Sanat ile ilgili anlamlı sözler


Bütün sanatlar, Allah vergisidir. B.Waldis


Bütün sanatlar kardeştir, her biri diğerinin ışığı altında ilerler. Voltaire


Dünya aydınlık olsaydı, sanat olmazdı. Albert Camus


Doğruyu iste,iyiye tutun, sevgiyle dol, sanatla ilerle,insanın iyi yaşamasının yolları bunlardır. Konfüçyus


Ey insan! Sanat, yalnız senindir. Schiller


Anlamlı Sözler, Manalı sözler, Kısa Anlamlı Sözler, Güzel Sözler,


A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  İ  K  L  M  N  O  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z 

Aradığınız konunun ilk harfini tıklayarak ilgili anlamlı sözlere ulaşabilirsiniz.

Filmde hakim olan şey; teknik, tiyatroda sanattır. Woody Allen


Gerçek sanat, metafizik çalışmadır. F.Nietzsche


Her sanat, insanın kaderine karşı bir isyandır. André Malraux


Hayat ve sanat, bütün olarak kavranır. Picasso


Hiçbir sanatta ileri gitme yoktur, sadece değişmedir söz konusu olan. Değişime uğramayan sanat çöker. M.Cevdet Anday


Ismarlama, sanatı öldürür. Dostoyevski


Konusu ile değil de kendisiyle ilgilenen sanattan, daha bayağı ,daha hüzün verici bir şey olamaz. G.Santayana


Parodiler, asla asılların yerini dolduramaz.
A.F.Y.


Sanat; baskıdan doğar, dövüşle başlar, hürlükten ölür. M.S.Forbes


Sanat benim, bilim biziz. Claude Bernard


Sanat, bir çeşit hastalıktır. Giacomo Puccini


Sanat, bizi Allah’a götüren köprüdür. G.Ebers


Sanat çoğu kez, yenilik getiricidir ve çoğu kez devrimcidir. Edmont Goblot


Sanat, demokrasinin en kesin antitezidir. Thomas Moore


Sanat, doğadan daha zariftir. İbn-i Sina


Sanat doğanın içindedir, sanatkar onu görebilendir. Ülkü Tamer


Sanat, doğanın kusursuz hale getirilmişidir. Thomas Brown


Sanat; doğaya ilave edilmiş insan, daha iyisi insana ilave edilmiş insandır. Edmont Goblot


Sanat, ekmek peşinde koşarsa alçalır. Aristofanes


Sanat eserleri, bir medeniyeti sonra ki nesillere anlatan şahitlerdir. E.G.Benite


Sanat; gemileri, arabaları bile yürütür. Sevgiyi kurar. Ovidius


Sanat,görüneni yinelemek değil, görünebilirlik sağlamaktır. Paul Klee


Sanat; hayatın ekmeği değil, şarabıdır. J.P.Richter


Sanat; herkesin geçemeyeceği bir yerden sonra başlar. William James


Sanat, insan tarafından meydana getirilmiş doğadır. Owen Meredith


Sanat; insanla iyi olan, arasında kurulan kutlu birliğin adıdır. Tolstoy


Sanat, insanların düşüncelerini birbirleri ne ulaştırmak için icat ettikleri bir vası tadır. Öyleyse, ortak bir yönü olmalıdır. André Lhote


Sanat kâinatın içindedir. Sanatkar, bunu oradan çıkarabilendir. Albrecht Dürer


Sanat, kendi yasalarını kendi koyar ve zamana hükmeder. La Rochefoucauld


Sanat; kuvvettir. Longfellow


Sanat, metafizik çalışmadır. F.Nietzsche


Sanat, mevzuundan büyüktür. Arif Nihat Asya


Sanat ne bir oyun ne de bir eğlencedir. O,ancak ruhunu dışarıya vurarak kendisini göstermesi ihtiyacıdır. E.G.Benite


Sanat ne kadar uzun Tanrım, hayat ne kadar kısa. Goethe


Sanat, özgürlüğün çocuğudur. Schiller


Sanat, ruhun zaferidir. Channing


Sanat, sanat içindir. Victor Cousin


Sanat,sırrını bilenler için bir tutam otun altında saklıdır. Bu sırrı bilmeyenler onu, bir dağın altında sanırlar. Arap Özdeyişi


Sanat, şekillerin uzun ve kemaline ruhun derinliğine katmaktır. Ahmet Hulusi


Sanat, tabiatı taklitten başka bir şey değildir.
Seneca


Sanat tapınağı kelimelerden kurulmuştur. Resim, heykel,müzik o tapınağın ancak pencereleridir. J.G.Holland


Sanat, tükenmez hazinedir. Hz.Ali


Sanat ve edebiyat; içtimâi ve ahlaki sarsıntıları haber veren, yanılmaz bir sismograftır. R.Necdet Kestelli


Sanat, yalnızca ekmek parasını ondan kazananların atölyesinde öğrenilir. Samuel Butler


Sanat yanılabilir, doğa hiç yanılmaz. John Dryden


Sanat yapıtı, o dilden başka dile çevrilemez.
M.Cevdet Anday


Sanat; zenginliğe süs, fakirliğe zenginlik, ihtiyara teselli, gençliğe terbiye verir. A.Hikmet Müftüoğlu


Sanatı duyan insanlarla, sanatı anlayan insanlar çoktur; ama sanatı hem duyan hem anlayan insan pek azdır. G.S.Hillard


img_3399

Sanatı kendine hayat edinenler için, hayat büyük bir sanattır. Brachvogel


Sanatın düşmanı, bilgisizliktir. Ben Johnson


Sanatın gayesi; güzellik, ahlâkın gayesi; güzelliktir. Mehmet Kaplan


Sanatın güldürdüğü, gülünç de olsa sevilendir, sövülen değil. İ.Hakkı Sevük


Sanatın kurallarını koyan kişi, Homeros’tu.
F.Wayland


Sanatın ödevi; doğayı kopya etmek değil, doğayı ifade etmektir. H.de Balzac


Sanatın özü, içsel bir deneyimi iletebilmek için dış formlar kullanmaktır. T.Edison


Sanatlar, hürriyet tarafından emzirilince büyürler. Schiller


Sanatta ancak, kabiliyetin değeri vardır. Schopenhauer


Sanatta en iyi, kafi derecede iyidir. Nurullah Ataç


Sanatta en rahatsız edici şey, özgürlüktür.
Paul Valéry


Sanatta hiçbir şey, hatta hareket bile tesadüf değildir. Edgar Degas


img_33941

Sanatta tıpkı hayal gibi, insan içine daldı ğı oranda genişliyor ve enginleşiyor. Goethe


Sanattaki gerçeğin sırrına ulaşmak, öz varlığı ilahi varlığa bırakmaktır. Bettine Brentand


Tiyatro, çok başlı bir canavardır. Massinger


Yaşatacak bir sanat, dilenmekten hayırlıdır. Hz.Ömer