Edep ile ilgili anlamlı sözler

Başkalarının terbiyesizliğine karşı en emin silah, bir insanın kendi terbiyesidir. Chesterfield


Ben terbiyeyi, terbiyesizlerden öğrendim.
Ebu âlâ Ma’arri


Bir adamın edep sahibi olması, altın sahibi olmasından daha hayırlıdır. Hz.Ali


Bir bağ ki görmezse terbiye, tımar; çalı çırpı biter, haristan olur. Tevfik Fikret


Bir erkeği terbiye ediniz, bir insanı terbiye etmiş olursunuz. Bir kadını terbiye ediniz, bir aileyi terbiye etmiş olursunuz.
Fannie Hurst


Anlamlı Sözler, Manalı sözler, Kısa Anlamlı Sözler, Güzel Sözler,


A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  İ  K  L  M  N  O  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z 

Aradığınız konunun ilk harfini tıklayarak ilgili anlamlı sözlere ulaşabilirsiniz.

Dünyada iki terbiyeci vardır. Biri şevk-i muhkem, diğeri de sille-i hüda. Ahmed Rıfai


Edebin ne olduğunu arayıp soranlara bilsinler ki, edep her edepsizin, edepsizli ğine sabretmek ve dayanmaktır. Mevlâna


Edep, aklın suretidir. Hz.Ali


Edep, haddini bilmektir. Ahmed Hulûsi


Edep, mirasın hayırlısıdır. Hz.Ömer


Edepsiz takımı içinde sözü dinlenmeyen akıllıya hayret etme. Davulun gümbürtüsünden kopuzun sesi işitilmez. Şeyh Sadi


Edepsiz yalnız kendine fenalık etmedi. Ateşini belki bütün etrafa yaydı. Mevlâna


Edepsizliğin başladığı yerde, edebiyat biter.
M.Akif Ersoy


Erkeğin de kadının da terbiyesi, birbirleriyle tartıştıkları zaman belli olur. G.Hauptmann


Erkeğin süsü edep,kadının süsü de zehep (altın) tir. Hz.Ali


Ey Müslüman, edep nedir diye sorarsan bil ki edep, her edepsizin edepsizliğine katlanmaktır. Mevlâna


Hangi adamın oğlu olursan ol, terbiye öğren! Bu güzellik seni, başka asalete muhtaç etmez. Hz.Ali


Himayen altındakilere iyilik yapmak istersen, onlara terbiye ve edep öğret. Hz.Ali


Kimsenin boyu boyuma yetişip vuramıyor ama, terbiyesizliklerinin üstüne çıkınca eğilmek zorunda kalıyor. Hasan Yılmaz


Kişinin edebi, altından daha iyidir. Hz.Ali


Soysuz adam, terbiye ile insan olmaz. Ey bilge. Şeyh Sadi


Terbiye aklın hocası, düşüncenin de rehberidir. Lavater


Terbiye; ana kucağında başlar, her söylenilen kelime,çocuğun şahsiyetine konan bir tuğladır. Namık Kemal


Terbiye; iyiyi, büyüğü ve güzeli sevmektir.
Ernest Renan


Terbiye; insanın beraberinde dünyaya getirdiği kabiliyetleri de inkişaf ettirir ve ruhunda saklı potansiyelin ortaya çıkmasına yardımcı olur. Akif Cemil


Terbiye, kabiliyetleri olgunlaştırır ama vücuda getirmez. Voltaire


Terbiye sınırlarından dışarıya çıkan, bir daha içeri giremez. Terbiyeyi kaybetmemeye bakmalı. Boileau


Terbiyeli bir insan, ahlaksız olamaz. A.Hamid Tarhan


Terbiyenin gayesi, insanlarda bulunan kabiliyetleri geliştirmektir. Eflâtun


Terbiyenin sırrı, çocuğa saygı ile başlar. Emerson