Yazar Yazmak ile ilgili anlamlı sözler

• Arkadaş seçmekte gösterdiğiniz titizliği, yazar seçmekte de gösterin. Wentworth Dillon
• Bir kimse iyi bir kitap yazarsa, iyi sözler söylerse, evini ormanlar içinde bile kursa, insanlar onu arar bulurlar. Emerson
• Bir yazarın en büyük dramı, ölümünden sonra geride bıraktığı konuları, yarım yazıları, kendisinden başka hiç kimsenin yazamayacağıdır. Aziz Nesin
• Bir yazarın kişiliğini anlarsanız, o yazarın yazdıklarını da anlarsınız. Longfellow
img_3547• Çok yazan değil, güzel yazan yaşar. Cenap Şahabettin

• Çok yazmak, çabuk yazmak hiç önemli değildir. Dünya, “Nasıl yazdığınıza” değil, “Ne yazdığınıza” bakar. G.Henry Lewes
• Dünya inanıyor ya; sen yazmana bak. Beaumont&Fletcher
• Elinden gelse her muharrir, bütün okuyucularına kendi zevkini aşılardı. Cenap Şahabettin
• En iyi yananlar; eski odunlar, en güzel içilenler; eski şaraplar, en güvenilen kimseler; eski dostlar, en rahat okunanlar da eski yazarlardır. F.Bacon
• En soluk mürekkep, en iyi hafızadan daha kalıcıdır. Çin Özdeyişi
• Güzel yazmak, iyi düşünmek demektir. Ö.L.Dikson
• Her zaman yazabileceğimi, hiçbir zaman yazmam. Paul Valéry
• İnsan istemeye görsün, öyle bir yazar ki. Samuel Johnson
• İnsan yazmayı değil, görmeyi öğrenmeli. Yazmak bir sonuçtur. A.Saint Exupery
• Kendi kitaplarından bahseden bir yazar, kendi çocuklarından bahseden bir anne kadar kötüdür. B.Disraeli
• Kendisi ve kendi çağı hakkında yazan insan, bütün insanlar ve bütün çağlar hakkında yazmış olur. G.B.Shaw
• Kitap yazmak istersen, iyice kendini yokla, bakalım yetecek kadar güç, tecrübe ve bilgi topladın mı? F.Kölcsey
• Okuyacağınız yazarı, arkadaşınızı seçermiş gibi seçin. W.Dillon
• Öldükten sonra okumak istemiyorsanız, ya okumaya değer şeyler yazın, ya da yazmaya değer şeyler yapın. B.Franklin
• Öteki dünyada yazarlar için cehennem yoktur. Onlar zaten bu devirde eleştirmecilerle editörlerin çekecekleri kadar çekiyorlar. Bovee
• Titus ne şiir okur, ne hikâye, ne roman, ne yapsın ki zavallıcık vakti yok ki yazmaktan.
Hilde Bruno Jacob
• Yazana zorluk vermeyen yazı, okuyana da zevk vermez. Samuel Johnson
img_3548• Yazanı ürküten; anlamayanın kabalığı değil, anlayanın dudak büküşüdür. İ.Habip Sevük
• Yazar olmak istiyorsanız, yazın. Epiktetos
• Yazar ve eleştiriciler, bir yapıtın ne kadar görkemli olduğundan söz ederken, ne kadar gülünç duruma düştüklerinin farkında olmazlar. Thomas Paine
• Yazar yapıtını on yılda yazar, on yıl da kendisine yayıncı arar. Henry Miller
• Yazarda din adamı gibi, yorucu işlerden uzak durmalıdır. Emerson
• Yazarın derdinden yazar anlar. William Cowper
• Yazarların toplanıp da aynı amaca yönelirlerse, etkileri büyük olur. Edmund Burke
• Yazdığı kitap, yazarın ölümsüzlüğünü yaratır. Richard de Bury
• Yazı yazmayı öğrenmek, her şeyden önce düşünmeyi öğrenmektir. Amie Suche
• Yazısı ile okuyucularını yükselmeyen muharrir, ancak bir kâtiptir. Cenap Şahabettin
• Yazmak için yaşadım, yaşamak için yazdım.
Samuel Johnson
• Yazmak iyidir ama… Düşünmek daha iyi. Akıllılık iyidir ama… Sabretmek daha iyidir. Buda
• Yüreğine bak da, öyle yaz. Phillipp Sidney