Onlar bilmiyorlar mı ki, Allah onların gizli tuttuklarını da bilir,

Onlar bilmiyorlar mı ki, Allah onların gizli tuttuklarını da bilir, açığa vurduklarını da.

[Bakara Sûresi.77]