Para ile ilgili anlamlı sözler

Para sözleri

Varsa paran pulun, âlem senin kulun; yoksa paran pulun, sokaklar senin yolun. para ile ilgili sözler


Parayı köleniz yapın, yoksa efendiniz olur.Paranın değerini öğrenmek isterseniz, borç almaya çalışın.


Akçenin değerini, ancak üstünde ki pas belli eder. Goethe

para ile ilgili sözler

Aslında parayı sevmiyorum fakat sinirlerimi yatıştırıyor. Joe LouisBeş parmağı para çantasında olanın, kudreti vardır. Bismarck


Bir insan için dostlarından çok parasına bağlıdır diye bilinmekten daha utandırıcı bir şey olur mu? Eflatun


Bir insanın bir şeyi, şu ana kadarkine oranla daha iyi ve daha ucuza üretmesine izin verin, para akmaya başlayacaktır.
Henry Ford


Bir insanın sevdiği kişiyi tüm isteklerine ulaştıracak, onu mutlu kılacak paraya sahip olmaması acıdır. La Bruyére


Bir köşesi delik olan cebi, boşuna doldurmayın.
George Eliot


Bir paranın nereden geldiğini öğrenmek istiyorsan, nereye gittiğine bak. İmam-ı Azam

para ile ilgili sözler

Birikmiş para; ya bizi idare eder, ya bize itaat eder. Horatius


Bütün kapıları açan anahtar, paradır. Molieré


Cebiniz delikse, onu para ile doldurmanın bir faydası yoktur. George Eliot


Doğmuş çocuğu beslemek için sarf edi lecek paranın, ana rahmindeki çocuğun doğmaması için sarf edildiği bir dünyada bir bozukluk, bir terslik var demektir. Rasim Özdenören


Dost ve ahbaplara yedirdiğim yirmi dirhem, fakirlere verdiğim yüz dirhemden benim için daha sevimlidir. Hz.Ali


Dünyada en güç istenen, ödünç paradır. R.Halit Karay


Dünyada en sağlam temel; paradır. Cervantes


Dünyada hem yokluğu, hem çokluğu kötü, yalnız bir şey vardır; Para. R.Necdet Kestelli


Dünyanın en kolay işi, başkasının parasını harcamaktır. G.Santayana


Eğer birisi, ‘’Benim için para değil, prensipler önemlidir’’ diyorsa, bilin ki önemli olan paradır. Kin Hubbard


Eğer paranın değerini bilmek istiyorsan, git bir kimseden borç para iste. B.Franklin


Eldeki para hürriyetin aletidir. Fakat peşi kovalanan para, tam tersine kölelik aletidir.
J.J.Rousseau


Eldeki sağlam bir metelik, daha iyidir beş metelik umudundan. La Fontaine


para ile ilgili sözler

Para ile ilgili anlamlı sözler

En dar zamanlarda bile harcanacak devlet parası vardır. A.Manzoni


Enayilerin paralarını ellerinde tutmaları na izin vermek, ahlaksal olarak yanlıştır. Murphy Yasası


Fazla para insanı, insafsız yapar. Horatius


Hem para harcayan, hem para biriktiren adama ne mutlu! S.Johnson


Her para kazanan, para yığınını hudutsuz çoğaltmak ister. Aristoteles


Her parasız kadın, koca peşinde koşan bir maceraperesttir. G.Bernard Shaw


Her şey, paraya bağlıdır. Goethe


para ile ilgili sözler

Her şeyin para ile ölçüldüğü bir yerde, toplumsal adalet ve rahatlık hiçbir zaman gerçekleşemez. ThomasMoore


Hiç kimse avucunda para, elinde banka defteriyle doğmamıştır. Dale Carnegie


İnsan; önce para kazanmak için sağlığını, sonra da sağlığını kazanmak için parasını verir. Goethe


İnsana paraya davrandıkları gibi davra nanlar, onu harcamak için kullanırlar. Ali Suad


İnsanı insan yapan, paradır. Pindaros


para ile ilgili sözler

İnsanın ahlâkını bozan para değil, ruhunda ki para hırsıdır. Kemal Sayar


İnsanlar sahte para yaparlar ama çok kere para da sahte insanlar meydana getirir.
Sydney Harris


İnsanların çoğunu üzen; ellerinde az para olması değil, ellerindeki parayı sarf etmesini bilmeyişleridir. Dale Carnegie


İnsanoğlunun hiçbir icadı, para kadar fesat verici değildir. Sofokles


para ile ilgili sözler

Kendi elinle vereceğin bir akçe, senden sonra verilecek yüz akçeden daha değerlidir. F.Attar


Kılavuzu para olana, her kapı açıktır. W.Shakespeare


Kullanmayacak olduktan sonra, para nene gerek!. P.Syrus


Lekeli bir paranın, insana sürekli bir faydası olmaz. S.Maugham


Nerede para varsa, orada yahudi vardır. Montesquieu


Para açlığı giderir, mutsuzluğu değil; yemek mideyi doyurur, ruhu değil. B.Shaw


Para, adamı pek çabuk rezil eder. F.Attar


Para, altıncı duyumuz gibidir. O olmazsa diğer beş duyudan yararlanamayız. Bu nedenle az gelirlilerin yaşam olanaklarının yarısı, yüzlerine kapalıdır. Francois Mauriau


Para arttıkça, para sevgisi de artar. Juvenalis


Para aşkı-kızlar alfabeyi öğrenmeden evvel bunu öğrenirler. Juvenalis


Anlamlı Sözler


Para birçok şeyleri dışına verir, ama içini vermez; Yiyecek şeyi verir, iştah ver mez; neşeli anlar verir, mutluluk vermez. Cleobul


Para, bir hiçliği bile birinci yere getiren biricik yoldur. Dostoyevski


Para, bir istibdat kudretidir. Dostoyevski


Para bozmak, para bozdurmaktan iyidir. Mektupçu Agâh


Para bütün fenalıkların anasıdır diyen, acaba fenalıkların babasını da tanıyor mu? İlhan Selçuk


Para bütün istekleri karşılar, çünkü istenenler sıradan şeylerdir. Aleksis Carrel


Para bütün sorunları çözer, zenginlerin ki hariç. Mustafa Güngör


Para, büyük bir iğfal vasıtasıdır. Dostoyevski


Para cebe girmeden, kazanılmış sayılmaz. Addison


Para çok kimseye, kötü yollar öğretir. Plautus


Para denen şey, kimseyi tanımaz; kulakları, kalbi yoktur paranın. H.de Balzac


Para en iyi dost ve tehlikeli düşmandır. John Simon


Para geleneksel toplumda köylüyü satın alır. Çağdaş toplumda ise kafaları ve oyları. A.Taner Kışlalı


Para gübreye benzer, yayılmadığı sürece pek işe yaramaz. Francis Bacon


Para her kapıyı açar, sadece ölümün kapısını kilitleyemez. A.Arvasi


Para her şeyi yapar diyen adam, para için her şeyi göze alan (yapan) adamdır. B.Franklin


Para idaresini bilmeyen bir adamı mahvetmenin en emin yolu, ona biraz para vermektir. G.Bernard Shaw


Para ile muhabbet olmaz, parasız muhabbette sürmez. Cenap Şahabettin


Para ile satın alınan sadakat, daha fazla bir para ile satılır. Seneca


Para, insan avlamak için en iyi yemdir. Thomas Fuller


Para, insanı mutlu etmez; ama mutlu olmasını çok kolaylaştırır. Choderlos de Laclos


Para; iyi (yaralı) bir uşak (hizmetçi), kötü bir efendidir. F.Bacon


Para kader işidir, gelir gider. Şûdraka


Para kazanmak, inançları pekiştirir. Mustafa GüngörPara kokmaz. Latin Özdeyişi


para

Para ile ilgili anlamlı sözler

Para konuşunca, doğruluk susar. Rus Özdeyişi


Para, koz asıdır. Thomas Fuller


Para nasıl parayı çekerse, başarıda başarıyı çeker. Chamfort


Para, naz, nimet çok devam etmez. Şeyh Sadi


Para o kadar da önemli değildir, bir parmak şıklatmasıyla elde edilebilir. C.P.Snow


Para olmadan, onu harcamaya başlama. Thomas Jefferson


Para önden gidip, insana bütün yolları açar. W.Shakespeare


Para, parayı doğurur. John Ray


Para sarhoşluğu, sarhoşlukların en kötüsüdür. R.Necdet Evrimer


Para sevdasında olmayan kişi, her nerede olursa olsun selâmettedir. F.Attar


Para sevgisi, bütün kötülüklerin başıdır. İncil


Para varken özgür olmak çok kolaydır. Önemli olan hiçbir şey yokken özgür olabilmektir. Mahalia Jackson


Para vererek ölümden, ağır hastalıklar dan, yaklaşan ağrılı yaşlılıktan kurtulamaz. Solon


Para ya başımızın belası veya bizim hizmetkârımızdır. Horatius


Para yağmuru altında çok şeyler delinir. Thomas Carlyle


Para yoksulluktan iyidir, sadece maddi sebepleri de olsa. Woody Allen


Paradan ziyade, zekâya haset ederler. Çünkü ona kavuşma çaresi yoktur. Mektupçu Agâh


Paran çoksa bakır al, daha çoksa katır al,daha çoksa yatır al. Mektupçu Agâh


Paranın değeri bellidir; ama bazen o değer hiç kalmaz, bazen de sıfırdan bile aşağı düşer. Thomas Carlyle


Paranın değerini öğrenmek isterseniz, borç almaya çalışın. B.Franklin


Paranın helali, hayırlı işlere sarfedilir. Mehmet Salah


Paranın insan, işletmeyeceği suç yoktur. Thomas Moore


Paranın kıymeti, borç istendiği zaman anlaşılır. Tevfik Fikret


Paranın neler yapacağını düşünmek, ne kadar tatlıdır. Samuel Pepys


Paranın öldürdüğü ruh, kılıcın öldürdüğü bedenden fazladır. Walter Scott


Manalı Sözler

Paranın saklanılması, kazanılmasından daha zahmetli bir iştir. Montaigné


Paranızı hala sayabiliyorsanız, gerçekten zengin değilsiniz demektir. J.Paul Getty


Parası olan bir oyuncu; mektup değil, telgraf yollar. Anton Çehov


Parası olanın, yarası olmaz. İbrahim Olcaytu


Parası olmayanın, keseye ihtiyacı yoktur. Thomas Draxe


img_3604

Parasından en az yararlanan, cimrinin kendisidir. La Fontaine


Parasını kullanmayı bilmeyen bir zengin, altın taşıdığının farkında olmayan eşeğe benzer. İsmail Ergün


Parasız adam, oksuz yay gibidir. Thomas Fuller


Parasız düşünür ama paralı iki misli düşünür. Tolstoy


Parasız kalanlar, kış günü terler. Huzurî


Parasız kalmamak istiyorsan, bağıştan değil, borçtan çekin. Cenap Şahabettin


Parasız kalmanın dehşetini duymamış adamlar, harp ateşini tatmamış askerlere benzerler. R.Halid Karay


Parasızlık, bütün kötülüklerin tuzağıdır. G.Keller


Parasızlık, hiç yalan söylemeyen kara habercidir. Cenap Şahabettin


Paraya aldanmayın, nasıl olsa günün birinde solacaktır. Kathy


Parayı köleniz yapın, yoksa efendiniz olur.
B.Shaw


Parayı üstün tutan kimseyi, Allah zelil eder. Hasan-ı Basri


Sadece paranın hükmettiği yerde, yasalar ne yapsın. Petronius


Sahte para, sarrafın can düşmanıdır… Yoksula köpekten başkası düşman olur mu? Mevlâna


Sen kuruşlara dikkat et; paralar kendi kendilerine dikkat etmeyi ancak o zaman öğrenirler. William Lowndes


Silik parayla, yazı tura atılmaz. Arif Nihat Asya


Son ağaç yıkılıp, son nehir kirletilip, son balıkta tutulduktan sonra, paranın yenmediğini anlayacaksınız. Kızılderili Özdeyişi


Tanrı bazı kimselere iyi bir şeyler veremediği için, sadece para vermiştir. Fenelon


Şimdi para rezildedir, çengi elindeki zildedir. Lâ-edrî


Uzun ve ağır bir emekle, alın teriyle kazanılmış parayla, kaldırımda rastgele kazanmış paranın değeri aynı mıdır? Resul Hamzatov


Varlığından bu kadar gururlandığın paran, enin doğumunu değiştirmez ki. Horatius


Varsa paran pulun, âlem senin kulun; yoksa paran pulun, sokaklar senin yolun. Neyzen Tevfik


Yalnızca iyi niyete sahip olsaydı, iyiliksever bir kişiyi kimse tanımazdı. Onda iyi niyetin yanı sıra para da vardı. Margaret Thatcher


Yaşamayı bir savaş olmaktan kurtarmak isteyen, hayatla

Aradığınız konunun ilk harfini tıklayarak ilgili anlamlı sözlere ulaşabilirsiniz.

A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  İ  K  L  M  N  O  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z