Kıskançlık ile ilgili anlamlı sözler

Kıskanç kişi, düşmanına kötülük eder gibi kendine kötülük eder. Kıskançlık, bir yılan gibi mevki sahibine sokulur. İşte ve ihtiyaçlarınızın başarıya ulaşması için, gizlilikten faydalanınız; çünkü her nimete haset edilir.


Acınmaktansa, kıskanılmak daha iyidir. Herodot


Ateş; nasıl odunu yer yutarsa, haset de iyilikleri öylece yer yutar. Hz.Muhammed


Ademoğlunun hepsi kıskançtır. Kıskanç lıkta bile bazı kimseler, bazılarından üs tündürler. Dil ile konuşmadıkça, kıskan cın kıskançlığı kendine zarar vermez. Hz.Muhammed


Allah kıskançtır, mümin de kıskançtır. Allah’ın kıskanması, mü’minin Allah’ın haram ettiği şeyi yapmasıdır. Hz.Muhammed


Anlamlı Sözler, Manalı sözler, Kısa Anlamlı Sözler, Güzel Sözler,


A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  İ  K  L  M  N  O  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z 

Aradığınız konunun ilk harfini tıklayarak ilgili anlamlı sözlere ulaşabilirsiniz.

Başkalarının iyi haline bakıp üzülme; senin haline de bakıp, kıskanan çok kişi vardır.
R.Rubutin


Biraz kıskançlık duyarsanız, yaşarken ölmenin ne demek olduğunu anlarsınız. Will Oursler


Bütün kötü iptilâların en kirlisi, kıskançlıktır. A.Strindberg


Bütün saadetler, kıskanılmıştır. S.Faik Abasıyanık


Büyük meziyetler sahibi olmanın en gerçek alâmeti, hasetsiz olmaktır. La Rochefoucauld


Çömlek çömlekçiye gıpta eder, dülger dülgere. Dilenci dilenciye hasetle bakar, şair şaire. Hesiodos


Dünyada en huzursuz kimse, gönlünde haset ve kin tutandır. İmam-ı Şâfiî


En suçlu ihtiraslarla bile övünenler bulunur. Fakat haset, asla itirafa cesaret edemediğimiz sıkılgan ve utangaç bir ihtirastır.
La Rochefoucauld


En sudan şeyler, kıskanç insana Tanrı kelâmı gibi doğru gözükür. W.Shakespeare


Ey kıskanç insan,öl de kurtul! Çünkü, bu bu öyle bir azap ki, ıstırabından ölmek sizi kurtaramaz. Şeyh Sadi


Haset,başkalarının iyiliğine tahammül edemeyen, bir kudurganlıktır. La Rochefoucauld


Haset, başkasının balını kedi ağzına zehir etmektir. Cenap Şahabettin


Haset, bütün duygular içinde en can sıkıcı ve devamlı olanıdır. F.Bacon


Haset, cehennem ateşi gibi sahibini sürekli yakar. İmam Şafii


Haset, çok fena bir illettir. Başkasının muvaffakiyetinden memnun olmağa nefsimizi alıştırmalıyız. Akil Muhtar Özden


Haset, demokrasinin temelidir. Bertrand Russel


Haset; en verimsiz, en iğrenç hasattır. Talat Sait Halman


Haset ettiğinizde haddi aşmayın, zanda bulunduğunuzda onu tahkik etmeyin, bir şeyde size bir uğursuzluk hissi gelirse onu geçin ve Allah’a tevekkül edin. Hz.Muhammed


Haset, geri tepen bir silahtır. Kenan Rıfai


Haset, güneş gibidir. Yamaçlara, bayırlara düzlüklerden daha çok vurur. F.Bacon


Haset, vicdana musallat olmuş bir yılandır. Mektupçu Agâh


Hasetçi için, başkasının mutsuzluğundan daha hoş ve başkasının mutluluğundan daha katlanılmaz bir şey yoktur. Spinoza


Hasetlerin en zehirlisi, midenin hasedidir. Cenap Şahabettin


Hasetsiz insan bulmak, menfaat düşkü nü olmayan insan bulmaktan daha güçtür. La Rochefoucauld


Hasetten sakının. Çünkü haset, ateşin odunu yakıp bitirdiği gibi sevaplarımızı da yakıp bitirir. Hz.Muhammed


Hasud’un açmazı, hasedinin devasına da haset etmesidir. Ahmet Selim


Hasis insan dünyada yoksulluğu çabuklaştırır, yayar, fakat ahrette zenginliğinin hesabını verir. Hz.Ali


İnsan açlığa, diş ve mide ağrısına, sevgilisinden ayrı yaşamaya bile alışır, ama kıskançlığa bir türlü alışamıyor. Colette


İnsan ancak, bir başkasına ait olan erdem için haset duyar. Spinoza


İnsanda daha doğuştan itibaren, bir kıskançlık hissi vardır. Herodot


İnsanların kötülüğüne son yoktur ve bunun büyük kısmı, kıskançlıkla korku dan meydana gelir. Andre Maurois


İşte ve ihtiyaçlarınızın başarıya ulaşması için, gizlilikten faydalanınız; çünkü her nimete haset edilir. Hz.Muhammed


Kıskanan, elde edemez. Şinâsî


Kıskancın boynuzu gözünde olur, bu nedenle şaheserlerde hata bulur. Alman Özdeyişi


Kıskancın hapishanesi, kendi ruhudur. Walls


Kıskanç daha çok sever, ama kıskanç olmayan daha iyi sever. Maintenon


blankKıskanç insan, başkalarını küçük düşür mek isteğiyle kendini gözden düşüren zavallıdır.
A.Rutledge


Kıskanç kadar, mazluma benzeyen zalim görmedim. Ömer Bin Abdülaziz


Kıskanç kişi, düşmanına kötülük eder gibi kendine kötülük eder. Demokritos


Kıskanç kişi mutlu olmadığı gibi, sözünde de durmaz. Po Chü-i


Kıskanç şerefli olamaz, kin tutan da üzüntüden ölür. Andrien Mun


Kıskanç ve dedikoducularla oturmaktan, öyle bir zilletten ölüm daha hayırlıdır. Hz.Ali


Kıskançlığımız, kıskandığımız kişilerin mutluluğundan daha az ömürlüdür. La Rochefoucauld


Kıskançlık, aczin isyanıdır. R.Necdet Kestelli


Kıskançlık; daima aşkla birlikte doğar, fakat her zaman onunla birlikte ölmez. La Rochefoucauld


Kıskançlık, bir güvenin kumaşı yemesi gibi, insanı yer bitirir. Chraysostom


Kıskançlık, bir yılan gibi mevki sahibine sokulur. Sofokles


Kıskançlık,duyguların en korkuncu oldu ğu kadar, en aldatıcısıdır da. Will Oursler


Kıskançlık duymayan bir kimse, gerçek niteliklerle doğmuş demektir. La Rochefoucauld


Kıskançlık; gururun budala bir çocuğu, ya da bir delinin hastalığıdır. Beaumarchais


Kıskançlık, insanı alçaltan ve küçülten bir duygudur. Tolstoy


Kıskançlık insanı; kötüleri değil, iyileri kötülemeye yöneltir. F.R.Chaleaubriand


Kıskançlık; kendini peydahlayan, kendi kendini doğuran bir canavardır. W.Shakespeare

blank


Kıskançlık kur yapma sırasında zevkli, evliliğin ilk yıllarında gerekli ama sonra bir Çin işkencesidir. Secides


Kıskançlık, ruhun hastalığıdır. John Dryden


Kıskançlık, ünün arkadaşıdır. Cornelius Nepos


Kıskançlık yüzünden, kıskanç insanların sevdiklerini öldürmeleri mümkündür; fakat sevdiklerinden nefret etmeleri, mümkün değildir. Henry Fielding


Kıskançlıkla, kuruntunun gözleri son derece keskindir. Goethe


Kıskanılmayan, imrenilecek bir fazileti olmayandır. Aischylus


Kim daha güzelse, kıskançlığı daha fazla olur. Kıskançlık ateşten meydana gelir. Mevlâna


Nimet sahibi olup da hasetçilerin hasedinden salim kalan yoktur. Hz.Ömer


Nimete erişen herkes, hasede uğrar. Hz.Muhammed


Pek az kişi vardır ki, iyi talihli bir dostun başarılarını kıskançlık duymadan kutlayabilsin. Aeschylus


Sakın kıskanç insana,beddua etme. O zavallı, zaten belanın içinde yaşıyor. Pe şinde,haset gibi düşmanı dururken, ona, senin düşman olmana gerek var mı? Şeyh Sadi


Sizin küçük saadetinizi kıskanmadan benimseyen, hangi dostunuz var? F.Rıfkı Atay


Söyleyen ve haykıran kıskançlık, daima beceriksizdir. Susan kıskançlıktan korkmalı. Rivarol