• Kültür ile ilgili anlamlı sözler

    Bir milletin kültürü, kendine mal edebilmesi için ecnebi diller okuyup, kendi diliyle düşünmesi lâzımdır. A.Hamdi Tanpınar Canlı bir kültür, bilgi noksanlıklarını süratle telafi eder. Nevzat Köseoğlu En kültürlü kişi, kendini çok sayıda insanın yerine koyabilendir. Jane Adams Hikmetli kültürlü insan, hayatını feda ederek kazanır. Epiktetos Kendi kültürü ile ilgisi olmayan insan, ülkesinin yabancısıdır. Ludwig Tieck Kültürler, dosdoğru yollar çizer. Dostoyevski Kültürler, her şeyi unuttuktan sonra insanın aklında kalandır. Edovart Herriot Kültürlü, eğitimli kişi; kendi türdeşlerine saygılı bir davranış içindedir. Öztin Akgüç Kültürlü insanların ahlak çıkmazlarında yardımcı olmak, kültürsüzlere yardımcı olmaktan daha güçtür. Goethe Kültürün az olduğu toplumlarda, dev aynaları çok olur. R.Necdet Kestelli Tapmadan sevmek, aşağılamadan eleştirmek gelişmiş bir kültürün…