Düşünce ile ilgili anlamlı sözler

Düşünce
Acayip şeyler, acayip düşüncelerden doğar.
Shelley


Adi fikre sarf edilmiş güzel ifadeden ziyade, adi ifade işinde gördüğüm güzel fikre acırım. Cenap Şahabettin


Alçak yüreklerde yaşayan düşünceler, yüksek düşüncelerdir. Montaigne


Ancak, aptallar ve ölüler düşüncelerini hiç değiştirmezler. J.R.Cowell


Asil düşüncelere sahip ol. Cleobul


Anlamlı Sözler, Manalı sözler, Kısa Anlamlı Sözler, Güzel Sözler,


A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  İ  K  L  M  N  O  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z 

Aradığınız konunun ilk harfini tıklayarak ilgili anlamlı sözlere ulaşabilirsiniz.

Baş ucunuzda kağıt, kalem bulundurunuz. Milyarlık fikirler bazen sabaha karşı üçte gelir. Maintenon


Başkalarının düşüncelerine saygı gösterin. Dost kazanmak istiyorsanız, hiç kimseye yanlış düşündüğünüzü söylemeyin.
Dale Carnegie


Başkalarının düşüncelerini keşfetmek ten hoşlanırız ama kendi düşünceleri mizin tahmin edilmesine kızarız. La Rochefoucauld


Başkalarının isteğine göre değil, yalnız kendimiz için düşünürüz. Voltaire


Başlamadan önce iyice düşün; ama bir kere başlayınca, hemen bitirmeye bak. Sallust


Bazı düşünceler vardır ki, insan onların efendisi olmalıdır, aksi halde uşağı olur.
P.Syrus


Bazı fikirler hırsızdır, insanın aklını çalar.
Ali Suad


Bazı insanların fikirleri, bulutlarla örtülmüş tepelere benzer. Bualo


Ben düşüncelerimin çevresinde, sözlerimin dahi çevresinde çitler isterim; domuzlarla, bağnazlar bahçeme girmesinler diye. F.Nietzsche


Benim seni düşündüğümde; senin de beni düşünüp, düşünmediğin düşün dürüyor beni.
A.Vinet


Bir çok fikirler, doğdukları dimağdan çıkıp başka dimağlara aşılanınca daha iyi gelişirler. O.W.Holmes


Bir düşünce, bir ateşten daha çok ileriyi ısıtabilir. H.W.Longfellow


Bir düşünce de takılıp kalma gerçeği; bir düşünce anlatamaz. Sofokles


Bir düşünceyi susturmak, yaşayan kuşaklar kadar,gelecek kuşaklara karşı da düpedüz haydutluktur. John Stuart Mill


Bir gün her şeyin daha iyi olacağını düşünmek umudumuz, bugün her şe yin iyi olduğunu düşünmek yanılgımızdır. Voltaire


Bizi düşüncelerimiz sınırlamazsa, hiçbir varlık sınırlayamaz. M.Bozdağ


Büyük düşünceler, yürekten gelenlerdir.
Vauvenargues


Bir fikir,kalpten bile gelse, kafadan çıkmalıdır. John Norley


Bir fikir sahibi olmanın en iyi yolu, bir çok fikir sahibi olmaktır. Linus Pauling


Bir fikre davet,cumhûr-u ulemanın kabulü- ne vâbestedir, yoksa davet bid’attır, reddedilir. B.Said-i Nursî


Birinin fikri ve düşüncesi, diğer birininkinin tamamen aynısı ise, bun lardan biri diğerine mutlaka köledir. Oktay Rıfat


Biz düşüncelerimizi çoğu zaman, omuzlarımızda taşırız. A.Hamdi Tanpınar


Bizi saçmalıklara sürükleyen bir fikrin yanlış olduğu kesindir. Kesin olma yan, bizi tehlikeli sonuçlara götüren bir düşüncenin yanlış olduğudur. David Hume


Büyük işler gibi büyük düşüncelerin de davula ihtiyaçları yoktur. Bailey


Canavarca düşüncenin elinde daima denizler; bataklık, akarsular; zift kanalı ve atmosfer; kirden bir tavan haline gelmiştir ve gelecektir de. M.Selahattin Şimşek


Çatabilirsen önce fikirlerime çat, sonra bana. Montaigne


Çok düşünen, çok düşündürür. Ali Suad


Daha iyi yaşamak istiyorsan, kötü düşüncelerini öldür. Sir W.Raleigh


Değerli düşüncelere sahip olanlar, hayatta yalnız kalmazlar. Otto Ernest


Dil bilgisi bir gaye değil, bir vasıtadır. Asıl gaye olan, fikir zenginliğidir. A.Fuat Başgil


Doğru bir fikrin anlaşılmaması, onu çağın dışına değil, belki de üstüne çıkarır.
Engin Gündoğar


Doğru düşündüğüne inanan, yanlış fikirlerle savaşmak zorundadır. Mehmet Kaptan


Dünkü fikir küflü, yarın ki fikir hamdır; Bugünün adamına, bugünkü fikir yarar.
Cenap Şahabettin


Dünyayı güvercin ayaklarıyla gelen düşünceler yönetirler. F.Nietzsche


Dünyanın döngüsü çok değişken olabilir. Dinlemeye değer bir düşünce, ertesi gün saçma olabilir. W.Henry Steward


Dünyayı idare eden,düşünceler değil kuvvettir, ancak kuvveti kullanan düşüncelerdir. Blaise Pascal


Düşünce başlarken, ilk sinyali duygu larımız dan alırız. Düşüncelerimizi duygularımızla ışığa çıkarırız. S.Batu


Düşünce,benzin gibidir. Çok kişide benzin vardır. Fakat onu bir motora koyup çalıştırabilecek teşebbüs, alevleyecek kibrit yoktur. Gassion


blankDüşünce bir kez uyandı mı, bir daha uyumaz. Thomas Carlyle


Düşünce de, gıdadır. Victor Hugo


Düşünce, düşüneni değiştirir. F.David Peat


Düşünce, içimizde ki şeye yönelttiğimiz dikkattir. Leibniz


Düşünce,gece çakan bir şimşektir. Fakat bu şimşek, her şey demektir. H.Poincare


Düşünce gönlün rüzgarlarıdır, bin bir yönden eser. M.Rasim Mutlu


Düşünce hürriyeti, ruhun hayatıdır. Voltaire


Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu! Hacı Bektaşi Veli


Düşünce,nefsin idraki ile kendi kendi ni bulmak ihtiyacında olanlara veril miştir. Lakin, göz bizzat ışıktan ibaret ise görmek için ışığa ihtiyaç hissetmez. Plotin


Düşünce, okumuş insanların çalışma sıdır. Hayal görmek ise, onların zevki. D.Sza


Düşünce özgürlüğü, insanı kulluktan kurtardığı ölçüde de tedirgin eder. M.Şevket Esendal


Düşünce; rüzgâr, Bilgi; yelken, insanlıkta kayığın kendisidir. A.W.Hare


Düşünce; sadece iki gece arasında ki parlamadır, ama her şey bu parlamadan ibarettir. Henry Poincare


Düşünce sahipleri bedence zayıflar. Mum ne kadar erirse alevi o kadar parlar.
Mevlâna


Düşünce suç olmaz ya,olursa eğer en büyük düşünce suçu, düşüncenin suç olabileceğini düşünmektir. S.Eyüpoğlu


Düşünce ve duygular; dağlı konuklar gibi çağrısız ve uyarısız geliyorlar. Onlardan tıpkı konuklardan olduğu gibi kaçamaz, gizlenemezsiniz. Resul Hamzatov


Düşünce ve inanç özgürlüğü elinden alınan bir insan, açık hapishanededir. A.N.Whitehead


Düşünce yeteneği, eksersizle gelişir ve sanıldığının tersine olgunluk çağın da, gençliktekinden daha güçlüdür. S.Maugham


Düşüncede uyum, dostluğu doğurur. Demokritos


Düşünceden vergi alınmaz. Martin Luther


blankDüşünceler gayeleri doğurur. Gayeler eyleme dönüşür, eylem alışkınlıkları oluşturur, alışkanlıklarda karakteri belirleyerek, kaderimizi tayin eder. Tryon Edwards


Düşünceler insana, keyifleri istediği zaman gelirler, benim keyfim istediği zaman değil.
Andre Malraux


Düşünceler; iyi, cesur insanların beyinlerinde gelişmelidir. Yoksa, rüya olmaktan öte (ileri) gidemezler. Emerson


Düşünceler de, hastalıklar gibi sâridirler.
André Maurois


Düşünceler, kılıçla bastırılamaz. August Strindberg


Düşüncelerimizin en iyi aynası, yaşamlarımızın akışıdır. Montaigné


Düşüncelerin karşısındayım ama senin düşüncelerini savunma hakkını sonuna kadar destekleyeceğim. Voltaire


Düşüncelerin ortaya koyulması, insanlığı kölelikten kurtarıp özgürlüğe ulaştırır.
Emerson


Düşüncelerini tam ve yerinde kelime lerle ifade edemeyen, yanlış tartılarla tam iş görmeye çalışan satıcıya benzer.
Goethe


Düşüncelerini gizleme. Gizlersen, sonra nereye koyduğunu unutursun. Resul Hamzatov


Düşünceleriniz ne ise yaşamınızda odur. Yaşamınızın gidişini değiştirmek istiyorsanız, düşüncelerinizi değiştirin. Marcus Aurebiun


Düşüncelerini kafa tutarak, buyruk vererek ortaya koyanlar, akıldan yana güçsüz olduklarını bilirler. Montaigné


Düşüncelerinizin esiri olmayınız. Çünkü, insan düşünce zincirlerini yıkarak tekamül eder. Montaigné


Düşüncelerle karşılaşınca; zayıflar korkar, aptallar karşı gelir, akıllılar karar verir, ustalar da yönetir. Mme Jeanne Roland


Düşüncelerle yaptığın işler, soylu olsun. Longfellow


blankDüşünceli olun, çünkü karşılaştığınız herkes inan ki en az sizin kadar zorlu bir mücadele veriyor. Eflatun


Düşüncenin gemlerini biraz bırakınca, cinnete ve hikmete beraber gidiyor insan!
Cemil Meriç


Düşüncenin gücü, zekanın gücüdür. Lord Byron


Düşüncenin kuduz köpek gibi kovalan dığı ülkede, düşünce adamı yetişmez. Aleksis Kivi


Düşüncenin kuvveti, zekanın sırrıdır. L.Sterne


Düşüncenin olduğu yerde, taassup hükmeder. Ahmed Rufai


Düşüncenin rütbesi, kendi içindedir. C.Tanyol


Düşüncesi az olanın, sıkıntısı çok olur. Richard Horne


Düşüncesini anlatmak hürriyeti olma dı mı, insanlarda hürriyet yok demektir. Voltaire


Düşüncesiz bir yaşam, bir insana yakışmaz.
Sokrates


Düşünceye dalmış bir insanı, tembel bir insan sayma. Çünkü insanların yaptıkları bir görünen iç vardır, bir de görünmeyen.
Eric Hoffer


Düşünceye gem vurmak, zihne gem vurmak demektir. Bu ise,rüzgârı zapt etmekten de zordur. M.Gandhi


Düşünceye saygının daha önce düşün ceyi hoş görmekle gerçekleşebilece ğini ne zaman öğreneceğiz. Nadir Nadi


Düşünceyi hızlı trenle, öğüdü ise yük treniyle gönder. C.Clark Munn


Düşündüğün her şeyi söyleme, fakat söyleyeceğin her şeyi düşün. Elbert Hubbard


Düşündüklerinizi söylemek iyidir, söylediklerinizi düşündükten sonra söylemek daha iyidir. Credo


Düşünen bir kadın, boyanan bir erkek kadar iğrençtir. Lessing


Düşünen insan; özlü insandır, kendi kişiliğini bilen insandır. Sait Faik


Düşünen insanın en güzel mutluluğu, anlayabileceğini araştırmak ve akıl erdiremeyeceğini olduğu gibi kabul etmektir. Goethe


Düşünen yorulur,seven düşünür. Sev mesi, insanın kendine yenik düşmesidir. Fonvizin


Düşünlerimizin en iyi aynası, yaşamlarımızın akışıdır. F.Nietzsche


Düşünme zor iştir; muhtemelen bu nedenle çok kişi düşünür. Henry Ford


Düşünmek; bütün sanatların en geç öğrenilenidir. J.J.Rousseau


Düşünmek, büyük bir tasadır. André Gide


Düşünmek, görmektir. H.de Balzac


Düşünmek güç, yapmak kolaydır. Goethe


blankDüşünmeden vazgeçtiğimiz an, genellikle fırsatı kaçırmış oluyoruz. P.Syrus


Düşünmek,insana üç üstünlük sağlar; iyi görmek,iyi konuşmak,iyi eylemde bulunmak. Demokritos


Düşünmek, kendini unutmaktır. Emile Alain


Düşünmek, ruhun kendi kendine konuşmasıdır. Eflâtun


Düşünmek; evvela düşünenlerin dü şünceleri üzerinde düşünmek, sonra da onların tesirinden kurtulmaktır. Cemil Meriç


Düşünmek,var olan en zor iştir. Belki de bu yüzden çok az insan onunla meşgul olur.
Henry Ford


Düşünmek ve söylemek kolaydır. Fakat yapmak ve bilhassa muvaffaki yetle neticelendirmek çok güçtür. Z.Gökalp


Düşünürken dikkatli, uygularken kararlı olun. Charles Hale


Düşünüyorum, öyleyse varım. Descartes


Düşünüyorum öyleyse varım diyen filozof haklı ise; nüfus sayımları boşuna yapılıyor demektir. M. Selahattin Şimşek


Eğer bir fikre yeterince bağlı kalırsanız, o fikir artık saygıdeğer hale gelmiş demektir. H.Ziya Uşaklıgil


Eğer son birkaç yılda,önemli bir fikrini zi değiştirip yenisini edinemediyseniz, hemen nabzınızı kontrol edin, ölmüş olabilirsiniz.
G.Burgess


Eğer yeter sayıda insana düşünceleri ni sorarsan, sonunda nasıl olsa kendi yapacağın şeyi, tavsiye edecek birini bulursun. Weston Smith


En iyi düşünceler, gönülden gelenlerdir.
Vauvenargues


En iyi düşüncelerinizi, uygulamaya çalışınız. Madame Necker


En iyi fikirler bile çok tekrarlanırsa değerini yitirir. Racine


En sağlam düşünceleriniz, hislerinizle tezat teşkil edenlerdir. Paul Valery


Erkekler kalpleriyle değil, fikirleriyle yaşarlar. A.Çehov


Eskimiş fikirler paslanmış çivilere benzer, söküp atmak çok güçtür. Cenap Şahabettin


Ey birader,sen ancak bir düşünceden ve fikirden ibaretsin. Üst tarafın ke mik ve sinir ve kas ve adaleleri med yana getiren ince liflerden ibaretsin. Mevlâna


Fikir, beynimde oluşan imgedir. Voltaire


Fikir, cihanı sarsan bir namedir. Victor Hugo


Fikir değiştirmemek, gelişmemektir. Japon Özdeyişi


Fikir, kalpten aldığı hızla ilerler. Konfüçyus


Fikir kuvvetsiz olursa,ne yaparsanız nafile. Fikirde kuvvet olursa, nasıl yazılsa yine okunur. H.Rahmi Gürpınar


Fikir ona derler ki,bir yol açsın; yol ona derler ki, bir gerçeğe ulaşsın. Mevlâna


Fikir sahibi olmaya, mal sahibi olmak tan fazla ihtiyaç duyacağımız gün; gerçekten zenginlik sırrını bulacağız. Peyami Safa


Fikirler; asil serkeş ata benzerler, ko lay kolay boyunduruk altına girmezler. R.Necdet Kestelli


Fikirler, elektrik akımları gibi birbirlerini tutuştururlar. J.Eugel


Fikirler kullanılmadıkça yararsızdır. Onların değerinin kanıtı uygulanmala rıdır. O zamana kadar, hapishanede sayılırlar.
Levitt


Fikirler, ordulardan güçlüdür. W.M.Paxton


Fikirlerimiz, onları taşıyacak kudrette olduğumuz nispette bizimdirler. A.Hamdi Tanpınar


Fikirlerin en çok sürüleni; içi gayet boş, üstü fevkâlade boyalı ve sesi son derece tanınan olanlarıdır. F.Ahmet Aykaç


Fikirlerin sustuğu toplumda, yumruklar konuşur. Yalnız Adam


Fikri fikrinizle uymayan insanla, fazla meşgul olmayınız. Fikirde ki ayrılık kolay zail olmaz. Hz.Ali


Fikirlerini hiç değiştirmeyen kimseler, gerçekten çok kendilerini sevenlerdir.
Joseph Joubert


blankGençlerin mutluluğu, düşünce eksikli ğinden ileri gelir. Yaş arttıkça düşünce de artar.
II.Friedrich


Gençliğimizde düşüncelerimizi oluştu ran tüm konular sevgiyle ilgilidir, sonraları ise tüm sevgimiz düşüncemiz olur. A.Einstein


Gerçek mahkumlar cezaevlerinde ya tanlar değil,elini kolunu sallaya salla ya dolaşırken düşüncelerini beyinle rinde hapsedenlerdir. F.Nafiz Çamlıbel


Gerçek ve insanca bir düşünce; bana öyle gelir ki, insanlığın haline ve dün yanın gidişine daima uygun düşmelidir. Emile Alain


Gök kubbe altında, yepyeni hiçbir fikir yoktur. En yeni fikir,eski bir fikrin yeni bir elbise giymişidir. Ali Fuat Başgil


Gücü doğuran, düşüncedir. B.Pascal


Güzel fikir, doğru olmasa bile boşa gider.
Cenap Şahabettin


Haklı bir fikrin meyve vermemesi mümkün değildir. Tolstoy


Hayatımız, düşüncelerimizin eseridir. Marcus Aurelius


Hayatın her fırsatında,yapmak veya yapmamak gerekeni bilmek için her zaman elden geldiği kadar düşünceyi kullanmaya çalışmalıdır. Descartes


Hepimizin aynı fikirde olması iyi bir şey değildir. Çalışmayı ve yanlışları yaratan fikir ayrılıklarıdır. A.Huxley


Her davranışın atası, bir düşüncedir. R.Southey


Her devrimci fikir, üç tür tepki uyandırır; Olanaksız, zamanınızı boşa harcamayın. Olabilir, ama yapmaya değmez. Her zaman iyi fikir olduğunu söylemişimdir.
Murphy Yasası


Her eylemin hatası, bir düşüncedir. Emerson


Her fikrin bir kıymeti vardır. Durmuş bir saat bile, günde iki defa doğruyu gösterir.
Adnan Menderes


Her insanın iradesi dışında, binlerce kötü düşüncesi olabilir. O.Goldsmith


Her iyi düşünce, namuslu insanlarda bulunur. Euripides


Her sabit düşünce, delilikle veya kahramanlıkla sona erer. Y.Huaga


Her sabit düşünce, sahibi için zindandır.
F.Nietzsche


Her yeni düşüncenin sahibine, o düşünce benimsenene kadar deli gözü ile bakılır.
Mark Twain


Her yeni fikir, başlangıçta diğerleri arasında azınlıkta kalır. Thomas Carlyle


Her zaman her yerde, bazı düşünce leri kabul etmeyecek kişiler bulunur. William Temple


Herkes düşünce sahibidir, hem de gerektiğinden fazla. J.Baudrillard


Herkes düşüncelerinde yanılabilir ama aptallar bir türlü düşüncelerinden ayrılamazlar. Cicero


blankHiçbir ordu, zamanı gelmiş bir düşünceye karşı koyamaz. Victor Hugo


İçine fikir yürüterek girmedikleri bir durumdan insanları, fikir yürüterek çıkartamazsınız. J.Swift


İnsan düşünce ile görür ve duyar; Her şeyden yararlanan, her şeyi düzene sokan,başa geçip yöneten düşüncedir. Geri kalan her şey kör, sağır ve cansızdır.
Epikharmos


İnsan düşüncesi tıpkı elmas gibidir, tıraş edilmezse parlamaz. II.Friedrich


İnsan, savaşmadığı düşüncelerini değiştiremez.
Thomas Mann


İnsan yürüyüşe yalnız çıkmaktan hoşlanabilir, ama düşüncelerinde yalnız kalmaktan nefret eder. G.Santayana


İnsana büyüklük veren şey, düşüncedir.
Blaise Pascal


İnsanı en çok üzen olaylar değil, olaylar hakkında ki düşüncedir. Montaigne


İnsanı ezen hayat değil, düşüncedir. Hoffmannsthal


İnsanın eninde sonunda, alışamayacağı düşünce yoktur. Albert Camus


İnsanın fikri,fikrinin renginden önemlidir. İnsan kalitesi de, fikrinin kalitesinden önemlidir. M.Emin Yurdakul


İnsanlar her şeyi başka başka gözler, başka başka düşüncelerle görürler. Düşünce ayrılıklarının asıl nedeni budur.
Montaigne


İnsanlık tarihi, düşünce tarihidir. H.G.Wells


İşine bağlı olan insanın kafasına düşünceler kendiliğinden doğar. Henry Ford


İyi bir başyazıda; insanların kendi düşüncelerini değil, onların düşünce lerini verebilirsiniz. Arthur Brisgane


İyi olmaz yaralar gibi, iyi olmaz düşüncelerde vardır. H.de Balzac


Kardeşim, ancak fikirdir varlığın, gerisi et ve kemiktir bir yığın. Mevlâna


Kendi başına iyi ya da kötü olan bir şey yoktur, bunu düşüncelerimiz yapar.
W.Shakespeare


Kendi düşüncelerini saklayabilirsen, başkalarının düşüncelerini saklamaya çalıştığını, yarı yarıya anlıyorsun demektir.
Paul Heyse


blankKendi düşüncesinin her zaman doğru olduğunu sanan insan, ne zavallıdır. Emile Alain


Kendini bilmeyen, bilgiyi düşünceye dönüştüremez. Ahmet Selim


Kim büyük fikirler için yaşıyorsa, kendini düşünmeyi unutur. B.Auvedbach


Kimse, düşüncelerine hükmedemez. Ostrovski


Kişinin fikri ne ise zikri de o olur. Hz.Ali


Kuru bilgi verirsek yoruluruz boş yere, düşünce sanatını öğretelim gençlere. Konfüçyus


Kutsal şeylere; yalnız ellerle değil, düşüncelerle bile dokunmamalıdır. Cicero


Nasıl düşünmeye devam ederseniz, öyle düşünmeye alışırsınız. M.Bozdağ


Okurken aradığımız yeni düşünceler değil, kendi düşüncelerimizin basılı sayfada doğrulandığını görmektir. Cesare Pavese


Ortaya atılan yeni fikirlerde, bir ilginçlik, saçmalık yoksa; bu fikirde umut yok demektir. A.Einstein


Ökse otunun kurumuş meşe ağacının üzerinde çiçek açması gibi, düşünce de yaşlılıkta çiçeklenmelidir. Montaigné


Önce fikirlere çatarız, sonra insanlara. Montaigné


Öyle düşünceler vardır ki, bunlar için kulaklar mevcut olmamalıdır. G.Büchner


Özgür düşünce; hem tutucu,hem gelenekçi, hem de özgür olamaz. Jim Rohn


Pratiğe dönüştürülen büyük düşünceler, büyük işler anlamına gelir. W.Hazlitt


Pratik ve düşünce; yavaş yavaş her sanatı ilerletir. Vergilius


Sadece akıllılar fikir sahibi olurlar. İnsanların geri kalanı fikirlerin eseridir. Calvin Coleridge


Sağlam fikirlerden, kuvvetli hareketler doğar. W.Shakespeare


Uyanan düşünce, bir daha uyumaz. T.Carlyle


blankTaze günün, taze fikirle başlasın. Demokritos


Terör eylemlerini bahane ederek fikir özgürlüğünü mahkum etmeye kalkış manın ne mantıkla ilişkisi vardır, ne demokrasiyle…
İlhan Selçuk


Tuz nasıl yemeklere tat veriyorsa, eşyaya vasıflarını veren de, insanların düşünceleridir. Anatole France


Yakaladığınız fikri hemen uygulayınız. Bir başkası da o fikre ulaşabilir ve başarı ilk harekete geçenindir. M.Şekip Tunç


Yalnız aptallarla ölüler, fikirlerini değiştirmezler. Lowell


Yeni bir fikir; ya kendine bir şampiyon bulur, ya da ölür. Edward Schon


Yeni fikirleri yakalamaktan daha zor olan şey, beynimizin tüm köşelerini tutmuş olan eski fikirlerden kurtulmaktır. J.M.Keynes


Yüksek fikirler; yüksek dağlara benzer, alışkın olmayanları korkutur. Cenap Şahabettin


Yüksek sesle okuduğum fikirleri, iki duygumla yakalıyorum. Çünkü böyle ce okuduğumu hem görüyor, hem de işitiyorum. Bu yüzden daha iyi kavrıyor ve hatırlıyorum. A.Lincoln