Tembel Tembellik ile ilgili anlamlı sözler

• Ahlaksızlıkların anası, tembelliktir. J.J.Rousseau
a6• Atalet; vücut içinde dem, hayat içinde mevttir. Soy ise vücudun hayatı, hem hayatın yakazasıdır. B.Said-i Nursî
• Ekin ekmiş olanlar, harman zamanı mahsullerini alırlarken, ekmemiş olanlar da tembellik ettiklerini anlayacaklardır. Şeyh Sadi
• İnsanı vaktinden önce yıpratan bir şey varsa, o da tembelliktir. Hz.Ali
• İnsanın tembelliği, sonsuzdur. André Gide
• İş görmeyen adama tembel denmez, tembel o adamdır ki, iş görmeye zorlansa elinden bir şey gelir. Sokrates
• Tembel insan, şeytanın oyuncağıdır. Arap Özdeyişi
• Tembellik, bütün ahlaksızların başıdır. Ludwing Tieck
• Tembellik, dünyada en büyük israftır; hayatın israfı… Jeremy Taylor
• Tembellik, iki çocuklu anadır. Kızının adı açlık, oğlunun adı hırsızlık. Victor Hugo
• Tembellik, kişinin hayatını herhangi bir işten daha çok doldurur ve onu kendi kendisinin kölesi kılar. Edmund Burke
• Tembellik, kötülüklerin öncüsüdür. Sait Faik
• Tembellik; o kadar yavaş hareket eder ki, yoksulluk çok geçmeden ona erişir. B.Franklin
• Tembellik; ölümün küçük kardeşi, sefalet; hayatın büyük düşmanıdır. Namık Kemal
• Tembellik, özgür adamı tutsak eder. Firdevsî
• Tembellik, saadetin düşmanıdır. Akil Muhtar Özden
• Tembellik; sadece ruh durumunu bozmakla kalmaz, aynı zamanda pişmanlıkta yaratır.
Schiller
• Tembellik vücudun aptallığı, aptallıkta zihnin tembelliğidir. H.Melville
• Tembellik, yeteneklerin ölüm döşeğidir. Samuel Smiles
• Tok bir öküzün rahatlığını isteyenler, muhteşem birer tembeldir. R.Necdet Evrimer