Görünüşe aldanmak

Bazen Olaylar Sizin Tahmin Ettiğinizin Çok Daha Ötesindedir

Birgün ormanda araştırma yapan

Fizikçi,

Matematikçi,

Kimyacı, Jeolog ve Antropolog yağmura yakalanmışlar….

Hemen yakınlarındaki bir orman evine giderek yardım istemişler…

Ev sahibi misafirlerini güzel karşılayarak ikram hazırlamak için mutfağa geçmiş…

Bu sırada ekiptekilerin gözüne evdeki soba borusu takılmış…

Soba yerden bir metre kadar yukarı konularak, altına taşlarla destek yapılmış.

Bunu gören ekiptekiler bu konuda kafa yormaya ve yorumlamaya başlamışlar…

Kimyacı…; Adam sobayı yükselterek aktivasyon enerjisini düşürmüş, böylece daha kolay yakmayı amaçlamış” der….

Fizikçi… ; “Adam sobayı yükselterek konveksiyon yoluyla odanın daha kısa sürede ısınmasını sağlamak istemiş” diye yorumlar…

Jeolog…; “Tektonik hareketlilik bölgesi olduğundan sobanın taşların üzerine yıkılmasını sağlayarak yangın ihtimalini azaltmayı amaçlamış.” der…

Matematikçi…! “Sobayı odanın geometrik merkezine kurmuş, böylece odanın düzgün bir şekilde ısınmasını sağlamış.” derken…

Antropolog…! “Adam ilkel topluluklarda görülen ateşe tapmanın daha soyut biçimi olan ateşe saygı nedeniyle sobayı yukarıya kurmuş” diye değerlendirir…

Bizimkiler aralarında böyle konuşurken, orman köylüsü içeri girer ve hep birlikte ona sobanın böyle yukarıda olmasının nedenini sorarlar…

Adamdan çok manidar bir cevap gelir…!!!

– Boru yetmedi….;

Demem o ki… ; Herkesin ne yapmaya çalıştığına kafa yormayın, bazen sadece boru yetmez…!!!