Beş duyu organımız ile ilgili anlamlı sözler. Burun Deri Dil Göz Kulak

Ah o kötü diller, bir tabancadan daha tehlikelidirler. A.S.Griboyedov


Aklı kıt olan, dilini tutamaz. Hz.Ali


Aklının dili gönlünün ötesindedir; ahmağın gönlüyse dilinin ötesinde. Hz.Ali


Bakarken iki gözünü aç, evlendikten sonra birini kapat. Jamaika Özdeyişi


Bakmasını bilen göz için karanlık, karanlık değildir. A.Hamdi Tanpınar


Başkaları için ağlayan, gözden olur. Tolstoy


Başların belası, dillerden gelir. Nizamî


Baştan çıkarıcı şeytanın dili, ne tatlıdır.
Mikszath


Bazen dudakların bitiremediği cümleleri, gözler tamamlar. Ahmet H.Müftüoğlu


Ben hataları gören gözleri yok ettim. Mevlâna


Ben şimdiye kadar, yürek acısına kulaktan şifa verildiğini hiç duymadım.
Anton Çehov


Bildirilmesi lâzım olanı söyledim sana, ya faydalanırsın ya da çarpar kulağına.
İmam-ı Rabbani


Bir dilin gücü; kendini yabancı olan şeyleri atmakta değil, onları yutup hazmetmekte gösterir. Goethe


Bir göz hatırı için çok gözler sevilir. Polonya Özdeyişi


Bir erkeğin ölürken kıpırdayan son yeri, kalbidir. Bir kadının ölürken, dili. George Chapman


Bir ulusun tarihi, o ulusun gözlerinden okunur. Thomas Gary


Bütün mesele, ruhları görebilecek gözler edinmektir. Lord Byron

Anlamlı Sözler, Manalı sözler, Kısa Anlamlı Sözler, Güzel Sözler,


A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  İ  K  L  M  N  O  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z 

Aradığınız konunun ilk harfini tıklayarak ilgili anlamlı sözlere ulaşabilirsiniz.Cenab-ı Hakk’ın kaza ve kaderinden sonra, ümmetinin ekserinin ölümleri gözdendir. Hz.Muhammed


Dil; cismi küçük yırtıcı bir aslandır, onu sağlam bağla. Hz.Ali


Dil, herkesin bir taş eklediği bir yapıdır.
Emerson


Dil ile düğümlenen, diş ile çözülmez. Kaşgarlı Mahmut


Dil kalptekini söyler. Kafkas Özdeyişi


Dil keskin bir kılıçtır, nasıl keseceği bilinmez. Söz, döndürmesi kolay olmayan ok gibidir. Şehabeddin Ahmed


Dil sürçeceğine, ayak sürüsün daha iyi.
George Herbert


Dil ucundan gâh olur ki, başlar yiter. Sinan Paşa


Dil, vücut dediğimiz geminin dümenidir.
Thomas Fuller


Dil yarası, ok yarasından daha şiddetlidir.
Hz.Ali


Dili ve sözü bir olmayan kimsenin, yüz dili bile olsa; o, yine dilsiz sayılır. Mevlâna


Dilin ağır, gözün çabuk işlesin. Cervantes


Dilin düşünceden önce hareket etmesin.
Chilon


Dilin müşterisi, kulaktır. Sultan Veled


Dilin salavat getiriyor durmadan ama, Mustafa’nın temizliğinden ne haber?
Mevlâna


Dilinizi daima iyi kullanınız. O sizi saadete götürdüğü gibi, felâkete de götürebilir.
Hz.Ali


Dizginsiz dil, bela getirir. Aiskhylos


Doğrusu çok şaşılacak şey, diller ne güzel söylüyor, kalplerde biliyor. Fakat ameller ayrı düşüyor. Hasan-ı Basri


Dünyada her şeyin kendine göre bir güzelliği vardır. Fakat her göz bunu göremez. A.Hikmet Müftüoğlu


Dünyada yalnız, insan gözleri ağlar. Andrew Marvell


Eğer bir erkek, bir kadının söylediklerine kulak veriyorsa; o kadın güzel bir kadın değildir. Henry Haskins


En duru gören, yabancıların gözleridir. Reade


Evlenmeden önce gözlerinizi dört açın, evlendikten sonra yarı yarıya kapayın.
Portekiz Özdeyişi


Gezerken, gözlerini yanına almayı unutma.
A.B.Alcoot


Göz açıldıkça, ruh perdelenir. Tevfik Fikret


Göz,bazı dimağların penceresi, bazılarının dürbünü ve bazılarının da aynasıdır.
Cenap Şahabettin


Göz, güzel görmeyi akıldan öğrenir. Ali Suad


Göz, kalbin ayinesidir. B.Said-i Nursî


Göz, kendisinden başka her şeyi görür.
Thomas Fuller


Göz, mideden büyüktür. Alman Özdeyişi


Göz öyle bir hassedir ki, ruh bu alemi o pencereden seyreder. B.Said-i Nursî


Göz sevdiğini, gördüğünü yitirebilir. Can gözüyse gördüğünü daima görür. Mevlâna


Göz yumulmakla, kör olunmaz. M.Akif Ersoy


Gözden ırak olan, gönülden de ırak olur.
Thomas A.Kempis


Gözdenin, dostu olmaz. Thomas Gray


Göze göz, dişe diş; ele el, ayağa ayak.
İncil


Gözler az gördüğü, kulaklar az duyduğu ölçüde hayâl gücü artar. Stefan Zweig


Gözler, dudakların söylemeye cesaret edemediği şeyleri, açığa vuracak kadar cesurdurlar. İsmail Ergün


Gözler, görmek istediğini görür. Eugene O’Neill


Gözler, insan ruhunun pencereleridir. Du Bartas


Gözler, kulaklardan daha emin tanıklardır.
Heraklietos


Gözler övülünce, geri kalan yerler hiçbir şeye yaramıyor demektir. Lermontov


Gözler yaşarmadıkça, gönülde gökkuşağı oluşmaz. J.V.Cheney


Gözlerimizi oymuşlar, şimdi de göremiyoruz diye bizi kınıyorlar. Malcolm X


Gözlerin en güzelliği, bazen en yalancılarıdır. Victor Hugo


Gözlerin gördüğü noksanlıkların düzeltilmediği yerlerde, gözlerin görmediği felaketler başlar. Gülten Akın


Gözlerin konuştuğu dil, her yerde aynıdır.
G.Herbert


Gözlerini kamaştıran renkli camları kır da öyle bak ki, gözüne çarpan şeyin ne olduğunu anlayabilesin. Mevlâna


Gözlerinizden akabilen yaşların acılığı hiçtir; asıl, insanın ruhunda mahpus kalan yaşlar zehirdir. Cenap Şahabettin


Gözü açık kör! Her şeye hep aynı bakar ve görüyorum sanır. Ali Suad


Gözü haramdan korumak, ne güzel şehvet perdesidir. Hz.Osman


Gözün zekatı, başkalarının ayıbını görmemektir. Kenan Rıfai


Gözüne egemen olan, eline de olur. İ.Feyhaman Duran


Gözünü dört aç, keçe ile peçe kusur örter.
R.Halid Karay


Ha deniz suyunun tuzluluğunu bir damla balla gidermeye kalkmışsın, ha kötüleri tatlı dille yola getirmeye. Bhartrihari


Hayatta gözünüzü dört açınız ki, ölürken rahat kapayasınız. Alaaddin Başar


Hep eksik ve kötü tarafları gören gözler, iyi ve güzel olanlara kördür. M.Şevket Esendal


Her fert; gözlerini nereye dikiyorsa, nazarını orada otlatıyor demektir. Alaaddin Başar


Her kişinin iki resulü vardır. Biri zahir, diğeri batın. Zahir dildir, batın gönüldür. Dil Muhammed’e, gönül Cebrail’e benzer. Hacı Bektaş-i Veli


Herkesin içinde doğru olana eğri bakan bir göz vardır. Mimar Sinan


İnsan çok üzgün olunca, mağlubiyete uğramış kedinin köpeğe saldırması gibi dilini uzatır. Şeyh Sadi


İnsan dilini, dişlerinin içinde korumalıdır.
Henry Fielding


İnsan dilini tutup konuşmadıkça, ayıbı da hüneri de gizli kalır. Şeyh Sadi


İnsan, dilinin altında gizlidir. Hz.Muhammed


İnsan, dilinin ve arzularının hakimi değildir.
Spinoza


İnsan diliyle değil, yaptığı işlerle konuşmalıdır. Stehr


İnsan, ekseriye dilinden belaya girer. Hz.Ali


İnsan gözden ibarettir, geri kalan deridir. Göz ise dostu görendir. Mevlâna


İnsan, gözleri kapalı olduğu zaman da görebilir. C.Coolidge


İnsan gözünü açtı,bu diyarı seyretti. kapayınca sorulacak ne gördüğü. Yoruma göre kıymet biçilecek. Ali Suad


İnsan güzelliğinden hiçbir şey bilmeyen bir kişinin, gözleri yoktur. Li Yü


İnsan kalbi bir sandıktır; dudaklar onun kilidi,dil ise anahtarıdır. İnsana o anahtarı iyi muhafaza etmek düşer. İbn-i Abdülaziz


İnsan kulağına değil, gözüne inanmalıdır.
F.Hebbel


İnsana dil yükü, en ağır yüktür. Salburcuoğlu


İnsana kimse gözü gibi lâlalık edemez.
Mevlâna


İnsanı maskara eden, dildir; içsiz cevizin hafifliği. Şeyh Sadi


İnsanın ancak iki gözü var, fakat görmek için yüz tane lâzım. Theodor Storm


İnsanın gözleri öyle kelimelerle konuşur ki, dil onları telaffuz edemez. Kızılderili Özdeyişi


İnsanın gözü karanlıkta da iyi görmez, çok parlak ışıkta da… Montaigné


İnsanın kalbi sandık, dudakları kilit, dili anahtar olmalıdır. Hz.Ali


İnsanın selameti, dilinin tutmasına bağlıdır.
Hz.Ali


İnsanlar ile münakaşamda, hakkın be nim ya da onların lisanından çıkması arasında hiçbir fark gözetmedim. İmam-ı Şâfiî


İnsanlara ok atmak, dil ile taşlamaktan daha hafiftir. Zira dil taşlaması hedefini şaşırmaz. Süryan-i Şevki


İnsanoğluna konuşmayı öğrenebilme si için iki yıl, dilini tutmasını öğrenebil mesi için altmış yıl gereklidir. Resul Hamzatov


Kapalı gözler, ruhu seyretmenin en güzel şeklidir. Victor Hugo


Kasabın birine dediler ki; Biliyor musun, dilin kemiği yoktur. Kasap; Biliyorum, dedi,işte bunun için pahalıya mal olur. İlhan Selçuk


Kendi dilini tam olarak bilmeyen, başka bir dili de öğrenemez. G.B.Shaw


Kendisine izin verilmeden önce,kim bir evin köşe bucağı ile gözlerini doldurursa, gerçekten fasık olmuştur. Hz.Muhammed


Kıvılcımsız bir göz, iri bir üzüm tanesinden başka nedir ki? Resul Hamzatov


Kişi, dilinin altında gizlidir. Hz.Ali


Kişinin kıymeti, dilinin altında ve kaleminin ucunda gizlidir. Onu söz ve yazı açığa vurur. Ali Fuat Başgil


Kulağı yok ki nefsin, nasihati dinlesin. Ali Suad


Kulağın suça, ağır olsun. P.Syrus


Kulak asmaz davulu dinleyen, elbette köse.
Neyzen Tevfik


Kulak bizim için en içsel duyu organımızdır; öyle bir organ ki, mekanı dolduran görüntülerin en gizli titreşimiyle harekete geçer. Carl Gustov Carus


Kulak, manayı duymaz. Ali Suad


Kulak, yüreğe giden bir caddedir. Voltaire


Kullandıkça keskinleşen tek alet, dildir. W. Irwing


Kuru kalbe, kuru göz. Victor Hugo


Lisanın sözü, kalbinin özüdür. Hz.Ali


“Mama,cici,atta” deyişimiz görülecek şey. Biz sana dilimizi öğretmeye çalı şırken sen bize dilini öğrettin çocuk. Arif Nihat Asya


Mavi gözler, “Beni sev yoksa, kendimi öldürürüm”,Kara gözlerde, “Beni sev yoksa, seni öldürürüm” der. İspanyol Özdeyişi


Nakışta; nakkaşı görmeyen göz, gören göz değildir. M.Rasim Mutlu


Neden iki kulağımıza karşılık, bir dilimiz var; biliyormusun? Çok dinleyelim de, az konuşalım diye. Diyojen


Öğrenilmesi gereken ilk dil; tatlı dildir.
Barış Manço


Sağ gözü eylemesin sol göze Allah muhtaç.
Sümbülzade Vehbi


Satın alırken, kulaklarını değil, gözlerini kullan. Çek Özdeyişi


Sivri bir dil, kullandıkça bilenen keskin kenarlı bir alettir. W.İrwing


Siz kendinize kendi gözünüzle bakın. Niteliğinizi,ötekinin gözünde değil, kendi gözünüzde arayın. Hilmi Yavuz


Şap olur mu şeker? Olmaz. Fakat şe kerin şap olduğu vakidir; balayı geç tikten sonra,bazen gelin hanımın dili!. R.Halid Karay


Tatlı dil, her kapıyı açan sihirli bir anahtardır. Montaigné


Tatlı dili olanların, dostları her gün biraz daha artar. Hz.Ali


Tatlı dilli ol ki, sevilesin. Hz.Ali


Ya şimdi konuş, ya dilini tut. İncil


Yalnız dilini hıfza alış; âza-yı saireni Allah affeder. Cenap Şahabettin


Yalnız insan gözleri ağlar. Andrew Marvell


Yaşanılan çağın kendi anlamlarından oluşan bir dili vardır ki, her dil ona uymak zorundadır. Amiel


Yetmiş iki millete bir göz ile bakmayan, halka müderris olsa hakikatte asidir. Yunus Emre


A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  İ  K  L  M  N  O  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z 

Aradığınız konunun ilk harfini tıklayarak ilgili anlamlı sözlere ulaşabilirsiniz.

One Comment