Korkak korkmak ilgili anlamlı sözler

Allah korkusu, ibadetlerin süsüdür. Yahya Bin Muaz


Aşağıda olan kimse, düşmekten korkmaz. Aritoteles


Aşıkların korkusu birbirlerini kaybetme değil, birbirlerini kaybettiklerinde kendilerini kaybetme korkusudur. Erol Anar


Başkalarını korkutanın, kendisi de hep bir korku içinde yaşar. A.Claudius


Başkalarının toplayacağından korkmasak, sokağa atılacak çok şeyler vardır. Oscar Wilde


Belirgin çizgilerden korkan; puslu havayı, kurttan korkan; köpeği sever. Yüksel Pazarkaya


Benim için yaralı olsa bile, korkaklığa yanaşmam. Napoleon


Benimle aynı düşüncede olan, herkesten korkarım. E.Benyoetz


Anlamlı Sözler, Manalı sözler, Kısa Anlamlı Sözler, Güzel Sözler,


A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  İ  K  L  M  N  O  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z 

Aradığınız konunun ilk harfini tıklayarak ilgili anlamlı sözlere ulaşabilirsiniz.

Bir ülkede masumlar polisten korkuyor, suçlular korkmuyorsa; o ülkede asayiş yoktur. Süleyman Demirel


Bir şeyin haklı olduğunu bildiğin halde, o şeyden yana çıkmazsan; korkaksın demektir. Konfüçyus


Bir tek şeyden korkuyorum, korkmaktan. Ali Kırca


Cürmü, daima korku takip eder, bu mücrimin en büyük cezasıdır. Hovuth Orne


Çoğu kez korku, yalan söylemesini öğretir.
Alfred de Vigny


Düşmana karşı cesaret göster. Çünkü korkarsan, maiyetinde korkak olurlar. Hz.Ebubekir


En cesur kişiler bile, ani şeylerden korkarlar. Tacitus


En derin korkudan doğar kahraman. Talat Sait Halman


Fen, din, ahlâk, menfaat; bunları uzlaştıran adamdan korkarım. Cenap Şahabettin


Gelenler korkmayanlardır. Korkanlar gelmediler. Çin Özdeyişi


Harpte yegane korkulacak şey, korkudur. Halide Edip Adıvar


Hayatta korkuyu bilmek istemiyorsanız, her şeyi anlamaya çalışın. C.C.Cummings


Herhangi bir şeyden korkan kişi, kudretli olmaz. Enrique Larretta


Herkes korktuğundan kaçar,Allah’tan korkan ise ona yaklaşır. Ebul Kasım


Hiçbir şeyden korkmak istemiyorsanız, her şeyden korkmaya çalışın. Seneca


Hiçbir şey, korkudan daha korkunç değildir.
Thoreau


İnsan ne fakirlikten, ne sürülmeden,ne hapisten, ne de ölümden korkmamalı, yalnız korkak olmaktan korkmalıdır. Epiktetos


İnsan, sevdiğinden korkar fakat korktuğunu sevemez. Cenap Şahabettin


İnsanı Allah’tan perdeleyen şirki oluşturan en önemli duygu; korkudur. A.F.Y.


Karısına çok bağlı olana hayran olmak, karısından korkandan ise korkmak gerekir. Kazım Taşkent


Kendisinden çok kişinin korktuğu kimse, çok kişiden korkmalıdır. P.Syrus


Kim Allah’tan korkarsa, Allah onu bütün korktuklarından korur. Hz.Muhammed


Kim daha korkak? Karanlıktan korkan çocuk mu, yoksa aydınlıktan korkan büyük mü? M.Freehill


Kim etrafa korku salarsa, kendisi de korkusuz değildir. Epikuros


Kim korktuğu ya da kendinden korktuğu insanı sevebilir. Cicero


Kimse korktuğu adamı sevmez. Aristotales


Kimseden korkmamak için, kimseyi korkutmamalıdır. İ.H.Bıçakçızade


Kimseden korkmayan kişi, herkesi korkutan kişi kadar kuvvetlidir. Schiller


Korkacağımız tek şey, korku olmalıdır. F.D.Roosevelt


Korkacağımız tek şey, korkunun kendisidir. Goethe


Korkak dövüşmeye mecbur kalırsa, bir devi bile yener. Brezilya Özdeyişi


Korkak insanlar, başaklı buğday sapını bile yılan sanır. G.Gardony


Korkak tehlikeye düşünce, ayaklarıyla düşünendir. Bierce


Korkaklar, ecelleri gelmeden birkaç kere ölürler, cesurlar ölümü bir kere tadarlar. W.Shakespeare


Korkaklar, hiçbir zaman zafer abideleri dikmemişlerdir. Eflâtun


Korkaklar, kendinden daha güçsüz olanlara güç gösterisinde bulunanlardır. Voltaire


Korkaklar, tehlikeli olmadığı zaman kuyruğunu sallar. Goethe


Korkmadan yaşayanlar, korkmadan ölmesini de bilirler. Mazzini


Korkmanız gereken tek şey, korkunun kendisidir. F.D.Roosevelt


Korku; batıl inançların temel kaynağıdır, zulmünde bir çok kaynağından biridir. Korkuyu fethetmek, bilgeliğin başlangıcıdır. Bertrand Russel


Korku bazen kafasızlıktan gelir, kalpsizlikten de geldiği gibi… Montaigne


Korku, bilgisizlikten doğar. Emerson


Korku, bütün faziletlerin önüne set çeker.
P.Syrus


Korku, emniyet kıtlığının meyvesidir. Dale Carnegie


Korku, gelecek bir kötülüğü beklemektir. Eflatun


Korku içinde yaşayan adam, asla hür değildir. Horatius


Korku ile tehlike, iki ayrılmaz dosttur. Goethe


Korku insanı uğursuzluktan kurtarmaz, daha beterine düşürür. S.Exupery


Korku, köleliktir. Eflatun


Korku, mantıktan daha kuvvetlidir. Yunan Özdeyişi


Korku nedir,utanma nedir bilen adam için, daima bir kurtuluş yolu vardır. Sofokles


Korku; nesnelerin en kötü ışıkta ki hallerini temsil eder. Livy


Korku, ruhu kemirir. M.Cevdet Anday


Korku, sadece senin yarattığın basit bir kavramdır. Bu kavramı yıkmakta, sadece sana bağlıdır. H.A.Bethel


Korku; sonsuza kadar var olacak bir şey için, kötü bir gardiyandır. Cicero


Korku ve azap hariç,her his müzikte teselli bulabilir. George Eliot


Korku ve umut, iki boş varlıktır. Goethe


Korku, yalan doğurur. Dostoyevski


Korku, yaratıcılığın önünde en güçlü engeldir. Ernest ve Young


Korku, yaşamamaktan doğar. C.A.Helvetius


Korkularda yıldızlar gibi hep oradadırlar ama gün ışığı onları gizler. İrwin D.Yalom


Korkuların öbür tarafına geçiniz. H.Ziya Ülken


Korkularını yenemezsen, bir gün onlar seni yener. O.Şaik Gökyay


Korkularınızın çoğu, bunların gerçekleş mesinden beter ve gülünçtür. M.Bozdağ


Korkunun, gözleri çoktur. Cervantes


Korkunun kaynağı, bilgisizliktir. Emerson


Korkunun olduğu yerde aşk, aşkın olduğu yerde korku yoktur. Korku egemense orada aşkı aramayın. Khrısnamurti


Korkunun olduğu yerde, yanlış rakamlar olacaktır. Deming


Korkuya dayanan bir barış, bastırılmış savaştan başka bir şey değildir. Henry Van Dyke


Korkuya yer vermeyen bir devlette, kanunlar hiçbir zaman gerekli saygıyı görmezler. Sofokles


Medeni cesaret kişiyi yıldızlara götürür, korku ise ölüme. Seneca


Ne fakirlikten, ne sürgünden, ne zindan dan, ne de ölümden korkmamalıdır. Epiktetos


Ne kadar az korkarsak, o kadar az tehlikedeyiz. Titus-Livius


Tek bir evrensel ihtiras vardır; korku. B.Shaw


Tek kitaplık adamlardan korkunuz. T.Aquinas


Ürkek biri tehlikeden önce çekingen, tehlike sırasında korkak, tehlikeden sonra da cesurdur. Jean Paul Richter


Ürkek olma, erkek ol. Ferit Kam


Ürkekler, çekingenler için her şey imkansız göründüğü için imkansızdır. Scoot