Kader ile ilgili anlamlı sözler

Hiç kimse, kaderini değiştiremez ve kaderinden kaçamaz. Bir ulusun kaderi; başbakanının sindirim organlarının iyi çalışmasına bağlıdır. Alın yazısından kaçıp kurtulmak isteyen, ona daha uzun bir iple bağlanmış demektir.


Alın yazımı değiştiremem ama, istediğim kaderede boyun eğmem. W.Shakespeare


Alın yazın fanidir, fakat senin arzularında fanidir. Ovidius


Alın yazısı zordur, okunmaz. B.Rahmi Eyüboğlu


Alın yazısından kaçıp kurtulmak isteyen, ona daha uzun bir iple bağlanmış demektir. Jasques Deval


Bir neslin kaderini ,bir evvelki nesil tayin eder. Konfüçyus


Bir tiyatroda insanın kendisine düşen rolü anlaması gerek; kader, kişiliğimize iğrenç ve düşük bir rol oynatmaya kalkışsa, ona karşı koymasını bilmeli. Alfred de Vigny


Anlamlı Sözler, Manalı sözler, Kısa Anlamlı Sözler, Güzel Sözler,


A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  İ  K  L  M  N  O  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z 

Aradığınız konunun ilk harfini tıklayarak ilgili anlamlı sözlere ulaşabilirsiniz.

Bir ulusun kaderi; başbakanının sindirim organlarının iyi çalışmasına bağlıdır. Voltaire


Genelde insanın kaderi, hak ettiği şey olacaktır. A.Einstein


Her dertli, kaderi kendine düşman bilir. La Fontaine


Hiç kimse, kaderini değiştiremez ve kaderinden kaçamaz. Goethe


Hiç şaşmayan saat gibi işler durur kader. Y.Kemal Beyatlı


İnançlarımızdan eylemlerimiz doğar, eylemlerimizden alışkanlıklarımız medya na gelir, alışkanlıklarımızdan karakteri miz oluşur ve karakterimiz üzerine de kaderimizi bina ederiz. Henry Hancock


İnsan mantığı yalnız kederden daha mantıklı olarak istenmektedir, o zaman kader olur. Thomas Mann


İnsanların saadetini, felâketini doğuran başlıca nedenler; kaderin sadece iyi ya da kötü oluşu değildir. Senancour


Kader acımasızdır, insansa küçük!. Goethe


Kader asla değişmez? Niçin? araştırdınız mı?
Ahmed Hulusi


Kader, bize iyi haberci göndermez. Oscar Wilde


Kader, cesaretiyle yardım eder. Vergilius


Kader çoğu kez alçakları yükseltir, yüksekleri alçaltır. Boccaccio


Kader hastalığı, alın teri ile geçer. İbrahim Olcaytu


Kader, hiçbir zaman irademe karşı koymadı. Napoleon


Kader; iki kardeşin oynarken kurdukları hayalleri bile gerçeğe dönüştürüyorsa, sizin göz yaşlarınızla kurduğunuz hayalleri niçin gerçeğe dönüştürmesin? M.Bozdağ


Kader, kendi elinde olmayan şeylere bağlanan kimselere karşı her zaman menfidir. André Maurois


Kader, kimseyi suçlu yapamaz. Seneca


Kader, korkunç bir düşmandır. Euripides


Kader, şansa kalmış bir şey ya da seçim meselesi değildir. O, beklenilecek bir şey de değildir. Kazanılacak bir şeydir. W.J.Byran


Kader, tüm mutluluk gereklerini önümüze koyar, bunlara karşı nasıl mutsuzluğa düşeceğimizi görmek için. O.Marquiz


Kadere, cahil insan pençe gösterir. Şeyh Sadi


Kaderimizle arzularımız, hemen hemen hiçbir zaman bağdaşmaz. André Maurois


Kaderin ağı yoktur, kucağı vardır. Akif Cemil


Kaderin amansız oluşu değildir, sorun; çünkü insan bir şeyi inatla isterse, onu elde eder. Korkunç olan,istediğimiz şeyi elde ettikten sonra ondan bıkmamızdır. O zaman suçu kaderde değil, kendi isteğimizde bulmalıyız. Casere Pavese


Kaderin terazisi, durmadan sallanır. Schiller


Kaderini seç, kendini sev. F.Nietzsche


Kaderiniz, karar anlarında biçimlenir. Anthony Robbins


Kaderle sevgi, cesurdan yanadır. Ovidius


Kadersiz, acısız olan var mı? Firdevsî


“Kaza geliyorum demez” sözü, kaderin bilinemeyeceğini ne güzel ispat ediyor. Akif Cemil


Kaza ve kader; düşenleri kaldırmak, eğilenleri doğrultmak için bin bir vasıtaya sahiptir. Goethe


Mukadder olan başına gelir. Hz.Ali


Mutlu olduğum zaman, insanları anlıyo rum sanmıştım. Halbuki onlara ancak, felaket içinde tanımam yazgıda varmış. Napoleon


Ne istediğinizi bilerek istemeye devam ettiğiniz sürece, kaderinizde size vermeye devam edecektir. M.Bozdağ


Ne kadar isen, kaderin oncadır. M.Rasim Mutlu


Tanrı: bütün yaratıklardan, “Kader defteri” ni saklar. A.Pope


Yarın ne olacak sorunlarını unut, kaderin yaşamına son verdiği bu günü yanına kar say. Roman Horace


Yaşamdan ölüme gitmek, insanın alın yazısıdır. Yüan Wei


Yazgının insanlara bir iyiliği de, namuslu işlerin aynı zamanda en yararlı işler olmasıdır. Quintilian