Kuran-ı Kerim ile ilgili anlamlı sözler

Kuran-ı Kerim bir sırdır, sırrın sırrıdır, sırlara inandıran bir sırdır.


Allah indinde şefaat bakımından en faziletlisi, kur’andır. Ne Nebi,Ne Melek, ne de başkası. Hz.Muhammed


Ben sağ kaldıkça, Kur’an’ın kölesiyim. Ben seçilmiş Muhammed’in (S.A.V.) yolunun toprağıyım. Mevlâna


Benim tarafımdan tebliğ edilen Kur’an’dan, bir ayet olsun halka ulaştırınız. Beni İsrail’den de ibretli kıssalardan haber verebilirsiniz. Bunda bir beis yoktur.
Hz.Muhammed


Bismillah, her hayrın başıdır. B.Said-i Nursî


Bismillahirrahmanirrahim diyenlerden başkası, dünyaya çok susamış olarak çıkar.
Hz.Muhammed


Bu Kur’an 7 harf (lehçe beyan tavrı) üzere indirilmiştir. Her harfin bir zahiri (dışı), bir batını (içi), bir haddi (varış yeri), bir matla’ı (doğuş yeri) vardır. Hz.Muhammed


Anlamlı Sözler, Manalı sözler, Kısa Anlamlı Sözler, Güzel Sözler,


A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  İ  K  L  M  N  O  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z 

Aradığınız konunun ilk harfini tıklayarak ilgili anlamlı sözlere ulaşabilirsiniz.

Hadis rivayet etmek, peygamber efendimize intisab etmek demektir. Hz.Ali


Her ayet; bir formül,bir kanun, bir denklemdir. Nasıl ki bir fizik formülü ile yüzlerce problem çözülürse, ayetlerin manası da, uygulama sahası da öyle geniştir.
Hekimoğlu İsmail


Hud,vâkıa,mürselât, nebe ve tekvir sureleri beni ihtiyarlattı. Hz.Muhammed


İstesem, sırf fatiha suretinin tefsiriyle yetmiş beygiri yüklerim. Hz.Ali


Kim Kur’an’ı okur ve onunla amel ederse, kıyamet günü babasına bir taç giydirir. Hz.Muhammed


Kuran bir sırdır, sırrın sırrıdır, sırlara inandıran bir sırdır. Humeyni


Kur’an ile insan, ikiz kardeştir. Hz.Muhammed


Kuran, insan nevine son bir haberdir. M.İkbal


Kur’an okumak, kalplerin şifasıdır. Hz.Ali


Kur’an insanlara pek çok şeyi sembol lerle anlatırken; tasavvuf ise baştan sona serapa sembol ve mecazdır. Ahmed Hulûsi


Kur’an yedi nüans üzere indirildi. Onun hiçbir harfi yoktur ki, bir hiç zahir,bir de batın mana taşımasın. Ebu Talib’in oğlu Ali’de bu zahir ve batına ait ilim mevcuttur.
Hz.Muhammed


Kuranda ki hikmetin evveli olmadığı için, zevali de olmaz. M.İkbal


Kuran-ı Kerim; Allah’ın birliğini ispat eden, en büyük eserdir. Gibbon


Kuran-ı Kerim’i, güçlü olmak için okuyunuz. Edebali


Kuran’ın içinde, pek çok tekrarlar vardır. Onu okuduğumuz zaman, bu tekrarlar beni usandıracak sanılıyor fakat biraz sonra bu kitap, bizi kendisine çekiyor, bizi hayranlığa ve sonunda büyük saygıya götürüyor.
Goethe


Kur’an’ın sergilediği dinin gayesi, insanı zorunlu kulluktan, serbest seçime dayalı kulluğa yükseltmektir. Şatibi


Modern ilmin ön dört asır geriden takip ettiği Kuran, ben şehadet ederim ki Allah’ın kelamıdır. Kaptan Coustea


Müteşabih ayetlere tabi olanları gördüğünüzde, işte onlar Allah’ın Kuran’da isimlendirdiği kimselerdir ki, onlardan uzak durur. Hz.Muhammed