• Nutuk ile ilgili anlamlı sözler

    Nutuk Nutuklar, fikirleri saklamak için atılır. Bir vaaz ne kadar uzarsa, o kadar kötüdür. Martin luther En iyi vaaz; dudaklarınızdan dökülen değil, yaşamınızda görülendir. O.Goldsmith Erbabı kemalin nutukları kısa, fakat veciz olur. Çoğalınca yavanlaşır. Mustafa A.Çınar Fiilen spor yapan biri, spor konusunda vaaz veren elli kişiden çok daha iyidir. Knute Rockne Hitabet; insanları ayık ve doğal düşüncelerinden ayırma sanatıdır. Chatfield Hitabetin amacı; doğru söylemek değil, kandırmaktır. Macaulay İnsanlığın söylediği bitip tükenmez nutukta, her ünlü adam bir fikirdir. Alfred de Vigny Nutuk; ekilen, yetişen, biçilen bir eserdir. Dale Carnegie Nutuklar, fikirleri saklamak için atılır. W.Osler Anlamlı Sözler, Manalı sözler, Kısa Anlamlı Sözler, Güzel Sözler, A  B  C  Ç  D  E  F  G…