Eğitim ile ilgili anlamlı sözler

Eğitim
Ahlak, ruh ve görev bilinci yönünden çökmüş olan bir dünya, ancak ve ancak eğitimle,insan yetiştirmekle, insanlara erdemi öğretmekle kurtulur. Pestalozzi


Ana baba eğitilmiş olsalar, eğitilmiş çocuk doğurmak mümkün olurdu. Goethe


Benim eğitimli adam tarifim; doğru işi, yapılması gereken doğru zamanda ya pandır. Samimi olabilirsiniz ama bu yap tığınızın aptalca olmasını engellemez. C.F.Kettering


Bir mermer parçası için heykeltraş ne ise, ruh için de eğitim odur. Addison


Anlamlı Sözler, Manalı sözler, Kısa Anlamlı Sözler, Güzel Sözler,


A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  İ  K  L  M  N  O  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z 

Aradığınız konunun ilk harfini tıklayarak ilgili anlamlı sözlere ulaşabilirsiniz.

Bir milletin yükselmesi, o millet içindeki kötülerin yok edilmesi ile değil, insanların ve bilhassa çocukların güzel eğitimiyle mümkündür. Diderot


Bir ülkenin geleceği, o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır. A.Einstein


Biz mi çocukları eğitiyoruz, yoksa onlar mı bizi? Sıgeirner


Bozgun nedir? Bozgun eğitimden başka bir şey değildir, daha iyi bir şeye doğru atılan ilk adımdır. B.Rahmi Eyüboğlu


Çocuk eğitiminde, çalışmalarınıza onları tanımakla başlayınız. J.J.Rousseau


Çocuklara iyi ve doğru eğitim vermek için, eğitim meselesini çocuksuz kimselere sormak gerekir. Richard Hugo


Devlet içinde gençliğin, eğitim ve öğretimi ile uğraşmaktan daha büyük ve daha kutsal bir hizmet düşünülemez. Cicero


Dünyada kesinlikle felaket yoktur, özellikle engeller vardır; Eğitim görmüş güçlü bir irade, bunları daima aşar. Victor Pauchet


Eğer bir erkeği eğitirsen, bir kişiyi eğitmiş olursun. Bir kadını eğitirsen, tüm aileyi eğitmiş olursun. Afrika Özdeyişi


Eğitilmemiş deha, işlenmemiş gümüşe benzer. B.Franklin


Eğitilmiş insanların umutları, bilgisizlerin zenginliğinden daha değerlidir. Demokritos


Eğitim, ana dizinden başlar; her söylenilen kelime, çocuğun kişiliğine konan bir tuğladır. Hosea Ballow


Eğitim, bir insanı diktatör olmasına değil, önder olmasına yarar. Lord Braugham


Eğitim, ders vermek değildir. Bir bireyin iç yeteneklerini genişletme aracıdır. Nemoto


Eğitim doğrudan becerilerle ilgilidir, oysa öğretim insanı geliştirmekle ilişkili bir kavramdır. Hutchins


Eğitim; ekmek ve su gibi, toplumun en hayati ve mecburi ihtiyacıdır. Dante


Eğitim görmüş bir halkı bir yöne sevk etmek kolay, sürüklemek güçtür; idare etmek kolay, köleleştirmek imkânsızdır. L.Brougham


Eğitim, hayran olunacak bir şeydir. Fakat zaman zaman şurası hatırlanmalıdır ki, bilmeye değer hiçbir şey öğretilemez. Oscar Wilde


Eğitim, her şeydir. Şeftali, bir zamanlar acı bir bademdi; karnabahar, üniversite eğitimi almış lahanadan başka bir şey değildir.
Mark Twain


Eğitim; heykeltıraşın mermeri yontup şekillendirmesi gibi, insan ve toplumu şekillendirme ve şahsiyetlendirme sanatıdır. Edison


Eğitim, insan doğasına ve onun kanun larına önem vermelidir. Çünkü devletler gider, hükümetler kaybolur, fakat insan doğası kalır. Onun kanunları değişmez. Pestalozzi


Eğitim; insan ve dehayı geliştiren, ilahi sanatın adıdır. R.Şemsettin Sirer


Eğitim, insanın güç sandığı ya da gerçekten kolay alt edilebilen engelleri nasıl aşacağını öğretme sanatından başka bir şey değildir. Goethe


Eğitim; iyi niyetleri, iyi sonuçlara çevirir. Berry


Eğitim; iyiyi, büyüğü ve güzeli sevmektir.
Ernest Renan


Eğitim; kabiliyetleri olgunlaştırır, ama vücuda getiremez. Voltaire


Eğitim; kafayı geliştirmek demektir, belleği doldurmak değil. Mark Twain


Eğitim; mutlular için bir süs, mutsuzlar için bir sığınaktır. Demokritos


Eğitim o kadar sihirlidir ki, nasıl değiştiğini anlamazsın. Knut Hamsun


Eğitim, okulda öğrenilen her şeyi unuttuktan sonra geriye kalan şeydir. B.F.Skinner


Eğitim, öğrencilere saygıyla başlar. Emerson


Eğitim; öğretmenlerin çocuklara sözcüklerle anlattıklarıyla değil, çocukların fiziksel ve sosyal çevrede geçirdikleri yaşantılarla gerçekleşir. Maria Montessori


Eğitim sınırlarından dışarıya çıkan, bir daha içeri giremez. Boileau


Eğitim, tercihe bağlı olamaz. Townsend


Eğitim, yaşlılığın en iyi güvencesidir. Aristoteles


Eğitim; yoksullar için bir sermaye, zenginler için bir faizdir. Horace Mann


Eğitimden geçmeyen hayal gücüne sahip olanların; kanatları var, ayakları yoktur.
J.Joubert


Eğitimden yoksun olan insanlar, ölünceye kadar şahsiyetsiz kalmaya mahkûmdurlar.
Ziya Gökalp


Eğitimin amacı; doğuştan insanda var olan cevheri işlemek, özü geliştirmektir. Galiani


Eğitimin amacı, insanlarda bulunan kabiliyeti geliştirmektir. Eflatun


Eğitimin amacı; insanları kötü alışkanlıklardan kurtarıp, onlara güzel ve yararlı alışkanlıklar kazandırmaktır. Pestalozzi


Eğitimin en şaşılacak yanı; onun sayesinde öğrendiğimiz gerçekler dışına çıkmama şeklinde gösterdiğimiz kuvvetli tutuculuktur.
H.B.Adams


Eğitimin insanı bozmaması yetmez, daha iyiden yana değiştirmesi gerekir. Montaigné


Eğitimin kökleri acı, meyveleri tatlıdır. Aristoteles


Eğitimin sağlam olmasını isteyenler, köy hayatına yönelsinler. A.B.Alcoot


En çok hürriyet nerede ise, en çok eğitim oradadır. M.Audemars


Erkeğin de,kadının da eğitimi; birbiriyle münakaşa ettikleri zaman belli olur.? B.Shaw


Gerçek eğitim, kendinden en iyi vermekten geçer. M.Gandhi


Heykeltraşlık, bir taş yığını için ne ise, terbiye de insan için odur. Addison


Hiçbir anne ve baba, çocuğuna güzel bir eğitimden daha iyi bir miras bırakamaz. Hz.Muhammed


İnsan eğitebilir olmaktan çıktığı zaman, gerçekten yaşlanmaya başlamış demektir. A.Grafefe


İnsan eğitimle doğmaz ama eğitimle yaşar.
Cervantes


İnsanın eğitimi doğuşuyla başlar; insan konuşmadan, anlamadan önce eğitilir. J.J.Rousseau


İnsanları olgun ve ahlaklı hale getirme den, daha iyi bir dünya beklemeyiniz. Bunun için de her birimiz önce kendimizden başlayarak, sorumluluğu muzda onların eğitimi için çalışmalıyız. Ancak bunun da yöntemlerini öğrenmek, yapılacak ilk iştir. Marie Curie


İşsizliğe karşı en büyük silah, eğitimdir. Samuel Daniel


Öğrenimden kazancımız, daha iyi ve daha akıllı olmaktır. Montaigne


Öğretim, aklın gücünü geliştirir. Horatius


Öğretim sanatı; genç beyinlerin, sonradan kendilerini tatmin edecek olan tabii meraklarını uyandırmak içindir. A.France


Öğretim seferberliği, hükümetin ilk meselesi olmalıdır. Napoleon


Öğretilen şeyleri unutulduktan sonra geriye kalan, eğitimdir. B.F.Skinner


Öğretimin sırrı, öğrenciye saygı duymaktır.
Emerson


Planınız bir yıl içinse pirinç ekin, on yıl içinse ağaç dikin, yüzyıl içinse, insanları eğitin. Huang-Çe


Sadece iyi yetiştirilmiş bir insan, hatasını kabul edip sorunun kendisinde olduğunun farkına varabilir. B.Franklin


Tüm yaşam eğitimdir. Herkes öğretmen dir ve herkes sürekli olarak öğrencidir. Maslow


Ülkede ki ahlak bunalımının bir kaynağı da, anne ve babanın çocuk eğitiminde tuttukları yoldur. Namık Kemal


Yeteri kadar eğitime sahip olmalısınız ki, çevrenizde ki insanları gereğinden büyük görmeyesiniz. Fakat bilgeliği sağlayacak kadar da eğitiminiz olmalı ki, onları küçük görmeyesiniz. M.L.Boren


Yurdu savunmanın en ucuz yolu, eğitimdir.
Buckle


Yurt müdafasının en emin ve en ucuz yolu, eğitimdir. Büchner


Yurdun imarı çocuk eğitimi ile başlar. Çocuklarını geleceğe hazırlamayan milletler esir olmaya, hatta yok olmaya mahkûmdurlar. A.Saip Ece

One Comment