Kanunlar ve yasalar ile ilgili anlamlı sözler

Kanunları sadece yargıçlar biliyorsa, o memlekette hukuk yok demektir. Hiçbir yasa, geveze bir kadını, konuşmaktan alıkoyamaz. Önemsiz yasalar, önemli yasaları zayıflatır.


Bazı insanların halen hayatta olması, öldürmenin kanuna aykırı olduğundandır. William James


Benim hizmet ettiğim yasalarla, küçük Parmağımı bile köle etmeye kalksalar, nereye olsa gider, başka yasalar arardım. Montaigné


Bir devletin yıkılışıyla birlikte, yasaları da çoğalır. Tacitus


Bütün devletlerin başlıca temeli, kanunlar ve güçlü silahlar olmalıdır. N.Machiavelli


kanun

Anlamlı Sözler, Manalı sözler, Kısa Anlamlı Sözler, Güzel Sözler,


A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  İ  K  L  M  N  O  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z 

Aradığınız konunun ilk harfini tıklayarak ilgili anlamlı sözlere ulaşabilirsiniz.

Bugünkü kanunlar; büyük sineklerin delip geçtiği, küçüklerin de takılıp kaldığı bir örümcek ağı gibidir. H.de Balzac


Bütün kanunlar incelenecek olsa, onları çiğneyecek zaman kalmaz. Goethe


Doğanın yasaları, bizim yaptıklarımızdan her zaman daha akıllıcadır. Montaigne


Dünyadaki her değişme bir mucize sonucu değil, bir kanun gereği meydana gelmiştir.
Lamarck


En doğru kanun, kanûn-ı tesâdüfâtdır. A.Hamid Tarhan


Hiçbir şey devlete, yasalara saygılı olmak kadar yaraşmaz. Justiniaus


Hiçbir yasa, geveze bir kadını, konuşmaktan alıkoyamaz. Rémy de Gourmont


Hiçbir yasa, herkes için yeterince iyi değildir. T.Livius


İnsan kanuna bağlı olduğunu öğrenince, özgür olmuştur. Will Durant


İnsanların çıkardıkları yasalarla doğa yasaları, birbirlerine ne kadar yakın olurlarsa,yaşamada o kadar zevkli olur. Voltaire


İşkencelerin en kötüsü, kanunla işkence etmektir. F.Bacon


İyi bir anayasa, en iyi diktatörden kat kat iyidir. Macaulay


İyi bir kanun,bazı suçları cezalandırma nın değil, önlemenin yoluna bakar. Montesquieu


İyi kanunlar, vicdanın yazılmış şekilleridir. Chateaubriand


Kanun bir kılıçtır, onu kullanacak el ister. H.Rahmi Gürpınar
s62


Kanun çalacağız diye çıkıp orta yere, kanunu çaldılar yere. Can Yücel


Kanun koyanlar ya çok kez budala, ya da eşitlik korkusuyla haksızlığa düşen kimselerdir. Montaigne


Kanun, nizam ve asayiş, devletlerin vasıflarını ölçecek temel bir unsurdur. Montesquieu


Kanun yaptıktan sonra ona gönül rızası ile itaat etmek, hürriyetin en yüksek ifadesi değil midir? La Cordaire


Kanunlar, askerlikte sağırlaşırlar. Cicero


Kanunlar doğru oldukları için değil, kanun oldukları için yürürlükte kalırlar. Montaigné


Kanunlar elbiseler gibi olmalı, hizmetine girmesi istenen kimselere uygun olmalı. Clarence Darrow


Kanunlar, uyusalar bile ölmezler. W.Shakespeare


Kanunlar yol gösteren ve tehlikeleri ve fenalıkları işaret eden deniz fenerleri gibidir. İngiliz Özdeyişi


Kanunlar, zamanlar ve milletler bütün eserleriyle yıkılıp giderler, yalnız sanatın yıldızları, zamanın ufuklarında sonsuz ışıklar gibi parlar. J.Paul Richer


Kanunlara dayanan adli muhakemeler den daha büyük bir muhakeme vardır ki, bu da her kişinin kendi vicdanıdır. Mahatma Gandi


Kanunlarda düşüneceğimiz tek şey, bizi fazilete götürüp götürmediğidir. Eflâtun


Kanunları sadece yargıçlar biliyorsa, o memlekette hukuk yok demektir. Herbert Hoover


Kanunların çokluğu, çok zaman ahlak bozukluklarına özür teşkil eder. Halbuki sayısı pek az,fakat pek sıkı tatbik olunan kanunlara sahip bir devletin, teşkilatı daha düzenlidir. Descartes


Kendileri için asıl kanun konulamayan şeyler, daima değişir ve kısa sürelidirler. Kendileri için kanun konulabilen diğer şeylerse, değişmeleri uzun zaman alanlardır.
Farabi


Kendilerine boyun eğmedikçe, iyi kanunlar iyi bir hükümet kuramaz. Arisroteles


Meclis, konuşma ve basın hürriyetlerini kısan kanunlar yapamaz. ABD Anayasası


Millet kaleleri uğrunda dövüştüğü gibi, kanunları uğrunda da dövüşmelidir. Herakleitos
r77


Ne kadar yüksekte olursan ol, yasalar senden de yüksektir. Thomas Fuller


Önemsiz yasalar, önemli yasaları zayıflatır. Jonathan Swift


Özel servete dokunan yasalar, zeka oyunlarını geliştirmekten başka bir işe yaramaz. H.de Balzac


Usa aykırı yasalara, düzeltinceye kadar karşı çıkacağız; bu arada söz konusu yasalara körü körüne itaat edeceğiz. Diderot


Yaratıcı insanlar, başkasının yönlendir mesine izin vermez. Onlar için insanların mutluluğuna yarayan, kanunlar yeterlidir. Goethe


Yasa, dipsiz bir kuyudur. Arbuthnot


Yasa olmasa dahi vicdan vardır. P.Syrus


Yasak, arzu doğurur. Cenap Şahabettin


Yasalar bal arısını mahkum eder, eşek arısını beraat ettirir. İskoçya Özdeyişi


Yasalar; bilginler için konmuştur, ama haksızlık etmesinler diye değil, haksızlığa uğramasınlar diye. Epikuros


Yasalar ölür, kitaplar ölmez. Bulwer Lytton


Yasalar, örümcek ağları gibidir; güçsüz leri, yoksulları yakalar; zenginleri, güçlüleri bırakıverirler. Anarcharsis


Yasalar, uyusalar bile ölmezler. W.Shakespeare


Yasalar yassılaştıkça, insanı kamburlaştırır. Ali Suad


Yasalara dayanan yargılamadan daha büyük bir yargılama vardır ki, o da insanın kendi vicdanıdır. M.Gandhi


Yasalardan yana olanlar, her zaman çoğunluktadır. Calvin Coolidge


Yasaların bittiği yerde, diktatörlük başlar. William Pitt


Yasaların bittiği yerde, zulüm başlar. Lord Chatham


Yasaların bütün ezici ve üzücü tarafını anlatmaya kalkanlar, yedi başlı ejder hanın başlarını kesmeye yelteniyorlar. Eflatun


Yasaların uygulanması, onların yapılma sından daha zordur. T.Jefferson


Yasama,yargı, yürütme iç içe geçmişse, özgürlükler garanti de değilse; Anayasa yok demektir. Kuvvet kimdeyse o hakimdir. J.J.Rousseau


Yasasız suç olmaz, yasa olmadan ceza verilemez. Fransız Özdeyişi