altından yapılmış kandillere inerler. Hz.Muhammed


blankVücudu öldürenden korkmayınız, ruhu öldürenden korkunuz. Diderot


Yaşlılığın asıl felaketi, vücudun kuvvetten düşmesi değil, ruhun her şeye karşı kayıtsız bir hale gelmesidir. Andre Maurois


Yüzün kiri yıkanır, ruhun kiri yıkanmaz. Tibet Özdeyişi


Zayıf ve alçak ruhlar, kendilerine gere ğinden fazla değer verir ve üç damla su ile ağzına kadar dolan vazolara benzerler.