Menfaat ile ilgili anlamlı sözler

Menfaate dayalı dostluklar, er geç yıkılmaya mahkûmdur.
Dünya menfaatleri için iyilik edenlerin iyilikleri, avcının kuşlara yem atması gibidir.
Çıkar düşüncesi dostluğu doğurmaz, dostluğun arkasından gelir


Bazı çevrelerden çıkar ilişkilerini çıkardığınızda, geriye hiçbir şey kalmaz. Mustafa Güngör

Anlamlı Sözler, Manalı sözler, Kısa Anlamlı Sözler, Güzel Sözler,


A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  İ  K  L  M  N  O  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z 

Aradığınız konunun ilk harfini tıklayarak ilgili anlamlı sözlere ulaşabilirsiniz.


Bir insanın dostluk derecesini tayin etmek ister misiniz? Menfaatine hafifçe dokununuz. R.Necdet Evrimer


Bir takım kimseleri kör eden menfaat, başkalarının gözünü açar. La Rochefoucauld


Çıkar düşüncesi dostluğu doğurmaz, dostluğun arkasından gelir. Cicero


Çıkar için değil, yiğitlik şanı için… Cicero


Çıkarlar ön plana geldi mi? Öteki ihtiraslara susmak düşer. Ugo Foscold


r8Çıkarlarımızı yanlış anladığımız için arzularımızın çoğu da yanlış anlaşılır. Dostoyevski


Çoğu zaman bireylerin çıkarları, toplum çıkarlarıyla çatıştığı için yasa denen şey ortaya çıkmıştır. Muhammed Hecazi


Dünya menfaatleri için iyilik edenlerin iyilikleri, avcının kuşlara yem atması gibidir. Beydeba


En hızlı yargıç, çıkarlarımızdır. Mustafa Güngör


İnsanları çok seviyorum. Özellikle çıkarlarını başkalarının menfaatleriyle dengelemeyi bilenleri. Emre Kongar


İnsanları harekete geçirmek için iki manivela vardır; menfaat ve korku. Napoleon


İnsanın tüm hareketlerine, yalnız çıkarının merkez olması; bayağılıktır. F.Bacon


Kendi öz çıkarına çalışmak, umumun çıkarından çalmak olur. Schiller


Kişi çıkarı, hayvansal yanımızın bir sürüp gitmesidir. İnsanda insanlık, karşılık beklememekle başlar. H.F.Amiel


Menfaat, cemiyet-i beşeriyenin çimentosudur. Cenap Şahabettin


Mademki dünya menfaat üzerine kurulmuş, varsın benimde menfaat dostlarım olsun. T.Moore


Menfaat gerçek ilimde yoktur, menfaat çıkmaz boyunduruktur. R.Necdet Evrimer
m58


Menfaat, her dili konuşur, her kılığa girer hatta menfaatlere karşı kayıtsız biri gibi görünmesini de bilir. La Rochefoucauld


Menfaat için değil, mertlik şanı için. Cicero


Menfaat karşılığı yapılan iyilik, iyilik değildir. İyilik, sebep ve sonuç zincirinin dışındadır. Tolstoy


Menfaat kuşkuyu yok eder, menfaatsizlik kuşku yaratır. A.F.Y.


Menfaat; sandalyeye benzer, başında taşırsan seni küçültür, ayağının altında alırsan yükseltir. Cenap Şahabettin


Menfaat üzerine siyaset; canavardır. B.Said-i Nursî


Menfaate dayalı dostluklar, er geç yıkılmaya mahkûmdur. A.F.Y.


Menfaatler, gözü en tatlı şekilde kör eden birer vasıtalardır. Blaise Pascal


Menfaate dayanmayan bir dostluğun güzelliğini anlamayan, başkalarının dostluktan duyabileceği saadeti de anlayamaz. Edward Young


Menfaatler ön plana geldi mi, öteki ihtiraslara susmak düşer. Ugo Foscolo


Nasıl ki bir noktadan sonsuz doğru çıkarsa, bir akıldan da sonsuz fikir çıkar. Bunların çoğu birbirine zıttır, hepsi menfaate bağlıdır. Hekimoğlu İsmail


Nokta kadar menfaat için, virgül gibi eğilenler, sonunda düz hat olup çiğnenmeye mahkûmdurlar. La Edri


Yalnız kendi menfaatini gözeten dos ta gönül bağlama. Fayda görmezse sana düşman olur, ondan vazgeç. Yusuf Has Hacib


Yeryüzünün en büyük imparatoru, menfaate aittir. Montesquieu