Hükümet ile ilgili anlamlı sözler

   Bir hükümet, aydının değerini bilmelidir. B.Disraeli
   Bir memlekette prens prens olarak, baba baba olara,oğul oğul olarak dav ranırsa, orada bir hükümet vardır. Konfüçyus
   En iyi hükümet, bize kendimizi yönetmeyi öğretendir. Goethe
   En iyi hükümet, halkını mutlu kılmak isteyen ve onları mutlu kılmayı bilen hükümettir. Macaulay
   En iyi hükümet, faydasız insanı en az olan hükümettir. Voltaire
   Gayesine en az masrafla varan, vatandaşlarını insanın doğal eğilimine en mükemmel biçimde yöneten hükümetler, en iyileridir. Montesqueu
   Her memleketin hak ettiği bir hükümet vardır. Joseph de Maistre
   Herkes kendi iradesini iktidara zorla kabul ettirmek istediği ve hükümet, halkın gözünde sevimliliğini yitirme me kaygısı ile herkesin hoşuna gide cek şekilde davrandığı zaman, anarşi başlamış demektir. Bundan da zorbalık, diktatörlük doğar. Eflatun
   Hiç kimsenin tatmin edilmediği, herkesin zorbalıkla yola getirdiği bir hükümetin yaşaması, devam etmesi imkansızdır. Cardinal de Richelieu
   Hükümetler; sevilmeyenlerin, azınlı ğın haklarını korumak için vardır. Sevilenlerle, zenginlerin ihtiyaçları yoktur. Buna zaten onların arkadaşları çok, düşmanları azdır. Wendell Phillips
   Hükümetler ve kocalar yanıldıklarını, hiçbir zaman kabul etmezler. H.de Balzac
   Hükümetlerin alın yazısını tayin edenler, daima silah taşıyanlardır. Aristoteles
   Hükümetlerin en az kötü olanı, kendini en az göstereni, en az duyuranı ve en ucuza mal olanıdır. Alfred de Vigny
   İnsan hür olarak doğmuştur, en iyi hükümet bu Allah vergisini her ölümlüye mümkün olduğu kadar sağlayan hükümettir. Voltaire
   İyi bir hükümet, yanında olanları mut lu kılar, uzakta olanları kendine çeker. Konfüçyus
   Kimse beceremeyeceği ticarete atılmaz; ama herkes, ticaretlerin en zoru olan “hükümet” işine, gözünü bile kırpmadan girmek istiyor. Sokrates
   Memlekette iyi bir hükümet idare ba şında olduğu zaman, düşünülen şey yalnızca “maaş” ise, ve kötü hükümet iş başında iken düşünülen şey yine “maaş” ise, işte bu utançtır.Konfüçyus
   Ölçülü eşitliğe dayanmayan, herkese kendi hakkını vermeyen bir hükümet, sürekli olamaz. Aristoteles
   Sizin her istediğinizi verecek kadar büyük bir hükümet, hepsini geri alacak kadar da büyüktür. B.Goldwater
   Tebaasının tepesine her hükümet kılıç asar; iyi hükümetler onlardır ki, astıkları kılıcı hissettirmezler. Cenap Şahabettin
   Vergi tahsildarıyla, jandarma çavu şunu halka sevdirebilmiş hükümet, dört yapraklı murat çiçeği gibi bir şeydir. N.Fazıl Kısakürek