Yaşlılık sözleri

Yaslanmakla ilgili anlamlı sözler

Yaşlıların güneşe olduğu kadar, sevgiye de ihtiyaçları vardır.
Bence yaşlılıkta en acı şey, o yaşa gelen insanın başkalarına sıkıntı verdiğini hissetmesidir. Caecillus Yaşlılık için güzel sözler

Çok garip doğrusu, herkes uzun yaşamak istiyor ama kimse yaşlanmak istemiyor.
Mino Manfredı

Dedem “bunamaktan korkma” derdi, “bunadığın zaman bunun farkında bile olmayacaksın”. Bill Cosby

Elem, keder, sıkıntı; yaşlılığın yarısıdır. Hz.Muhammed

Yaşlıların güneşe olduğu kadar, sevgiye de ihtiyaçları vardır
Yaslanmakla ilgili anlamlı sözler

İhtiyarlık ile ilgili sözler,

En kötü yaşlılar, bizden uzaklaşıp giden şeye takılmaktır. Andre Maurois

Genç yaşlı olur ama yaşlı bir daha genç olamaz. Kafkas Özdeyişi

Gençliğini bilmediğin adamın, yaşlılığına gülme. Alman Özdeyişi

Gerçekten birbirine bağlı bir çift için, gençliğin elden gidişi bir felâket değildir, birlikte ihtiyarlama tatlılığı, ihtiyarlama acısını unutturur. André Maurois

Herkes çok yaşamayı ister, fakat kimse yaşlanmayı istemez. Molla Fenari

Hizmet ve eğitim gücünü kaybetmedik çe, insan yaşlanmış sayılmaz. Graefe

İhtiyar adamlar savaş ilan ederler; fakat savaşan ve ölen gençlerdir. H.C.Hoover

İhtiyar gibi hareket eden genç; bir budala genç gibi hareket eden, ihtiyar bir delidir.
Cenap Şahabettin

İhtiyar kimse, çocuk gibidir. Çerkes A.Sözü

Yaşlılık – İhtiyarlık ile ilgili sözler

Sevgiliye yaşlılık Sözleri,

İhtiyar; “Neye yarar?” diye düşünen kimsedir. Çünkü “Mücadele etmek neye yarar?” sorusuna sıra gelecek, nihayet son sözü söyleyecektir.”Yaşamak niye yarar?”
André Maurois

İhtiyar olup genç görünmek, herhalde genç olup ihtiyar görünmekten hayırlıdır.
Cenap Şahabettin

İhtiyarlara saygı göster ve onları aziz tutmayan gençlere darıl. İbn-i Sina

İhtiyarlarda maziyi görürüz; hâlbuki iyi baksak, istikbalimizi görürdük. Cenap Şahabettin

İhtiyarlık, çocukluğun ikinci tab’dır. R.Necdet Kestelli

İhtiyarlık; gençliği ve yeniliği çekemedi ğimiz, yeniliklerin zevkine varamadığı mız, kadın için artık enteresan olamadığımız ve fedakârlıkları göze alamadığımız zaman başlar. R.Halid Karay

İhtiyarlık, gençlikten daha adildir. Aeschylus

İhtiyat gençlikte lâzım amma insan, ihtiyarlıkta malik oluyor. Ali Bey

yaşlılık

Yaslanmak ile ilgili Sözler,

İnsan, ihtiyar olmaya karar verdiği gün ihtiyarlar. Jean Anouilh

İnsan iki şeyle kendini ihtiyarlamaktan kurtarır; Biri iyi iş, diğeri iyi söz. Yusuf Has Hacib

İnsan yaşlandıkça; doğum günü pastası, fener alayına benzer. Katherine Hepburn

İnsanlar yaşadıkça ihtiyarladıkları sanır lar, hâlbuki yaşamadıkça ihtiyarlarlar. İskoçya Özdeyişi

İnsanları, yaşlıları sayarlar ama onları sevmezler. Diderot

Pek az kimse, yaşlanmasını bilir. La Rochefoucauld

Sakin, lekesiz, zevkli bir hayattan sonra gelen yaşlılık, rahat ve tatlı olur. Cicero

Yaşlı nine Sözleri,

Sevilen bir yaşlı, çiçek açmış kır gibidir. A.Smith

Size ne kadar genç göründüğünüzü söyleyenler, böylelikle yaşlandığınızı da ima ederler. Gary Grant

Yangın eski binaları, aşk ve ihtirasta yaşlıları çabuk yakar ve yıkar. R.Necdet Kestelli

Yaşlandığında çocuklarından bekleyeceğin şey, senin bana yaptığındır. Pittacus

Yaşlandıkça artan sertlik, delilikten pek de uzak bir şey değildir. La Rochefoucauld

Yaşlandıkça erkeğin yüz hatları derinleşir, kadınların ki ise buruşur. Goethe

Yaşlanınca, kolay heyecanlanılmaz. A.Dumas

Yaşlanma, sevdiklerini kaybetme ve dostlarından fazla yaşamdaki asıl acının, sizi inceleyen gözlerin olmamasıdır. Josef Breuer

Yaşlilarla ilgili resimli sözler,

Yaşlanmadan akıllanmayı çok isterdim. B.Shaw

Yaşlanmadan önce iyi yaşamak; yaşlandıktan sonra da iyi ölmek istedim. Seneca

Yaşlanmak bir dağa tırmanmak gibidir. Çıktıkça yorgunluğunuz artar, nefesiniz daralır ama görüş açınız genişler. İngrid Bergman

Yaşlanmak bir marifet değildir, yaşlılığa katlanmak marifettir. Goethe

Yaşlanmak; çok ömür sürmekte değil, çevremizde her şeyin geçtiğini görmektedir.
Anatole France

Yaşlanmak; insanları sevmek için, gereken gayretten vaz geçmek demektir.
Edmond Jaloux

Yaşlanmak isteriz ama yaşlılıktan kor karız; Bu hayatı ne kadar sevip, ölüm den nasıl kaçmak istediğimizi gösterir. La Bruyére

Yaşlanmak, olabilirliğin azalmasıdır. Paul Valéry

Yaşlılık

Yaşlılarla ilgili afiş sözleri

Yaşlanmanın yüzümüzden çok, aklımızda buruşukluklar yaratacağından korkarım.
Montaigné

Yaşlanmaya başlarken, kendimizi yetiştirmeye de başlarız. J.J.Rousseau

Yaşlı bir cennet kuşu olmaktansa, genç bir ağustos böceği olmak daha iyidir. Mark Twain

Yaşlı, bir gün ‘’Mücadele etmek neye yarar?’’ diye düşünür. Başka bir gün ‘’Evden çıkmak neye yarar?’’ der, sonra ‘’Odadan çıkmak neye yarar?’’ ve nihayet ‘’Yaşamak neye yarar?’’ diyerek hayata veda eder. Andre Maurois

Yaşlı insan hatıralarını geviş getirerek, hali güçlükle hazmetmeye çalışan bir mahlûktur. R.Halid Karay

Yaşlı kişi, samimi kişidir. Andre Gide

Yaşlılara saygı ile ilgili güzel sözler,

Yaşlı kişilerin kendilerini fazla Salı- vermeleri ya da süse düşmeleri, onları daha buruşturur, yaşlarını daha da ortaya koyar.
La Bruyére

Yaşlı isen yetişememek korkusuyla, gemiden pek fazla uzaklaşmamalısın. Epiktetos

Yaşlı olmasını bilen, pek az insan vardır. La Rochefoucauld

Yaşlılığın en belirgin özelliği, şimdiki zaman pahasına geçmiş zamanı övmesidir.
Sydney Smith

Yaşlılar artık kötü örnekler verecek halde olmayışlarının acısını, yok etmek için iyi öğütler vermekten hoşlanırlar. La Rochefoucauld

Yaşlılar her şeye inanırlar; orta yaşlılar her şeyden kuşkulanırlar, gençlerde her şeyi bilirler. Oscar Wilde

Yaşlılar için huzur, gençler için ümit gizlidir gecenin koynunda. Bernard Shaw

Yaşlılar gençlerin, çok uzun süreceği için yanaşmadıkları birçok görevleri üzerlerine almaktan çekinmezler. S.Maugham

Yaşlılar, hayatlarının ancak işe yarayan kısımlarını hesaplasalardı, kim bilir ne kadar yaşlı, bugün genç sayılırdı. Petit Jenn

Yaşlılar vardır ki, bütün bir neslin sesini duymazlıktan gelirler. İnsan sağır oldu mu, dilsiz de olmalı ki, hak yerini bulsun; Çünkü duymadığımız bir şey üzerinde söz söylemeye hakkınız yoktur. Alfred de Musset

Yaşlılar, yeni şeylere meraklıdırlar. Gençler tarih, yaşlılar gazete okurlar. G.K.Chersterton

Yaşlılarda acıma hissi azdır! Beyin yumuşadıkça, kalp katılaşır. Cenap Şahabettin

Yaşlıların güneşe olduğu kadar, sevgiye de ihtiyaçları vardır. Victor Hugo

Yaşlıların mala, makama böylesine sarılmaları arzu ve hırstan değil, yaşlılıklarını unutmak içindir. Mohammed Hecâzî

Yaşlı insanlarla ilgili güzel sözler,

Yaşlıların öğütleri, kış güneşinin ışınlarına benzer; aydınlatır fakat ısıtmaz. Vauvenarques

Yaşlılığa kadar kalbini genç tutmak; hem güç, hem de gülünç bir şeydir. Turgenyev

Yaşlılığa karşı bilgi ve erdem, en kusursuz silahtır. Cicero

Yaşlılığın başkaları gibi bizim de başımı za geleceğine bir türlü inanamayız. André Maurois

Yaşlılığın trajedisi; insanın yaşlı olması değil, belki genç olmasıdır. Oscar Wilde

Yaşlılık; bilgisiz için kış, bilgili içinde hasat mevsimidir. P.Merimee

Yaşlılık, bütün hastalıkların limanıdır. Bion

Yaşlı insanlarla ilgili güzel sözler

Yaşlılık da bir konuktur, onu ağırlamak gerekir. Harirî

Yaşlılık, gençliği ve yeniliği çekemediği miz yeniliklerin zevkine varamadığımız, kadın için artık enteresan olmadığımız ve fedakârlığı göze alamadığımız zaman başlar.
R.Halid Karay

Yaşlılık, gençliğin tüm zevklerini ölüm tehdidiyle yasak eden bir zorbadır. La Rochefoucauld

Yaşlılık, gençlikten daha adildir. Aiskhylos

Yaşlılık içinde yaşlılığı katlayan en büyük dert, yaşlılık tasasıdır. Ostrovski

Yaşlılık, ikinci ve yürekler acısı bir çocukluktur. M.Gandhi

Yaşlılık, iyi olmaz bir hastalıktır. Seneca

Yaşlılık, kendini belli etmediği için çok tehlikeli bir derttir. İnsan bu derde, farkına varmadan düşer. Montaigné

Yaşlılık, kötü bir alışkanlıktır. Çalışan bir kimse, böyle bir huy edinmeye vakit bulamaz. André Maurois

Yaşlılık, ölümden çok daha korkunçtur. Juvenalis

Yaşlılık sanatı; gelecek nesillere bir engel değil, bir destek, bir rakip değil bir fikir ortağı gibi görünme sanatıdır. Andre Maurois

Yaşlılık, sizi aşka karşı korumaz, ama aşk, bir ölçüye kadar sizi yaşlanmaktan korur.
Oscar Wilde

Yaşlılık, yalnızlıktır. Eflatun

Yaşlılık; yeni başlayan sabah, gençlik ise kaybolup giden ay gibidir. Hz.Ali

Yaşlılar ile ilgili aramalar,


peygamber efendimizin yaşlılar ile ilgili sözleri,
yaşlılara saygı ile ilgili güzel sözler,
yaşlı insanlarla ilgili güzel sözler,
Mevlana’nın yaşlılıkla ilgili sözleri,
yaşlılarla ilgili afiş sözleri,
yaşlı aşk sözleri,
yaşlılarla ilgili resimli sözler,

Mevlananın yaşlılıkla ilgili sözleri,

Yaşlanmak ile ilgili Sözler,

Yaşlı nine Sözleri,

Sevgiliye yaşlılık Sözleri,

Yaşlıların söylediği komik sözler,

Yaşlılıkla ilgili aşk Sözleri,

İhtiyarlık ile ilgili sözler,

Yaşlı aşk Sözleri,

Anlamlı Sözler, Manalı sözler, Kısa Anlamlı Sözler, Güzel Sözler,

A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  İ  K  L  M  N  O  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z 

Aradığınız konunun ilk harfini tıklayarak ilgili anlamlı sözlere ulaşabilirsiniz.