Lorşuna selam

LORŞUNA SELAM  
  Geldimiola bizimelin baharı.

Çiğdeminden sümbülünden nehaber

Sürdülermi kuzularla davarı

Keveninden küspesinden ne haber
Kurudumu yollarının çamuru

Yoğurdumu bacılarım hamuru

Tükenmiştir köylülerin samanı

Sığırından danasından ne haber
Gurbetçiler köyümüze döndümü

Sobaların ateşleri söndümü 

Mayalanmış kömbeleri yendimi

Cıyıklama tavaşıdan nehaber
Efkarlıyım yazıyorum bunları

Tarlasını takımını yolları

Vatan hasretiyle yanan kulları

Geleninden gideninden nehaber.
Eskileri yazamıyom kalmamış

Tanımayan selamımı almamış

Ovalarda tarlalarda yanmamış

Bağlarından bahçesinden nehaber.
Yaylaları yazamıyom tükenmiş

Koyakları sümbüllerle bezenmiş

Yamaçların çayırları yeşermiş

Ardıçlardan meşelerden nehaber
Bitirmişler havasını suyunu

Çok severim eskilerin huyunu

Hani nerde sinsinile düğünü

Pehlivanlı güreşinden nehaber
Eskileri yazariken ağladım

Hüzünlendim yüreğimi dağladım

Bende artık yaşlandığımı anladım

Emmilerden dayılardan nehaber
Büngüldekte akan sular çekilmiş

Taşköprüde kağnıları yıkılmış

Eski güzellikler hepten yokolmuş

Ulupınar adacadan ne haber
Gürül gürül akıyormu hurmanı

ilkbaharda coşar kırar yuları

Ovalara dağıldımı arkları

Tanırından kangalından ne haber
Arkasında binboğanın dağları

Kurutmuşlar o yemyeşil bağları

Gönül arzuluyor eski çağları

Lorşunundan,Nenesinden nehaber.
Gövdelide binboğanın arkası

Alideymiş ayrılığın sırası

Çok tatlıdır pekmezile şırası

Üzümünden pestilinden nehaber.
Yazan: Ali ARSLAN

Tarih: (30-03-2016)

LORŞUN