Yaşlılık ihtiyarlık ile ilgili anlamlı sözler.

Yaşlılık ihtiyarlık
Yaşlıların güneşe olduğu kadar, sevgiye de ihtiyaçları vardır.


Bence yaşlılıkda en acı şey, o yaşa gelen insanın başkalarına sıkıntı verdiğini hissetmesidir. Caecillus


Çok garip doğrusu, herkes uzun yaşamak istiyor ama kimse yaşlanmak istemiyor.
Mino Manfredı


Dedem “bunamaktan korkma” derdi, “bunadığın zaman bunun farkında bile olmayacaksın”. Bill Cosby


Elem, keder, sıkıntı; yaşlılığın yarısıdır. Hz.Muhammed


Yaşlıların güneşe olduğu kadar, sevgiye de ihtiyaçları vardırEn kötü yaşlılar, bizden uzaklaşıp giden şeye takılmaktır. Andre Maurois


Genç yaşlı olur ama yaşlı bir daha genç olamaz. Kafkas Özdeyişi


Gençliğini bilmediğin adamın, yaşlılığına gülme. Alman Özdeyişi


Gerçekten birbirine bağlı bir çift için, gençliğin elden gidişi bir felâket değildir, birlikte ihtiyarlama tatlılığı, ihtiyarlama acısını unutturur. André Maurois


Anlamlı Sözler, Manalı sözler, Kısa Anlamlı Sözler, Güzel Sözler,A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  İ  K  L  M  N  O  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z 

Aradığınız konunun ilk harfini tıklayarak ilgili anlamlı sözlere ulaşabilirsiniz.


Herkes çok yaşamayı ister, fakat kimse yaşlanmayı istemez. Molla Fenari


Hizmet ve eğitim gücünü kaybetmedik çe, insan yaşlanmış sayılmaz. Graefe


İhtiyar adamlar savaş ilan ederler; fakat savaşan ve ölen gençlerdir. H.C.Hoover


İhtiyar gibi hareket eden genç; bir budala genç gibi hareket eden, ihtiyar bir delidir.
Cenap Şahabettin


İhtiyar kimse, çocuk gibidir. Çerkes A.Sözü


IMG_0134

İhtiyar; “Neye yarar?” diye düşünen kimsedir. Çünkü “Mücadele etmek neye yarar?” sorusuna sıra gelecek, nihayet son sözü söyleyecektir.”Yaşamak niye yarar?”
André Maurois


İhtiyar olup genç görünmek, herhalde genç olup ihtiyar görünmekten hayırlıdır.
Cenap Şahabettin


İhtiyarlara saygı göster ve onları aziz tutmayan gençlere darıl. İbn-i Sina


İhtiyarlarda maziyi görürüz; hâlbuki iyi baksak, istikbalimizi görürdük. Cenap Şahabettin


İhtiyarlık, çocukluğun ikinci tab’dır. R.Necdet Kestelli


İhtiyarlık; gençliği ve yeniliği çekemedi ğimiz, yeniliklerin zevkine varamadığı mız, kadın için artık enteresan olamadığımız ve fedakârlıkları göze alamadığımız zaman başlar. R.Halid Karay


İhtiyarlık, gençlikten daha adildir. Aeschylus


İhtiyat gençlikte lâzım amma insan, ihtiyarlıkta malik oluyor. Ali Bey


İnsan, ihtiyar olmaya karar verdiği gün ihtiyarlar. Jean Anouilh


İnsan iki şeyle kendini ihtiyarlamaktan kurtarır; Biri iyi iş, diğeri iyi söz. Yusuf Has Hacib


ihtiyarlik
ihtiyar

İnsan yaşlandıkça; doğum günü pastası, fener alayına benzer. Katherine Hepburn


İnsanlar yaşadıkça ihtiyarladıkları sanır lar, hâlbuki yaşamadıkça ihtiyarlarlar. İskoçya Özdeyişi


İnsanları, yaşlıları sayarlar ama onları sevmezler. Diderot


Pek az kimse, yaşlanmasını bilir. La Rochefoucauld


Sakin, lekesiz, zevkli bir hayattan sonra gelen yaşlılık, rahat ve tatlı olur. Cicero


Sevilen bir yaşlı, çiçek açmış kır gibidir. A.Smith


Size ne kadar genç göründüğünüzü söyleyenler, böylelikle yaşlandığınızı da ima ederler. Gary Grant


Yangın eski binaları, aşk ve ihtirasta yaşlıları çabuk yakar ve yıkar. R.Necdet Kestelli


Yaşlandığında çocuklarından bekleyece ğin şey, senin bana yaptığındır. Pittacus


Yaşlandıkça artan sertlik, delilikten pek de uzak bir şey değildir. La Rochefoucauld


Yaşlandıkça erkeğin yüz hatları derinleşir, kadınların ki ise buruşur. Goethe


Yaşlanınca, kolay heyecanlanılmaz. A.Dumas


Yaşlanma, sevdiklerini kaybetme ve dostlarından fazla yaşamdaki asıl acının, sizi inceleyen gözlerin olmamasıdır. Josef Breuer


Yaşlanmadan akıllanmayı çok isterdim. B.Shaw


Yaşlanmadan önce iyi yaşamak; yaşlandıktan sonra da iyi ölmek istedim. Seneca


Yaşlanmak bir dağa tırmanmak gibidir. Çıktıkça yorgunluğunuz artar, nefesiniz daralır ama görüş açınız genişler. İngrid Bergman


Yaşlanmak bir marifet değildir, yaşlılığa katlanmak marifettir. Goethe


Yaşlanmak; çok ömür sürmekte değil, çevremizde her şeyin geçtiğini görmektedir.
Anatole France


Yaşlanmak; insanları sevmek için, gereken gayretten vaz geçmek demektir.
Edmond Jaloux


Yaşlanmak isteriz ama yaşlılıktan kor karız; Bu hayatı ne kadar sevip, ölüm den nasıl kaçmak istediğimizi gösterir. La Bruyére


Yaşlanmak, olabilirliğin azalmasıdır. Paul Valéry


Yaşlanmanın yüzümüzden çok, aklımızda buruşukluklar yaratacağından korkarım.
Montaigné


Yaşlanmaya başlarken, kendimizi yetiştirmeye de başlarız. J.J.Rousseau


Yaşlı bir cennet kuşu olmaktansa, genç bir ağustos böceği olmak daha iyidir. Mark Twain


Yaşlı, bir gün ‘’Mücadele etmek neye yarar?’’ diye düşünür. Başka bir gün ‘’Evden çıkmak neye yarar?’’ der, sonra ‘’Odadan çıkmak neye yarar?’’ ve nihayet ‘’Yaşamak neye yarar?’’ diyerek hayata veda eder. Andre Maurois


Yaşlı insan hatıralarını geviş getirerek, hali güçlükle hazmetmeye çalışan bir mahlûktur. R.Halid Karay


Yaşlı kişi, samimi kişidir. Andre Gide
img_3550


Yaşlı kişilerin kendilerini fazla Salı- vermeleri ya da süse düşmeleri, onları daha buruşturur, yaşlarını daha da ortaya koyar.
La Bruyére


Yaşlı isen yetişememek korkusuyla, gemiden pek fazla uzaklaşmamalısın. Epiktetos


Yaşlı olmasını bilen, pek az insan vardır. La Rochefoucauld


Yaşlılığın en belirgin özelliği, şimdiki zaman pahasına geçmiş zamanı övmesidir.
Sydney Smith


Yaşlılar artık kötü örnekler verecek halde olmayışlarının acısını, yok etmek için iyi öğütler vermekten hoşlanırlar. La Rochefoucauld


Yaşlılar her şeye inanırlar; orta yaşlılar her şeyden kuşkulanırlar, gençlerde her şeyi bilirler. Oscar Wilde


Yaşlılar için huzur, gençler için ümit gizlidir gecenin koynunda. Bernard Shaw


Yaşlılar gençlerin, çok uzun süreceği için yanaşmadıkları birçok görevleri üzerlerine almaktan çekinmezler. S.Maugham


Yaşlılar, hayatlarının ancak işe yarayan kısımlarını hesaplasalardı, kim bilir ne kadar yaşlı, bugün genç sayılırdı. Petit Jenn


Yaşlılar vardır ki, bütün bir neslin sesini duymazlıktan gelirler. İnsan sağır oldu mu, dilsiz de olmalı ki, hak yerini bulsun; Çünkü duymadığımız bir şey üzerinde söz söylemeye hakkınız yoktur. Alfred de Musset


Yaşlılar, yeni şeylere meraklıdırlar. Gençler tarih, yaşlılar gazete okurlar. G.K.Chersterton


Yaşlılarda acıma hissi azdır! Beyin yumuşadıkça, kalp katılaşır. Cenap Şahabettin


Yaşlıların güneşe olduğu kadar, sevgiye de ihtiyaçları vardır. Victor Hugo


Yaşlıların mala, makama böylesine sarılmaları arzu ve hırstan değil, yaşlılıklarını unutmak içindir. Mohammed Hecâzî


Yaşlıların öğütleri, kış güneşinin ışınlarına benzer; aydınlatır fakat ısıtmaz. Vauvenarques


Yaşlılığa kadar kalbini genç tutmak; hem güç, hem de gülünç bir şeydir. Turgenyev


Yaşlılığa karşı bilgi ve erdem, en kusursuz silahtır. Cicero


Yaşlılığın başkaları gibi bizim de başımı za geleceğine bir türlü inanamayız. André Maurois


Yaşlılığın trajedisi; insanın yaşlı olması değil, belki genç olmasıdır. Oscar Wilde


Yaşlılık; bilgisiz için kış, bilgili içinde hasat mevsimidir. P.Merimee
img_3551


Yaşlılık, bütün hastalıkların limanıdır. Bion


Yaşlılık da bir konuktur, onu ağırlamak gerekir. Harirî


Yaşlılık, gençliği ve yeniliği çekemediği miz yeniliklerin zevkine varamadığımız, kadın için artık enteresan olmadığımız ve fedakârlığı göze alamadığımız zaman başlar.
R.Halid Karay


Yaşlılık, gençliğin tüm zevklerini ölüm tehdidiyle yasak eden bir zorbadır. La Rochefoucauld


Yaşlılık, gençlikten daha adildir. Aiskhylos


Yaşlılık içinde yaşlılığı katlayan en büyük dert, yaşlılık tasasıdır. Ostrovski


Yaşlılık, ikinci ve yürekler acısı bir çocukluktur. M.Gandhi


Yaşlılık, iyi olmaz bir hastalıktır. Seneca


Yaşlılık, kendini belli etmediği için çok tehlikeli bir derttir. İnsan bu derde, farkına varmadan düşer. Montaigné


Yaşlılık, kötü bir alışkanlıktır. Çalışan bir kimse, böyle bir huy edinmeye vakit bulamaz. André Maurois


Yaşlılık, ölümden çok daha korkunçtur. Juvenalis


Yaşlılık sanatı; gelecek nesillere bir engel değil, bir destek, bir rakip değil bir fikir ortağı gibi görünme sanatıdır. Andre Maurois


Yaşlılık, sizi aşka karşı korumaz, ama aşk, bir ölçüye kadar sizi yaşlanmaktan korur.
Oscar Wilde


Yaşlılık, yalnızlıktır. Eflatun


Yaşlılık; yeni başlayan sabah, gençlik ise kaybolup giden ay gibidir. Hz.Ali