Hiddet ve öfke ile ilgili anlamlı sözler

Kızan bir kimse, aklı başına gelince bu sefer de kendisine kızar. P.Syrus Öfke, tıpkı aşk ve servet gibi kördür. Charles Dickens


Ancak bilge kişiler, öfkelerini dizginleyebilirler. Henry Sage


Asıl zafer kazanan, öfkesini yenebilendir. Theophrastus


Bir anlık öfke, her şeyi yok eder. L.Gleen


Bir babanın oğluna karşı öfkesi, evladın babasına olan en sıcak sevgisinden daha tatlıdır. Montherland


Bir kimse ne derece yüksekten bakar sa, gurur sahibi ise, kalbinde insanla ra karşı o kadar hiddet ve kin taşır. Tolstoy

Anlamlı Sözler, Manalı sözler, Kısa Anlamlı Sözler, Güzel Sözler,


A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  İ  K  L  M  N  O  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z 

Aradığınız konunun ilk harfini tıklayarak ilgili anlamlı sözlere ulaşabilirsiniz.


Cinsellikte zaman zaman çocuklaştığı mız doğrudur ama, öfkelendiğimizde kesinlikle bebeğiz. Adam Phillips


Dürüst insanın öfkesi, çok ağırdır. P.Syrus


Gerçek adam odur ki, öfkelense dahi saçma söylemez. Şeyh Sadi


Gönlünüzden kızmayı terk edemediy seniz, hala gerçekten, uzaksınız. Ahmed Hulûsi


Güvercinin öfkesinden kork. Fransız Özdeyişi


Halim olan akranını geçer. Öfkesini kullanan, aşağılık denizine batar. Yahya Bin Muaz


Hayvana karşı duyulan budalaca hiddetin ilk merhalesi, vurmaktır. Kemal Tahir


Her insan öfkelenir, bu kolaydır; fa kat tam adamına, tam ölçüsünde, tam zamanında, tam yerinde ve tam usulünde öfkelenmek, ne herkesin kudretindedir, ne de kolaydır. Aristoteles


Hiddet; azgın bir ata benzer, haline bırakılırsa, kendi ateşiyle yıpranır. W.Shakespeare


Hiddet, cinnetin küçük kardeşidir. Mektupçu Agâh


Hiddet ekilen yerden, pişmanlık biçilir. A.Mazzoni


Hiddet ve kin gözleri kör eder, gerçekleri görmez olur.
Hacı Bayram Veli


Hiddetin devamı, kin denilen feci hastalığı doğurur. A.Muhtar Özden


Hiddetini su gibi iç. Çünkü sonu bakımından ondan tatlı bir yudum su göremezsin. Hz.Ali


Hiddetini yenen kimsenin kusurunu Allah örter. Hz.Muhammed


Hiddetini yenenleri, kimseler yenemez. İbrahim Olcaytu


Hiddetlenen kimse Allah’a sığınsın, abdest alsın veya hiddetlendiği çevreyi değiştirsin.
Hz.Muhammed


Hiddetli isen bir şey yapma; fırtınalı havada yelken açılmaz. Euripides


İnsanın kızması, başkalarının hataları nın intikamını kendinden alması demektir.
Jonathan Swift
İnsanlarla yaşamak güçtür, çünkü susmak zordur. Ve biz zıddımıza gü dene karşı değil, bizi hiç alakadar et meyene karşı en ziyade hiddeti gösteririz. F.Nietzsche


İyi insan incitilirse, daha çok öfkelenir. P.Syrus


Kadınların hepsi öfkelerini gizleme sanatını bilirler, hele iyice öfkelenmişlerse.
J.J.Rousseau


Kızan bir kimse, aklı başına gelince bu sefer de kendisine kızar. P.Syrus


Kızgınlığın ilacı, aynaya bakıp kendini seyretmendir. A.F.Y.


Kızgınlık geçici bir deliliktir. Bu yüzden duygularınıza sahip olun. Yoksa onlar size sahip olurlar. Horace Mann


Kızmak, kendini başkalarının hatalarından dolayı cezalandırmaktır. Cicero


Kişinin öfkesi, helâk eder. Hz.Ali


Kişinin öfkesini yenmesi, özür dilemek zilletine düşmesinden daha iyidir. İbnel Mukaffa’


Namertler, samimi olarak öfkelenmez ler. Bunlar,gösterecekleri öfkenin şid detini karşısındakilerin acizlerinden alırlar.
A.İzzet Yazgaç


Öfke, aptalları akıllı yapar ama yoksul bırakır. F.Bacon
Öfke; azgın ata benzer, haline bakılırsa kendi ateşiyle yıpranır.
W.Shakespeare


Öfke, geçici bir çılgınlıktır; hükmetme ye bak, yoksa o sana hükmeder. Horatius


Öfke,harap bir binaya benzer; nereye devrilirse, orası da yıkılır. Seneca


Öfke, her kötülüğün anahtarıdır. Dımeşki


Öfke; hızlanmış ata benzer, kendi kendini yorar. W.Shakespeare


Öfke ile beraber, akıl da uçup gider. Charles Dickens


Öfke, kendi kendini koruyamaz. W.Shakespeare


Öfke, kısa bir deliliktir. Horatius


Öfke, kötü bir öğütçüdür. G.B.Shaw


Öfke saklamaya gelmez, büsbütün içimize işler. Montaigné


Öfke,savunma için silah sağlar. Vergilius
Öfke şahlandı mı, vicdan uyuşur. Orhan Asena


Öfke, tıpkı aşk ve servet gibi kördür. Charles Dickens


Öfke ve gazapla işe yaklaşma; eğer yaklaşırsan, ömrü heder edersin. Yusuf Has Hacib


Öfke ve kin, doğruluğun sınırları dışındadır; Bu tutkular yalnız işlerine akıllarıyla bağlanmayan insanların işine yarar.
Montaigne


Öfke ve şehvet, insanın iki büyük düşmanıdır. Hz.Ali


Öfkelenen bir kimse aklı başına gelince, bu sefer de kendisine kızar. P.Syrus


Öfkelenirsen dörde kadar say; çok öfkelenirsen küfret. Mark Twain


Öfkene hakim olmazsan, bir hiç yüzünden olay çıkarıp sonunda pişman olursun.
Hippolyle Taine


Öfkesini yenenden, Allah’ta gazabını defeder. Dilini koruyanın ayıbını örter.
Hz.Muhammed


Öfkeyle değil, gülmeyle öldürür kişi. F.Nietzsche


Öfkeyle tehlike arasında mesafe kıldan incedir. Paul Heyse


Talak erkeğin, hiddet ise kadının işidir.
Hz.Osman


Şeriatın herhangi bir hükmünde, hiddeti gerektirecek durum karşısın da, gazap eseri göstermeyen eşektir. İmam Şafiî


Yenilmesi gereken ilk düşmanlar, öfke ile ümitsizliktir. Emile Alain