Tesadüf raslantı ile ilgili anlamlı sözler

• Bir atoma giremeyen “tesadüf”, hayatımıza girebilir mi hiç? Ali Suad
img_3355• Bütün özelliklerimiz, iyilik ve kötülük konusunda kararsız ve belirsizdir. Bunların hemen hepsi, rastlantıların elinde oyuncaktır. La Rochefoucauld
• Büyük bir işte insan, daima rastlantıya pay ayırmak zorundadır. Napoleon
• Dünyayı tanıyan bir adama, henüz tesadüf etmedim. R.Necdet Evrimer
• Falanın ya da filanın evladı olarak dünyaya gelmek, bir tesadüfün eserinden başka bir şey değildir. G.B.Shaw
• Hayatta en büyük olaylar, bir sürü iyi düzenlenen küçük tesadüflerden doğar. Henry Fielding
• Hep on ikiden vurana, hiç rastlantı denir mi?
M.Selahattin Şimşek
• Her şey tesadüftür demek, hiçbir şey demek değildir artık. Paul Valéry
• Hiçbir zaman hem zeki, hem güzel kadına rastlamadım. Montherlant
• İnsanlar başardıkları büyük işlerle övünürlerse de, bu işler çok kere büyük bir amacın değil, rastlantının eseridir. La Rochefoucauld
• Kâinatta, tesadüfe tesadüf etmek imkânsızdır. Sokrates
• Kara kaplı defterde, önce tesadüfe rastladım.
Ali Suad
• Kimse tesadüfle ya da onun vasıtasıyla, doğru ve akıllı olamaz. Aristoteles
• Rastlantı, rastlantıyı düzeltir. Victor Hugo

• O muhteşem fezayı gördükten sonra, “Her şey tesadüfle yaratıldı.” sözünü ağzıma almaktan utanıyorum. Astronot John Gleen
• Rastlantıların ortaya çıkardığı, kusurlar ve erdemler vardır. Napoleon
• Tesadüf, inançsızların kadere taktığı isimdir.
Andre Suares
• Tesadüfün yükselttiği adamlar, hakikaten yüksek adamlardan daha yüksek görünürler. Cenap Şahabettin
• Yaptığımız işler, kendimizden çok tesadüflerin eseridir. Montaigné