“Allah’ım! Nefsime takvasını ver ve nefsimi temizle, sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Sen nefsimin dostu ve mevlasısın. 

“Allah’ım! Nefsime takvasını ver ve nefsimi (her türlü kötü şeylerden) temizle, sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Sen nefsimin dostu ve mevlasısın.” (Müslim, Dua, 73)—