Hukuk ile ilgili anlamlı sözler

Adliyenin yüksek vazifesi, sadece adalet dağıtmak değildir. Chateaubriand


Avukatlar, tarih boyunca köle kullanmadılar ama hiçbir zaman efendileri de olmadı. Molierac


Avukatlar, terzi gibidir; kendilerini kesmezler, araya gireni keserler. W.Whatley


Bir yargıç da şunlar bulunmalıdır; iyi niyetle dinlemek, akıllıca karşılık vermek, ayık olarak düşünmek ve tarafsızca karar vermek. Sokrates


Anlamlı Sözler, Manalı sözler, Kısa Anlamlı Sözler, Güzel Sözler,


A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  İ  K  L  M  N  O  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z 

Aradığınız konunun ilk harfini tıklayarak ilgili anlamlı sözlere ulaşabilirsiniz.


Cumhuriyet adliyesinin bugünkü ve üstün varlığı,bundan böyle de hiçbir şüphenin erişemeyeceği kadar yüksek kalacaktır. Mümtaz Ökmen


Cumhuriyet rejimi, adliyemizi müsta kil ve vakur hekimleri ile medeni ve ileri kanunları ile şerefli bir mevkiiye çıkarmıştır. Şükrü Saraçoğlu


Dünyanın en tehlikeli yaratığı, sadece hukuk bilen hukukçudur. Horace Mann


Geçerli kural; hukuk çeteleri yok edemezse, çeteler hukuku yok eder. A.Pope


Hakim, bayrağa söven suçluyu bayrak direğiyle dövülmeye mahkum etti. A.Nihat Asya


Hakimin fazileti doğruyu görmek, ha tibin fazileti de doğruyu söylemektir. Sokrates


Herhangi bir ülkede yargıçların ya da yöneticilerin; suçlulara ve kötülük ya panlara aşırı hoşgörülü davranmaları halinde, bu kişilerin zamanla yargıç ları ve kralları yerlerinden edip efendi liklerini ellerinden alacak kadar güçlenirler. Geoffrey Chaucer


Hukuk ile medeniyet ve kültürleri ara sında ahenk kuramayan cemiyetler; bedbahttırlar. F.Rıfkı Atay


Hukuk ilmi mukaddes bir şeydir. Kıymetini para ile ölçmek, onu çok aşağılatmak olur. Ulpianus


Hukuk, insanların hakkaniyet lehine bulmuş oldukları en güzel keşiftir. C.Delavigne


Hukukumuzu yargıçlara, dinimizi ra hiplere bırakırsanız; kısa sürede hem hukuksuz, hem de dinsiz kalırsınız. B.Shaw


Hukukun buyrukları şunlardır; Dürüst yaşamak, başkasını zarara uğratma mak, herkesin hakkını vermek. Ulpianus


Hukukun en kötüsü, suçsuzu korkutandır. Beydaba


İlk yapacağımız iş, bütün avukatları öldürmek olmalı. W.Shakespeare


İki avukat arasında kalan insan, iki kedi arasında kalmış kedi gibidir. Corneille


İyi avukatların çoğu rahat yaşar, çok çalışır, yoksul ölür. D.Webster


İyi hakimler, kötü ve zararlı kanunları yontarak düzeltirler. Fransız Özdeyişi


Mahkeme salonları, savaş alanların dan sonra, en korkunç zulüm sahneleridir. Ebu Kelem Azad


Masumu ezen hakim, kendini mahkum eder. P.Syrus


Nerede vazife gören bir devlet varsa, orada hukuk emniyet altındadır. Refik İnce


Rüşvet alan hakim, kendiliğinden azlonulmuştur. İmam-ı Azam


Yargıcın görevi, olayın yalnız kanatla rını değil, hangi koşullar altında geç tiğini de göz önünde tutmak gerekir. Ovidius


Yargıç merhamet gösterdi mi, kanundan eser kalmaz. P.Syrus