Yalan ile ilgili anlamlı sözler

Yalan dörtnala gider, gerçek adım adım yürür fakat gene de vaktinde yetişir. – Yalancı özgürlükler, gerçek köleler yetiştirir.

Yalan söylemek

Ah!.. nice üstün görünümler altında yalan dolan vardır. W.Shakespeare
• Asla yalan söyleme. Yalan söyleyen, yakalanmak korkusu içinde yaşayan hırsız gibidir. A.Fuat Başgil
• Ayran içinde yağ nasıl gizliyse, doğruluk cevherinde de yalan gizlidir. Mevlâna
• Az yalan söylenmez; yalan söyleyen her yalanı söyler. Victor Hugo
• Bana yalan isnat eden, ateşten bir yatağa kendini hazırlasın. Hz.Muhammed
• Belli bir amaçla söylenen yalan, en ahlaksız yalan biçimidir. Ama en çok da o işe yarar.
Finley Peter Dunne
• Benim ağzımdan yalan uydurmak, başka bir kişinin ağzından yalan uydurmaya benzemez. O halde, benim ağzımdan yalan uyduran cehennem deki yerine hazırlansın.
Hz.Muhammed
• Beyaz yalan; ama unutmamalı ki, en kolay kirlenen renkte beyazdır. Tuğrul Şavkav
• Bir insan, hiçbir durumda yalan söylemek özgürlüğüne sahip değildir. Thomas Carlyle
• Bir kez yalan söyleyenler, ikincisini de söyleyebilirler. Henry Fielding
• Bir yalan ne kadar hızlı olursa olsun, hakikat onu yetişip geçer. Kenya Özdeyişi

• Bir yalancı, iyi bir hafızaya sahip olmalıdır. G.Berkeley
• Bu alem, koskoca bir yalandır. Hz.Muhammed
• Dünyayı idare eden tek kuvvet vardır; yalan. R.Necdet Kestelli
• En çirkin yalan, çocuğa ve halka söylenen yalandır. Çünkü her ikisi de kolay kanar. Lord Braugham
• En zalim yalanlar, genellikle sessizlik içinde söylenir. Quintilian
• Eşyanın ve hadiselerin kendileriyle uğraşınız, çünkü onlar yalan söylemesini bilmezler. Francis Bacon
• Gerçek ayakkabılarını giymeden, yalan dünyayı üç kez dolaşır. Mark Twain
• Hayatımda hiç yalan söylemedim diyenler, o dakikada bir katmerli yalan daha söylemiş olurlar. İbrahim Olcaytu
• Hayır, için söylenen yalan, fitne için söylenen doğrudan iyidir. Hz.Muhammed
• Her aptal yalan söyleyebilir, iş yalan söyleyebilmekte. Samuel Butler
• Her insan, yalan söyler. La Fontaine
• Her şeye özür dileme hakkınız olabilir ama yalana asla. G.H.Superguen
• Her şeyi genelleştirmeyi seven insan, genellikle yalan söyler. R.Multhoff
• Hıyanet olarak da en önde yalan gelir. Hz.Ebubekir
• İnanılmayacak şeylere inanıyorum demek, yalan söylemektir. Voltaire
• İnsan başkalarından ziyade kendisini aldatmaya uğraşan bir mahlûktur, önce kendi nefsine karşı yalan söylemekle vaktini geçirir. R.Halid Karay
• İnsanın kendi vatanı için yalan söylemesi, bir vatanseverlik sanatıdır. Buna diplomasi denir. Ambroce Bierce
• İnsanların aşktan öldüğü yalandır. W.Shakespeare

gul

• İşe yalan karıştırmak, altın ve gümüş paralar için bir harita kullanmaya benzer. Harita, madene sağlamlık verir ama kıymetini de düşürür. F.Bacon
• Kalıcı dostlar istiyorsan, yalanla olan dostluğunu bitir. M.Cemal Kutay
• Kişi; yeterince iyi bir hafızası olduğuna inanıncaya kadar, asla yalan söylememelidir. Montaigné
• Oğulcağızım, sakın yalanı diline alma, o serçe eti gibi tatlıdır. Bir daha ağzından çıkaramazsın. Lokman Hekim
• Ozanlar da yalan söyler, yalan söyleme yen gerçeğin ne olduğunu bilmez. F.Nietzsche
• Ömründe hiç yalan söylememiş adama yalan söylemeğe, hiç kimse cesaret edemez. Herkesin yalana cüreti, öyle adam bulunmadığı içindir. Cenap Şahabettin
• Söylediğin yalanı kaydet ki, unutmayasın. Mektupçu Agâh
• Üç çeşit yalan vardır; zararsız yalanlar, zararlı yalanlar ve istatistikler. B.Disraeli
• Yalan dörtnala gider, gerçek adım adım yürür fakat gene de vaktinde yetişir. Norveç Özdeyişi
• Yalan; güven ve emniyeti, huzur ve güveni yok eder. İmam Şafii
• Yalan ile kurulan yuvanın saadeti de yalandır. Fuzuli
• Yalan, iyi söylenmemiş bir doğrudur. Özdemir Asaf
• Yalan, kadınların korunma aracıdır; erkekler yanlarında silah taşır, kadınlar da yalanla dolaşır. G.Gardony
• Yalan kadar hiçbir hayvan, velûd değil dir; bir yalan en aşağı on yalan doğurur. Cenap Şahabettin
• Yalan kadar insanı alçaltan bir şey yoktur. Anton Çehov
• Yalan, korkunun tortusudur. Özdemir Asaf
• Yalan ölümlü (geçici), doğru ölümsüzdür (ebedidir). Mary Baker Eddy
• Yalan pek tatlı bir şey olmalı ki, bu günahı dilimizle işleriz. R.Halid Karay
• Yalan söylemeye kalkanın, önce kendini inandırması gerekir. Goethe
• Yalan söyleyebilen bir kimse insan sayılmaya, susmayı bilmeyen bir kimse de baş olmaya lâyık değildir. Fenélon
• Yalan söyleyen facir olur, facir olan da helak olur. Hz.Ömer
• Yalan söyleyenlerin, çok iyi hafızaya ihtiyacı vardır. Corneille
• Yalana borçlu olduğumuz mutluluk, gerçek mutluluk değildir. Heinrich Heine

img_3530


• Yalancı alçak gönüllülük doğdu; Alçak gönüllülük öldü. Mark Twain
• Yalancı; Allah’a karşı kafa tutan, fakat insanlardan korkan bir serseridir. Francis Bacon
• Yalancı bacaları karartan is gibi insanların içini de karartır. Puşkin
• Yalancı bilge, kalp akçe gibidir. Farâbî
• Yalancı büyüklük, yabani ve yanına varıl mazdır; zayıf yanını bildiği için gizlenir ya da hiç değilse kendini göster mez, başkalarına kendini zorla be nimsetecek ve gerçek niteliğini, yani gerçek bir küçüklüğü ortaya vurmayacak biçimde davranır hep.
La Bruyére
• Yalancı doğru söylese bile kimseyi inandıramaz. Cicero
• Yalancı, hakikate âşıktır. M.Rasim Mutlu
• Yalancı memede ısrar etmek; taassup, gerçek memeden ayrılmamak ise; salabettir.
Mehmet Kırkıncı
• Yalancı özgürlükler, gerçek köleler yetiştirir. M.Selahattin Şimşek
• Yalancı, yanılttığından daha çok yanıltır. Ali Suad
• Yalancıdan uzak dur, yakınında durma. Çünkü o pisliğini yanında ki herkese bulaştırır. Hz.Ali
• Yalancılar ve ikiyüzlüler, her şeyi sözle yapan yani hiçbir şey yapmayan kişilerdir. Demokritos
• Yalancılık, ahlaksızlığın erdeme karşı gösterdiği bir saygıdır. La Rochefoucauld
• Yalancının cezası; kendine inanılması değil, onun kimseye inanamamasıdır. G.B.Shaw
• Yalanı söküp atmadan hakikati dikmeye çalışma, tutmaz. C.Şahabettin
• Yalanın dostu, gerçeğinde düşmanı çoktur. Emile de Girardin
• Yalanın faydası bir kere içindir, gerçeğin ise sonsuzdur. Diderot
• Yalanlamak ve reddetmek için okuma, inanmak ve her şeyi kabullenmek içinde okuma, konuşmak ve nutuk çekmek için de okuma! Tartmak, kıyaslamak ve düşünmek için oku. F.Bacon
• Yalanlar gerçeklerle bağdaşmadığı gibi, genellikle kendi aralarında da çatışırlar. Daniel Webster
• Yalanlarda rüyalar gibi, devam hassasından mahrumdurlar. F.Rıfkı Atay
• Yalanların en müstekrehi, ahlak namına ihtiyar edilenlerdir. Cenap Şahabettin

Anlamlı Sözler, Manalı sözler, Kısa Anlamlı Sözler, Güzel Sözler,


A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  İ  K  L  M  N  O  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z