İçki ile ilgili anlamlı sözler

İçki dert avutmaz, dert doğurur. Şarap geldikten sonra, kadeh eksik olmaz. Şarap mideye bir kere indi mi, artık lafı o söyler.


Bazı kimseler içkiye dokunmazlar ama içki onlara hemen dokunur. Tennesse Williams


Benden sana öğüt olsun, içki sofrasında; ölçüyü kaçırma, bastığın yeri gör, kendini bil. Ovidius


En eski şaraplar gibi, en eski dostlar en zevkli olmalı. Cicero


En güzel şarap, parası başkalarından çıkan şaraptır. Diogenes Laertios

Anlamlı Sözler, Manalı sözler, Kısa Anlamlı Sözler, Güzel Sözler,


A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  İ  K  L  M  N  O  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z 

Aradığınız konunun ilk harfini tıklayarak ilgili anlamlı sözlere ulaşabilirsiniz.


Erkekler şaraba benzer, geçen yıllar kötülerini ekşitir, iyilerini olgunlaştırır. Cicero


Eski şarap, eski dost, eski kitap. Sainte Beuve


Haramlaştırılmış her nimet, inleyen bir mazlumdur. Şarap, üzümün kanlı gözyaşları.
M.Selahattin Şimşek


Hep içki içenler, içkinin tadını bilmezler. Prior


Her şarap eskimekle eskimediği gibi ,her insan da yaşlanmakla eskimez. Cicero


İçki dert avutmaz, dert doğurur. Dr.Rüknettin Fethi


İçki dolu bir kadeh lânetliktir, içindeki de şeytan. W.Shakespeare


İçki, ortadan aklın nöbetçiliğini kaldırır ve böylece, ayık iken gizleyecek kadar kurnaz olduğumuz alâmetleri bize göstermeye mecbur eder. Henry Fielding


İçki ve ikbâl; korkağı cesur, cesuru küstah yapar. R.Halid Karay


İçkiden kaçının ki, her şerrin anahtarı odur.
Hz.Osman


İçkinin bağırdığı yerden, ahlak ve haya kaçar. Chaurcer


İçkinin yıkımı,savaş, salgın hastalıklar ve kıtlık gibi üç belanın etkilerinin toplamından daha büyüktür. Gladstone


İnsan bazı kadınların meclisine, içkisiz tahammül edemez; bazı kadın ise içkiye hacet bırakmaz; kendisi içki gibi tesir eder.
R.Halid Karay


İnsanlar barış zamanı mutluluklarını kutlamak için, savaş zamanı ise kederlerini unutmak için içerler. S.Maugham


İyi şarap, kendini satar. Avusturya Özdeyişi


İyi şarap, tellâl istemez. W.Shakespeare


Kadeh içinde, denizde boğulanlardan çok daha fazla insan boğulmuştur. Alman Özdeyişi


Karnı aç olana şarap vermek, gömlek size kol düğmesi vermek gibi şeydir. Thomas Brown


Sanırım içmek, her gün tekrarlanabilen ve ertesi gün hayata dönülebilen bir intihar biçimidir. Charles


Şaraba tutkun olan, şarabı kırık testiden bile mestanelikle içer. M.Rasim Mutlu


Şarabın boğduğu insan, denizin boğduğundan daha fazladır. Thomas Fuller


Şarap arzu eden, olgun üzümleri sıkmalıdır.
Goethe


Şarap geldikten sonra, kadeh eksik olmaz.
Mevlâna


Şarap da ısıtmıyor kalbi, kelimelerde. Ahmet Aktay


Şarap icat etmez, sadece boşboğazlık eder.
Schiller


Şarap içenler, şarap gibi düşünürler. W.İrwing


Şarap; içkilerin en faydalısı, sağlığa en iyi gelenidir. Louis Pasteur


Şarap içmek için binlerce dost bulunur, bir dostu da gam ortağı olarak sakla. Nizami


Şarap,kötülüklerin anasıdır. Şayet siz bir ip sarkıtmış olsaydınız, mutlaka Allah’ın üzerine düşerdi. Hz.Muhammed


Şarap mideye bir kere indi mi, artık lafı o söyler. A.Manzoni


Şarap Tanrısı Bakluss, Deniz Tanrısı Neptünos’tan çok daha fazla insan boğmuştur. Garibaldi


Şarap yapabilen, sirke yapmamalıdır. Goethe


Şarap, zaten edepsiz olanı edepsiz eder. Mevlâna


Şişede durduğu gibi durmaz ki kâfir, tutar insana yaşamayı sevdirir. Metin Eloğlu