Millet ile ilgili anlamlı sözler

Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan uluslar, çökmek zorundadır. Hz.Muhammed
Milletler parasızlıktan değil, ahlaksızlıktan çöker


Ulusun vekilleri, onun temsilcileri değil, olsa olsa memurları olabilirler.


Allah, bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın. M.Akif Ersoy


Bir adamın kıymeti, himmeti nispetindedir. Kimin himmeti milleti ise, o tek başına bir millettir. Zunnun-i Mısri


Bir çivi bir nalı, bir nal bir tırnağı, bir tırnak bir ayağı, bir ayak bir atı, bir at bir kumandanı, bir kumandan bir milleti mahveder. B.Franklin


bayrak-1000-750

Anlamlı Sözler, Manalı sözler, Kısa Anlamlı Sözler, Güzel Sözler,


A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  İ  K  L  M  N  O  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z 

Aradığınız konunun ilk harfini tıklayarak ilgili anlamlı sözlere ulaşabilirsiniz.

Bir millet için faydalı olan şey, o milletin tabiatına ve bünyesine uygun olandır.
Eflâtun


Bir millet, tek bir insan ve tek bir ruh olabilmelidir. Victor Hugo


Bir milletin özelliği, onun dışarıda ki davranışlarıyla ortaya çıkar. Goethe


Bir ulus ne kadar düşmüşse, süslü, gösterişli şeylerle o kadar savurgandır. F.Nafiz Çamlıbel


Bir ulus treni kaçırırsa başka bir tren gelir onu alır, bir ulus treni kaçırırsa başka bir ulus gelir onu alır. Özdemir Asaf


Bir ulus; yarısı hür, yarısı tutsak olursa yaşayamaz. A.Lincoln


Dünyada ki hiçbir millet, egemen olduğu topraklarda ki eski uygarlıkları kendine simge seçmez. Melih Gökçek


Eğer bir millet yıkılacaksa, dışarıdan değil, içeriden yıkılacaktır. A.Lincoln


En geri, en aciz, en felekzede millet, kadınlığı hemşire-i cehalet edendir. Tevfik Fikret


Her millet, karnında istikbal namıyla bir yavru taşır. O yavruyu düşürmek, sosyal cinayetlerin en büyüğüdür. Cenap Şahabettin


İşlerini kadına bırakan bir millet, asla felah bulmayacaktır. Hz.Muhammed


Kadınları okutmayan milletler, yıkılmaya mahkûmdur. Hacı Bektaş-i Veli


Kızlarını okutmayan milletler, oğullarının hüsranına ağlar. Tevfik Fikret


Küçük adamlarla dolmuş milletler, büyük adamlarını anlamakta gecikirler. Özdemir Asaf


Millet denilen kitap, fert harfleriyle yazılmıştır. Hekimoğlu İsmail


Millet, eski bir mirasa sahip olmak ve bu bölünmez mirası değerli kılmaya devam ettirmek direncindedir. Maurice Barres


Milleti teşkil eden ferttir, mert ise o kavmi dahi merttir. A.Hamid Tarhan


Milletler de ihtiyarladıkça, gevezeleşir hamlenin yerini belagat alır, hayatın yerini söz.
Cemil Meriç


Milletler parasızlıktan değil, ahlaksızlıktan çöker. Cicero


Milletleri ilerleten ve yükselten, zengin kitaplıklardır. H.Fletcher


Milletlerin gelenekleri başka başkadır, fakat iyilik her yerde birdir. Heinrich Heine


Milletlerin zenginliği; ipek, pamuk, altın değil, insandır. R.Hovey


Milletsiz taht, bir parça kadifeyle örtülmüş dört tahta parçasından başka bir şey değildir. Napoleon


Tayyare kelimesine alışan millet, uçak kelimesine de alışır. R.Halid Karay


Ulus; kanun içinde, sınırları için olduğu gibi dövüşmelidir. Herakleitos
m43


Uluslar, bireyler gibi yaşayıp ölürler; ama uygarlık ölmez. Mazzini


Ulusların çoğu, çocuklara benzerler. Yaşlandıkça huylarını değiştirmez olursunuz.
J.J.Rousseau


Ulusun vekilleri, onun temsilcileri değil, olsa olsa memurları olabilirler. J.J.Rousseau


Yendiği ulusun cesetlerinden yararlan mış hiçbir ulus yoktur; orduları zafer kazansın o da öder, o da acı çeker. Voltaire