Namus namussuz ve namussuzluk ile ilgili anlamlı sözler.

NAMUS
Başkasının namusunu çalan, kendi namusunu kaybeder. P.Syrus En kalın zırh, namustur. Yalnız Adam Namuslu kişiler, ne aydınlıktan, ne karanlıktan korkarlar. Thomas Fuller

Ayrı ayrı birer ahlaksız yaratık olan insanlar, toplu oldukları zaman namuslu kişiler olurlar. Montesquieu- Namus


Başkasının namusunu çalan, kendi namusunu kaybeder. P.Syrus


Beşeri hüner ve maharetlerin en gücü ve en büyüğü, namuslu olabilmektir. R.Necdet Kestelli


Bir çocuğu eğitirken ilk düşüncem; onun namuslu bir adam olmasıdır. Bunun için de önce iyi yürek, sonra zeki bir kafa gerekir.
Diderot


Bir genç kız için, iffetinde nakîse tevatür edilmek gibi ar edecek şey yoktur. A.Hamid Tarhan

namus ile ilgili anlamlı sözler
namus

Anlamlı Sözler, Manalı sözler, Kısa Anlamlı Sözler, Güzel Sözler,


A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  İ  K  L  M  N  O  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z 

Aradığınız konunun ilk harfini tıklayarak ilgili anlamlı sözlere ulaşabilirsiniz.


Bir insan korkak mı? Namuslu adam olamaz. D.Szabo


Birkaç tane namuslu adam, birçoklarından daha iyidir. O.Cromwell


Bir İtalyan şairi, kadınların namuskârlığı için, ‘’bu namuslu görünmek sanatından başka bir şey değildir’’ demişti. Bütün er demlerimiz için aynı şeyi söyleyebiliriz. La Rochefoucauld


Bir kimsenin faizden bir dirhem kazanması Allah katında 36 zina günahı işlemesinden daha büyüktür. Faizin en beteri, Müslüman kardeşinin namusuna göz dikmektir.
Hz.Muhammed


En kalın zırh, namustur. Yalnız Adam

Erkeğin kuvveti şecaat ise, kızın siperi iffettir. A.Hamid Tarhan


Evlat; babasından yalnız para mirası beklemez, en büyük intikal namustur. H.Rahmi Gürpınar


Hayâ, namusun perdesidir. Perde açılınca, o kaçar. İ.Hakkı Bıçakçızade


Haya perdesi yırtılınca, pencereler de çıplak kaldı. Selim Gündüzalp


İffet bir siperi mukavemettir ki, ona ne hıyanet kılıcı tesir eder, ne zulüm hançeri.
A.Hamid Tarhan


İffet, güzelliğin zekâtıdır. Hz.Ali


Kadınların namusluluğu, çoğu kez ünlerine ve rahatlarına düşkün olmaları yüzündendir. La Rochefoucauld


Kaybedilen para bir şey değildir, ama kaybedilen namus çok şeydir. Alfred Krupp


Kimse size başka türlü olmak fırsatını vermezse, namuslu olmak kolay. G.B.Shaw


Müminin ırzı ve şerefi, malından daha kıymetlidir. Sufyan Bin Uveyne


Namus durmadan övülür, ama açlıktan ölür.
Juvenalis

Namus; falan yada filan giysinin altında ne kaybolur, ne de kazanılır. Alfred de Musset


Namus görünmez bir cevherdir, çok kere ona sahip olmayanlar sahipmiş gibi görünürler. W.Shakespeare


Namus, seciyenin insanlara verdiği manevi bir nişandır. Mektupçu Agâh

IMG_0134


Namus, şerefe ulaştıran en kestirme yoldur.
Meralite


Namus ve ahlâk, hiç umulmadık zamanda mükâfatını verir.
Ch. Perrault


Namus, yalnız Allah adına yemin etmeye yarayan bir kelimedir. Samuel Butler


Namuslu adam erken evlenir, akıllı adam hiç evlenmez. Cervantes


Namuslu bir adamın verdiği söz, yemin yerine geçer. A.Hamid Tarhan


Namuslu bir Tanrı, insanların en soylu eseridir. İngersoll


Namuslu davranmak, en iyi siyasettir. Cervantes


Namuslu görünebilmek için, namuslu olmak gerekir. Boileau


Namuslu insan, hakkını yerine getirdiği görevle ölçen insandır. Lacordaire


Namuslu insanlar, yasalarla sınırlanmadıkları zamanlarda bile namuslu olmak zorundadırlar. Dostoyevski


Namuslu kadınların çoğu, aranmadığı için el sürülmemiş defineler gibidir. La Rochefoucauld


Namuslu kişiler, ne aydınlıktan, ne karanlıktan korkarlar. Thomas Fuller

Namuslu olamayan kimsenin, kendisine saygısı olmaz; bir insanın kendisine saygısı, dinden sonra bütün kötü huyların en başta gelen dizginidir. F.Bacon


Namuslu olduğunu söyleyen insanlar dan, daima şüphe ediniz. Anderson


Namuslu ve vakarlı kadın, milyonlara değer bir hazinedir. İ.Hakkı Bıçakçızade


Namuslular da en azından namussuzlar kadar cesur olmadıkça, bir memleket için kurtuluş yoktur. İsmet İnönü


Namusluluk, erdem değil ama insanlıktır. Dinç Tayanç


Namusluluk, insanın vicdanı ile başbaşa kaldığı zaman ona verecek utandırıcı bir hesabı olmaması demektir. Ali Fuat Başgil


Namusun dokusu, kalın olmalıdır. F.Gonçalvo
r52


Namusun düşmanı, namussuzdur. İ.Hakkı Bıçakçızade


Namusun ulusal kimliği yoktur. Hasan Aksay


Namusunu iş alanında gösteren insanla rın sözlerine, kolay kolay inanma. Terence


Namussuz kişilerin ortasında tam anla mıyla namuslu olmak isteyen bir adam, er geç mahvolmaktan kurtulamaz. Machiavelli


Namussuzca bir düzenle edinilen mal, elde kalmaz. Sofokles

Sahte bir namus, sahte bir şerefle gölgesiymiş gibi birlikte bulunur. Henry Fielding


Takdir edilmeyi beklemeden, namuslu olmayanların namusuna inanmam. Gogol


Tanrının en yüce eseri, namuslu insandır. Sean O’Casey