Medeniyet ile ilgili anlamlı sözler

Bir insanı; uygarlaştırmaya karar verirseniz, işe ninesinden başlayınız. Victor Hugo


Bir millet; ya şarklı, ya garplı olur. İki dinli bir fert olmadığı gibi iki medeniyetli bir millet de olamaz. Ziya Gökalp


Bir milletin miyar-ı medeniyeti, erbab-ı irfanına derece-i hürmettir. Cenap Şahabettin


Bir uygarlığın seviyesini ölçmek isterseniz, derhal kadınların hayat şartlarına bakın.
John Stuart Mill


Bir uygarlık; insanlardan istenene dayanır, onlara sağlanana değil. St.Exupery


r53

Anlamlı Sözler, Manalı sözler, Kısa Anlamlı Sözler, Güzel Sözler,


A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  İ  K  L  M  N  O  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z 

Aradığınız konunun ilk harfini tıklayarak ilgili anlamlı sözlere ulaşabilirsiniz.

Bugünkü medeniyet; arka üstü yatıp, yıldızları temaşa ile vücuda getirile cek mistik bir hayat şekli değildir. Avni Başman


Doğu medeniyetlerinin hepsi, halka dayanarak doğmuş ve hepsi halktan koparak batmışlardır. Benjamin West


Gerçek uygarlık insanın yüreğinde değilse, hiçbir yerde yoktur. Dunamek


Her medeniyet kendinin bütünüdür. Ayrı kültürlerin zoraki nikâhından hilkat garibeleri doğar. M.Selahattin Şimşek


Her uygarlığın en yüksek noktasında, çöküş de belirir. C.W.Ceram


Medeniyet, insanı insan yapan manevi kıymetler manzumesidir. A.Hamdi Tanpınar


Medeniyet, insanlarla tabiatın arasını çok açmıştır. H.R.Gürpınar


Medeniyet, lüzumsuz ihtiyaçların sonsuz sayıda artmasıdır. Mark Twain
r29


Medeniyet safında milletçe lâyık oldu ğumuz mevki almak, yani en ileriye ve en yükseğe varmak. Bunun kadar ruhu coşturan, aşkı hızlandıran ne olabilir?
Reşit Galip


Medeniyetin esası, başkalarının tecrü belerinden yararlanmaktır. Metin Toker


Medeniyetin son gayesi, insan şahsiyetinin son gelişmesidir. Alexis Carrel


Uygarlığı tanımlamak için; vahşi bir insanın ne anlam, ne de fayda bulmadığı bütün kelimeleri sözlükten çıkarmak yeter.
Paul Valéry


Uygarlığın gerçek ölçüsü; ne nüfus çokluğu, ne kentlerin büyüklüğü, ne de üretim bolluğudur. Gerçek ölçü, ülkenin yetiştirdiği insanların özellikleridir.
Emerson


Uygarlığın hastalıkları, çürük madde lerle toplum kurma denemelerinden doğar.
B.Shaw
Uygarlığın yerleşmesinde en büyük görev, kadınların üstündedir. Emerson


Uygarlık; bir durum değil, bir hareket, bir liman değil yolculuktur. Toynbee


Uygarlık eğer insanın kalbinde değilse, hiçbir yerde değildir. G.Duhamel
r27


Uygarlık; giyindiğimiz şeydir, kültür ise; onun altında görünen şeydir. Robert Launlake


Uygarlık, kültür ağacına aşılanma dıkça, bütün çiçekleri açmaz. Ziya Gökalp


Uygarlık yolu, konserve kutularıyla yapılmıştır. Elbert Hubbard


Uygarlık, yok edilmez. Mazzini


Yamyamlar, çatal kullanarak medeni olamazlar. N.Hawthorne