İdeal ile ilgili anlamlı sözler

İdeal uğruna yaşamak, ideal uğruna ölmekten daha zordur. Gerçek idealist, inancını ve sevgisini hareketleriyle dengeli bir şekilde birleştiren ve yürüdüğü yolda her türlü engellere göğüs germesini bilendir.


Acizler için imkansız, korkaklar için müthiş görünen şeyler, kahramanlar için idealdir.
O.Şaik Gökyay


Başkalarının size ideal kazandırmasını umarsanız, kıyamete kadar beklersiniz. M.Bozdağ


Büyük insanların idealleri, sıradan insanların da hevesleri vardır. W.İrwing


Erkekler için ideal kadın, elde edemediği kadındır. Beaumarchais


Gerçek idealist, inancını ve sevgisini hareketleriyle dengeli bir şekilde birleştiren ve yürüdüğü yolda her türlü engellere göğüs germesini bilendir. H.Fikret Kanat

Anlamlı Sözler, Manalı sözler, Kısa Anlamlı Sözler, Güzel Sözler,


A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  İ  K  L  M  N  O  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z 

Aradığınız konunun ilk harfini tıklayarak ilgili anlamlı sözlere ulaşabilirsiniz.


Hiçbir şey tam olarak iyi değildir. Fakat ideal, daha doğrusu mükemmel, yalnızca soyutlama ile elde edilir. W.Hazzlitt


İdeal denen şey bir yıldıza benzer,ona hiçbir zaman yetişemezsiniz ama tıpkı denizcilere olduğu gibi, bize de yolumuzu gösteren odur. Carl Schutz


İdeal kadın, ideal kocası olan bir kadındır.
William Blake


İdeal; su ve çamuru, adem yapar. Lâ-Edrî


İdeal uğruna yaşamak, ideal uğruna ölmekten daha zordur. J.G.Sevme


İdeale erişmeye çalışmak, çoğu kere hayal kırıklığının başlangıcıdır. Stanley Baldwin


İdealist, kısa dönemi düşünmez. Çıkarcı, uzun dönemi önemsemez. Gerçekçi ise kısa dönemde yapılan ve yapılmayan ların uzun dönemi belirlediğine inanır. Sydney J.


İdealler yıldızlar gibidir, onları tutmak mümkün olmaz ama karanlık gecelerde yolumuza onlar rehberlik ederler. Fransız Özdeyişi


İdealsiz insan ve topluluklar, gelişigüzel denize atılan mayınlar gibidir. Ne kendisine nede atana bir yararı düşünülemez. J.G.Seume


İnsan denilince akla, ideal gelir. H.Cahit Yalçın


İnsan dört ayağı üzerinde sürünmekten kurtulduğu zaman, doğa ona baston olsun diye “ideal” i armağan etmiştir. Maksim Gorki


İnsan ve toplumları zamanından önce bitiren şey; yılların çokluğu değil, ideal yokluğudur. Yıllar cildi buruşturur fakat, idealsizlik öldürür. Mac Arthur


İnsan yaşayışını kolaylaştıran,hayatı başarılarla süsleyen,bağlandığı yüksek ideallerdir. Andre Maurois


İnsanı ihtiyarlatan, geride bıraktığı yılların çokluğu değil, ideal yokluğudur. Yıllar cildi buruşturur fakat idealsizlik ruhu öldürür.
G.Mac Arthur


Kimi idealler; o denli değerlidir ki, o yolda yenilmek bile zafer sayılır. Baudelaire


Mefküresiz fertler, hodkam ve menfaat perest, ümitsiz ve bedbin, imansız ve korkaktırlar. Ziya Gökalp


Tan karanlıktır, ülküsüz ülkede. Talat Sait Halman


Ülkü; dünyayı yaşatan bir güçtür. J.G.Holland


Ülkülerimiz, bizden daha temizdirler. A.B.Alcoot